Mga Sugilanon sa Kinabuhi sa mga Saksi ni Jehova

Sa tibuok kalibotan, dunay mga tawo nga nag-una sa pagsimba kang Jehova diha sa ilang kinabuhi. Ang ilang sugilanon makapadasig nimo ug makapalig-on sa imong pagtuo.

Mga Sugilanon sa Kinabuhi Diha sa Atong mga Magasin

Mga link sa gatosan ka sugilanon sa kinabuhi sa mga Saksi ni Jehova nga gi-publish sa Ang Bantayanang Torre ug Pagmata! sukad niadtong 1955.

HÅKAN DAVIDSSON

Gisuportahan Namo ang Pagsangyaw sa Kamatuoran sa Bibliya

Si Håkan nangab-ot ug espirituwal nga mga tumong imbes nga mosunod sa ubang batan-on nga paglingawlingaw ray gihunahuna. Karon, human sa 50 ka tuig, iya gyong nakita nga ang maayong balita gisangyaw ngadto sa matag nasod, tribo, ug pinulongan.

MILES NORTHOVER

Gipanalanginan ni Jehova ang Buhat sa Akong mga Kamot

Ang pagkat-on ug sign language nakapabag-o sa kinabuhi ni Miles. Naghinumdom siya sa milabayng lima ka dekada ug kon unsa siya ka malipayon dihang iyang gitabangan ang mga amang sa Britain.

IRMA BENTIVOGLI

Pag-alagad sa Tighatag sa “Matag Hingpit nga Regalo”

Bisan sa nahitabo sa Gubat Kalibotan II, si Irma mapasalamaton sa nadawat niyang espirituwal nga mga regalo sama sa sulondang mga higala ug pag-alagad sa Bethel.

TERRY REYNOLDS

Gitabangan Ko ni Jehova nga Mahatag ang Akong Kinamaayohan

Gusto ni Terry nga mag-alagad sa bug-os panahon sa tibuok niyang kinabuhi ug gipanalanginan siyag lainlaing asaynment. Nahimo siyang misyonaryo ug nakaalagad sa Bethel sa Taiwan. Sa kapig 60 ka tuig human siya nagpayunir, padayon siyang nag-alagad kauban sa iyang asawa, si Wen-hwa.

ASTER PARKER

Gusto Nakong Gamiton ang Akong Kinabuhi Para Kang Jehova

Sa bata pa si Aster, gimahal na niya ang kamatuoran. Pero nasulayan ang iyang pagtuo sa prisohan. Nakaalagad siya sa Bethel, dayon nakabatog tulo ka anak.

JAY CAMPBELL

Gipakaubos sa Uban Pero Karon Gipasidunggan Atubangan sa Tanan

Si Jay nagdako nga naay sakit, pobre, ug wala makaeskuwela. Bisan pa sa tanang kalisdanan nga iyang giatubang, nakatabang siya ug tulo ka tawo nga mabawtismohan ug dasig gihapon siya sa ministeryo.

TAPANI VIITALA

Gusto Kaayo Nakong Tabangan ang mga Amang

Si Tapani mibiyahe sa Finland, Estonia, Latvia, ug Lithuania aron isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga amang. Kapig 60 ka tuig human sa iyang bawtismo, wala gyod mawala ang iyang kadasig!

PHYLLIS LIANG

Gipanalanginan ni Jehova ang Akong Pagkaandam Moalagad

Si Phyllis nag-alagad sa lainlaing asaynment. Ang iyang pagkaandam nga mopasibo sa mga kausaban ug moatubang sa mga kalisdanan miresultag daghang panalangin, ug usahay sa wala damhang mga paagi.

ELFRIEDE URBAN

Makapalipay nga Kinabuhi Ingong Misyonaryo

Natuman ni Elfriede ang iyang pangandoy sa bata pa siya nga mahimong misyonaryo. Karon, kapig 55 ka tuig na ang milabay, padayon gihapon niyang gitudloan ang uban bahin kang Jehova bisan pag nausab na ang iyang kahimtang ug bisan pa sa mga kalisdanan.

CAMILLA ROSAM

Tumong Nako nga Sundon Kanunay si Jehova

Pinakaimportante para kang Camilla ug sa iyang bana nga si Eugene ang paghigugma ug pagsunod kang Jehova ug sa iyang organisasyon.

DAVID MAZA

Malipayong Pamilya, Nahugno, Pero Gipalig-on ni Jehova

Sayra kon sa unsang paagi ang lisod nga eksperyensiya sa usa ka pamilya nakadasig sa uban nga molaom ug mosalig kang Jehova.

JESÚS MARTÍN

“Giluwas Ko ni Jehova sa Pinakalisod nga Yugto sa Akong Kinabuhi”

Gikan sa daghang tuig sa tugnaw ug ngitngit nga prisohan hangtod sa malipayong pag-alagad sa bug-os panahon, si Jesús nakakat-on sa pagsalig kang Jehova.

DORINA CAPARELLI

Bisag Maulawon Ko, Kini Gihapon nga Kinabuhi ang Akong Pilion!

Si Dorina nakaalagad ingong regular ug espesyal payunir, sa sirkito ug distritong buluhaton, ug sa Bethel. Iyang giasoy ang iyang halos 70 ka tuig nga pag-alagad sa bug-os panahon ug kon sa unsang paagi siya gitabangan ug gipanalanginan ni Jehova.

DAYRELL SHARP

Wala Mi Moatras kay Gitabangan Mi sa Diyos

Bisan sa lisod nga mga kahimtang, si Dayrell ug Susanne Sharp nakatabang sa kapig 130 ka tawo nga mabawtismohan.

GEORGIY PORCHULYAN

“Ang Akong Gugma Kang Jehova Nakatabang Nako nga Makalahutay”

Tungod sa iyang pagpangita sa hustisya ug kalinaw sa hunahuna, nahimo siyang Saksi ni Jehova. Ang iyang gugma kang Jehova nakatabang niya nga makalahutay dihang naa siya sa pinugos nga pagtrabaho ug pagkapriso, ug nakahatag pod ni niyag kusog nga iyang gikinahanglan sa pag-atiman sa iyang pinalanggang asawa.

Mga Sugilanon sa Kinabuhi Diha sa Atong mga Magasin

Mga link sa gatosan ka sugilanon sa kinabuhi sa mga Saksi ni Jehova nga gi-publish sa Ang Bantayanang Torre ug Pagmata! sukad niadtong 1955.

IRMA BENTIVOGLI

Pag-alagad sa Tighatag sa “Matag Hingpit nga Regalo”

Bisan sa nahitabo sa Gubat Kalibotan II, si Irma mapasalamaton sa nadawat niyang espirituwal nga mga regalo sama sa sulondang mga higala ug pag-alagad sa Bethel.

JAY CAMPBELL

Gipakaubos sa Uban Pero Karon Gipasidunggan Atubangan sa Tanan

Si Jay nagdako nga naay sakit, pobre, ug wala makaeskuwela. Bisan pa sa tanang kalisdanan nga iyang giatubang, nakatabang siya ug tulo ka tawo nga mabawtismohan ug dasig gihapon siya sa ministeryo.

DORINA CAPARELLI

Bisag Maulawon Ko, Kini Gihapon nga Kinabuhi ang Akong Pilion!

Si Dorina nakaalagad ingong regular ug espesyal payunir, sa sirkito ug distritong buluhaton, ug sa Bethel. Iyang giasoy ang iyang halos 70 ka tuig nga pag-alagad sa bug-os panahon ug kon sa unsang paagi siya gitabangan ug gipanalanginan ni Jehova.

HÅKAN DAVIDSSON

Gisuportahan Namo ang Pagsangyaw sa Kamatuoran sa Bibliya

Si Håkan nangab-ot ug espirituwal nga mga tumong imbes nga mosunod sa ubang batan-on nga paglingawlingaw ray gihunahuna. Karon, human sa 50 ka tuig, iya gyong nakita nga ang maayong balita gisangyaw ngadto sa matag nasod, tribo, ug pinulongan.

PHYLLIS LIANG

Gipanalanginan ni Jehova ang Akong Pagkaandam Moalagad

Si Phyllis nag-alagad sa lainlaing asaynment. Ang iyang pagkaandam nga mopasibo sa mga kausaban ug moatubang sa mga kalisdanan miresultag daghang panalangin, ug usahay sa wala damhang mga paagi.

JESÚS MARTÍN

“Giluwas Ko ni Jehova sa Pinakalisod nga Yugto sa Akong Kinabuhi”

Gikan sa daghang tuig sa tugnaw ug ngitngit nga prisohan hangtod sa malipayong pag-alagad sa bug-os panahon, si Jesús nakakat-on sa pagsalig kang Jehova.

DAVID MAZA

Malipayong Pamilya, Nahugno, Pero Gipalig-on ni Jehova

Sayra kon sa unsang paagi ang lisod nga eksperyensiya sa usa ka pamilya nakadasig sa uban nga molaom ug mosalig kang Jehova.

MILES NORTHOVER

Gipanalanginan ni Jehova ang Buhat sa Akong mga Kamot

Ang pagkat-on ug sign language nakapabag-o sa kinabuhi ni Miles. Naghinumdom siya sa milabayng lima ka dekada ug kon unsa siya ka malipayon dihang iyang gitabangan ang mga amang sa Britain.

ASTER PARKER

Gusto Nakong Gamiton ang Akong Kinabuhi Para Kang Jehova

Sa bata pa si Aster, gimahal na niya ang kamatuoran. Pero nasulayan ang iyang pagtuo sa prisohan. Nakaalagad siya sa Bethel, dayon nakabatog tulo ka anak.

GEORGIY PORCHULYAN

“Ang Akong Gugma Kang Jehova Nakatabang Nako nga Makalahutay”

Tungod sa iyang pagpangita sa hustisya ug kalinaw sa hunahuna, nahimo siyang Saksi ni Jehova. Ang iyang gugma kang Jehova nakatabang niya nga makalahutay dihang naa siya sa pinugos nga pagtrabaho ug pagkapriso, ug nakahatag pod ni niyag kusog nga iyang gikinahanglan sa pag-atiman sa iyang pinalanggang asawa.

TERRY REYNOLDS

Gitabangan Ko ni Jehova nga Mahatag ang Akong Kinamaayohan

Gusto ni Terry nga mag-alagad sa bug-os panahon sa tibuok niyang kinabuhi ug gipanalanginan siyag lainlaing asaynment. Nahimo siyang misyonaryo ug nakaalagad sa Bethel sa Taiwan. Sa kapig 60 ka tuig human siya nagpayunir, padayon siyang nag-alagad kauban sa iyang asawa, si Wen-hwa.

CAMILLA ROSAM

Tumong Nako nga Sundon Kanunay si Jehova

Pinakaimportante para kang Camilla ug sa iyang bana nga si Eugene ang paghigugma ug pagsunod kang Jehova ug sa iyang organisasyon.

DAYRELL SHARP

Wala Mi Moatras kay Gitabangan Mi sa Diyos

Bisan sa lisod nga mga kahimtang, si Dayrell ug Susanne Sharp nakatabang sa kapig 130 ka tawo nga mabawtismohan.

ELFRIEDE URBAN

Makapalipay nga Kinabuhi Ingong Misyonaryo

Natuman ni Elfriede ang iyang pangandoy sa bata pa siya nga mahimong misyonaryo. Karon, kapig 55 ka tuig na ang milabay, padayon gihapon niyang gitudloan ang uban bahin kang Jehova bisan pag nausab na ang iyang kahimtang ug bisan pa sa mga kalisdanan.

TAPANI VIITALA

Gusto Kaayo Nakong Tabangan ang mga Amang

Si Tapani mibiyahe sa Finland, Estonia, Latvia, ug Lithuania aron isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga amang. Kapig 60 ka tuig human sa iyang bawtismo, wala gyod mawala ang iyang kadasig!

Sorry, walay termino nga motakdo sa imong gipili.