Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Hapit na Bang Matapos ang Kalibotan? Unsa ang Apokalipsis?

Hapit na Bang Matapos ang Kalibotan? Unsa ang Apokalipsis?

 Unsay imong mahunahunaan kon madungog nimo ang pulong nga “apokalipsis”? Mahunahunaan tingali nimo ang tibuok kalibotang katalagman nga lagmit magtapos sa tanang kinabuhi dinhi sa yuta. Ang uban nagtuo nga hapit na kanang mahitabo sa kalibotan, ilabina dihang makabasa silag mga balita nga sama sa mosunod:

  •   “Ang usa ka nukleyar nga gubat—kini man gituyo, aksidente lang, o tungod sa sayop nga impormasyon—posible gyong mahitabo.”—Bulletin of the Atomic Scientists.

  •   “Sa miaging dekada, daghan kaayong nahitabo nga kusog nga bagyo, pagkasunog sa kalasangan, hulaw, pagkapughaw sa mga korales, heat wave, ug baha sa lainlaing dapit sa kalibotan.”—National Geographic.

  •   “Ang paghugpa sa mga dulon sa Africa mas migrabe karon.”—The Associated Press.

 Malaglag ba ang yuta pinaagig tibuok kalibotang apokalipsis? Unsay giingon sa Bibliya?

Mahanaw ba ang planetang yuta?

 Dili. Ang pulong sa Diyos, ang Bibliya, nagpasalig nato nga ang yuta magpabilin hangtod sa hangtod. (Ecclesiastes 1:4) Imbes laglagon sa Diyos ang yuta nga iyang gilalang, iyang ‘laglagon ang mga nagalaglag sa yuta.’—Pinadayag 11:18.

Hapit na bang matapos ang kalibotan?

 Sumala sa Bibliya, ang “kalibotan” nga matapos mao ang kalibotan sa katawhan nga nagbalewala sa Diyos ug naghimo sa bisan unsa nga ilang gusto. Sama sa gibuhat sa Diyos sa mga adlaw ni Noe, iyang taposon “ang kalibotan sa dili diyosnong katawhan.”—2 Pedro 2:5; 3:7.

 Ang 1 Juan 2:17 nag-ingon nga “ang kalibotan nagakahanaw ug ang mga tinguha niini.” Gipakita niining tekstoha nga laglagon sa Diyos, dili ang literal nga planetang yuta, kondili ang mga tawo nga padayong naghimog daotan.

Kanus-a moabot ang kataposan?

 Ang Bibliya wala magsulti kon kanus-a gyod moabot ang kataposan. (Mateo 24:36) Pero gipakita niini nga hapit nang moabot ang kataposan. Ang Bibliya nagtagna sa mosunod:

  •   Ang mga panghitabo sama sa gubat, kanihit sa pagkaon, epidemya, ug kusog nga mga linog mahitabo “sa lainlaing dapit.”—Mateo 24:3, 7, 14; Lucas 21:10, 11; Pinadayag 6:1-8.

  •   Kadaghanan sa mga tawo mahimong hakog kaayo. Pananglitan, sila mahimong “mahigugmaon sa kuwarta,” “dili mapasalamaton,” ug “walay pagpugong sa kaugalingon.”—2 Timoteo 3:1-5.

 Daghan ang mouyon nga sukad niadtong 1914, ang kahimtang sa kalibotan susama nianang gitagna sa Bibliya ug nga hapit na ang kataposan. Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang mga artikulong “Unsay Gipakita sa Kronolohiya sa Bibliya Bahin sa Tuig 1914?” ug “Unsa ang Ilhanan sa ‘Kataposang mga Adlaw,’ o ‘Panahon sa Kataposan’?

Unsa ang kahulogan sa “apokalipsis” diha sa Bibliya?

 Ang orihinal nga Gregong pulong nga gihubad ug “apokalipsis” diha sa Bibliya nagpasabot ug “pagbukas” o “pagpadayag.” Sagad ang maong pulong nagtumong sa pagpadayag sa natagong impormasyon. Ang Bibliya naghisgot sab sa ‘pagpadayag kang Ginoong Jesus,’ nga mahitabo dihang si Jesus ipadayag ingong ang usa nga may gahom sa pagwagtang sa tanang pagkadaotan sa yuta ug pagganti niadtong nagsimba sa Diyos.—2 Tesalonica 1:6, 7; 1 Pedro 1:7, 13.

 Ang kataposang basahon sa Bibliya ginganlag A·po·kaʹly·psis, o Pinadayag, kay gipadayag niini ang mahitabo sa umaabot. (Pinadayag 1:1) Kini nga basahon naay maayong balita ug mensahe sa paglaom. (Pinadayag 1:3) Gipakita niini nga wagtangon sa Diyos ang tanang inhustisya ug himoon niyang paraiso ang yuta. Nianang panahona, ang mga tawo dili na makaeksperyensiyag kasakit, pag-antos, o bisan kamatayon.—Pinadayag 21:3, 4.

 Gusto ka bang makakat-og dugang bahin niining nindot nga mga saad sa Bibliya? Ang mga Saksi ni Jehova nagtanyag ug libreng pagtuon sa Bibliya nga makatabang nimo. Puwede nimo silang kontakon.