Laktaw ngadto sa video

MAKAKAT-ON KA SA MGA HIGALA NI JEHOVA

Hananias, Misael, ug Azarias

Hananias, Misael, ug Azarias

Gamita ni nga kalingawan aron makakat-on ka sa mga higala ni Jehova—si Hananias, Misael, ug Azarias.

Mga ginikanan, basaha ug hisgoti ang Daniel 1:3-7 ug ang importanteng mga bersikulo sa kapitulo 3 uban sa inyong mga anak.

I-download ug i-print kini nga kalingawan.

Guntinga ang mga karakter diha sa panid 1 ug sunda ang instruksiyon kon unsaon pag-asembol ang pop-up sheet gamit ang panid 2. Samtang inyo ning himoon, tubaga ang mga pangutana nga naa sa video.