Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

CreativeDesignArt/DigitalVision Vectors via Getty Images

PADAYON SA PAGBANTAY!

Imposible Bang Mawala ang Diskriminasyon sa Rasa?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Imposible Bang Mawala ang Diskriminasyon sa Rasa?—Unsay Giingon sa Bibliya?

 Para sa daghan, imposibleng mawala ang diskriminasyon sa rasa.

  •   “Ang diskriminasyon sa rasa samag hilo nga nagpahinabog dakong kadaot sa mga institusyon, sa grupo sa mga tawo, ug sa adlaw-adlawng pagkinabuhi diha sa komunidad. Tungod niini, ang mga tawo padayong nagtratar sa usag usa sa dili patas nga paagi.”—António Guterres, UN Secretary-General.

 Imposible bang mawala ang diskriminasyon sa rasa? Unsay giingon sa Bibliya?

Ang panghunahuna sa Diyos bahin sa lainlaing rasa

 Gitudlo sa Bibliya kon unsay panghunahuna sa Diyos sa mga tawo nga lainlain ug rasa.

  •   “Gihimo [sa Diyos] ang tanang nasod sa katawhan aron mopuyo sa tibuok yuta.”—Buhat 17:26.

  •   “Ang Diyos dili mapihigon, apan sa matag nasod ang tawo nga may kahadlok kaniya ug mobuhat kon unsay matarong dalawaton kaniya.”—Buhat 10:34, 35.

 Ang Bibliya nag-ingon nga ang tanang tawo maoy bahin sa usa ka pamilya ug nga dawaton sa Diyos ang tanan bisag unsa pay ilang rasa.

Kon sa unsang paagi mawala ang diskriminasyon sa rasa

 Ang diskriminasyon sa rasa mawala ubos sa pagmando sa Gingharian sa Diyos, usa ka gobyerno sa langit. Kini nga gobyerno magtudlo sa mga tawo kon unsaon pagtratar ang uban sa hustong paagi. Makat-onan sa mga tawo kon unsay ilang himoon aron mawala ang diskriminasyon sa rasa diha sa ilang kasingkasing.

  •   “Ang mga molupyo sa yuta makakat-on bahin sa pagkamatarong.”—Isaias 26:9.

  •   “Ang resulta sa matuod nga pagkamatarong maoy pakigdait, ug ang bunga sa matuod nga pagkamatarong maoy dumalayong kalinaw ug kasegurohan.”—Isaias 32:17.

 Karon, minilyong tawo ang nakakat-on gikan sa Bibliya kon unsaon pagtratar ang uban nga may pagtahod ug dignidad.