Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Daoga ang Kamingaw Pinaagi sa Pagpakighigala—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

Daoga ang Kamingaw Pinaagi sa Pagpakighigala—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

 Niadtong 2023, nakita sa mga eksperto nga ang pagbati ug grabeng kamingaw maoy seryosong problema sa panglawas nga kinahanglang sulbaron. Naa bay solusyon ani nga problema?

  •   “Ang pagbati ug grabeng kamingaw ug pag-inusara makadaot sa atong panglawas ug makaapektar sa atong kalipay,” miingon si Dr. Vivek Murthy, usa ka surgeon general sa U.S. Pero siya midugang: “Naa tay mahimo.” Unsa? “Ang paghimog gagmayng butang kada adlaw aron molig-on ang atong relasyon sa uban.” a

 Ang pagbati ug kamingaw dili lang resulta sa pag-inusara. Ang uban mobati gihapon niana bisag daghang tawo ang naa sa ilang palibot. Bisag unsa pay hinungdan kon nganong mobati tag kamingaw, ang Bibliya makatabang. Naa ni praktikal nga mga tambag nga makatabang nato nga madaog ang kamingaw pinaagi sa pagpakigsuod sa atong mga higala.

Mga prinsipyo sa Bibliya nga makatabang

 Mahimong maayo sa pagpakigkomunikar. Wala lang ni magpasabot nga maayo kang mosulti sa uban bahin sa imong gibati, kondili apil pod ani ang pagpaminaw pag-ayo sa isulti sa uban. Kon maningkamot ka nga magpakitag interes sa uban, mas molig-on ang imong relasyon kanila.

  •   Prinsipyo sa Bibliya: “Magtan-aw dili lang sa kaugalingong kaayohan, kondili sa kaayohan sab sa uban.”—Filipos 2:4.

 Pakighigala sa lainlaing klase sa mga tawo. Puwede kang makighigala niadtong mas magulang o mas bata pa nimo o niadtong lahi nimog kultura o nasyonalidad.

  •   Prinsipyo sa Bibliya: “Buksi pag-ayo ang inyong kasingkasing.”—2 Corinto 6:13.

 Para sa dugang impormasyon kon unsaon nga makabaton kag suod nga mga higala, basaha ang artikulo nga “Pagtagbaw sa Atong Tinguha nga Makabatog mga Higala.”

a Our Epidemic of Loneliness and Isolation: The U.S. Surgeon General’s Advisory on the Healing Effects of Social Connection and Community, 2023.