Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

KON GIUNSA PAGGAMIT ANG INYONG DONASYON

Pagpanghatag ug Hinabang Bisan pa sa mga Giyera

Pagpanghatag ug Hinabang Bisan pa sa mga Giyera

MAYO 27, 2022

 Niining kataposang mga adlaw, makadahom ta nga ‘makadungog tag mga gubat sa lainlaing dapit.’ (Mateo 24:6) Pero dihang ang mga igsoon nag-atubang ug mga kalisdanan tungod niini nga mga giyera, nadawat nila ang gikinahanglang tabang. Ang 2022 nga Update sa Nagamandong Lawas Num. 3 naghisgot ug makapatandog nga impormasyon bahin sa pagpanghatag ug hinabang sa Eastern Europe para sa mga naapektohan sa giyera sa Ukraine. Sa unsang paagi napadala ang mga hinabang bisag nagpadayon ang giyera? Unsay gibati sa mga igsoon sa Ukraine sa tabang nga ilang nadawat?

Unsay Gikinahanglan? Giunsa Kini Pagpadala?

 Niadtong Pebrero 24, 2022, sa adlaw nga nagsugod ang giyera sa Ukraine, giaprobahan sa Komite sa mga Koordinetor ang badyet para sa hinabang aron tabangan ang mga igsoon sa Ukraine. Ang branch office sa Ukraine namalit dayon ug mga suplay ug giapod-apod kini pinaagi sa 27 ka Disaster Relief Committee.

 Ang mga igsoon sab sa World Headquarters sa mga Saksi ni Jehova milihok dayon aron mahibaloan kon unsang praktikal nga tabang ang ilang mahatag. Gihangyo sa Komite sa mga Koordinetor ug sa Komite sa Publishing sa Nagamandong Lawas ang Global Purchasing Department nga makig-coordinate sa mga representante sa Ukraine ug Poland branch aron mahisgotan ang panginahanglan ug makahimog plano. Ang mga brader sa Purchasing, Shipping, ug Legal department sa matag branch, usa ka membro sa Branch Committee sa Ukraine, ug mga igsoon sa Global Purchasing Department nagmiting kada adlaw aron maatiman kini.

Ang mga relief kit naay pagkaon, mga gamit para sa hygiene, ug makapadasig nga mga sulat

 “Una, kinahanglan namong mahibaloan kon unsay gikinahanglan sa mga igsoon sa Ukraine,” miingon si Jay Swinney sa Global Purchasing Department. “Gusto namong padal-an sila sa ilang naandan nga pagkaon ug mga gamit sa hygiene. Pero dili ni sayon kay gawas sa pagsusi kon unsay panginahanglan, kinahanglan sab namong sayron kon unsaon kini pagpadala sa pinakaluwas ug pinakapaspas nga paagi bisag naay giyera.”

 Pagka-Marso 9, 2022, nahibal-an na kon unsa nga mga pagkaon ug gamit ang kinahanglan sa mga igsoon. Kinahanglan silang padal-an ug kahonkahon nga pagkaon sama sa delata nga karne ug isda, oats, bugas, ug beans, apil ang mga gamit para sa hygiene sama sa sabon ug tisyu. Adtong panahona, gibanabana nga ang upat ka semana nga suplay para sa usa ka tawo mokantidad ug mga $65 (U.S.). Kay linibo sa atong mga igsoon ang posibleng nanginahanglan, giaprobahan sa Komite sa mga Koordinetor ang dakodako nga badyet para sa hinabang. Pero unsaon kaha paghatod sa mga brader ang hinabang sa pinakaluwas nga paagi?

 Niadtong Marso 13, duha ka brader sa Poland ang misulay pag-deliver sa mga hinabang gikan sa branch sa Poland paingon sa warehouse nga duol sa Lviv, Ukraine. Pipila ka adlaw una sila mibiyahe, gitabangan sila sa personnel sa Poland ug Ukraine branch nga makapangandam sa ilang biyahe. Giasikaso sa branch ang mga dokumento nga gikinahanglan aron makatabok sila sa border dala ang hinabang. Giseguro pod sa branch nga ang ilang mga sakyanan naay klarong marka nga maghatod silag hinabang. Dayon, ang branch nakig-coordinate sa mga igsoon sa Ukraine kon unsay pinakapaspas nga ruta nga agian sa mga brader inigtabok nila sa border. Tungod sa maayong pagpangandam ug panalangin ni Jehova, nahatod ang mga hinabang sa Lviv. Gani, sulod lang sa 24 ka oras, nahatag pod kini ngadto sa mga Disaster Relief Committee. Ug ang duha ka brader luwas nga nakabalik sa Poland.

 Bisag malamposon ang unang delivery, wala ray usa ka metric ton (1 U.S. ton) ang nahatod nga hinabang. Gibanabana nga 200 metric tons (220 U.S. tons) pa ang gikinahanglan! Pero unsaon man paghatod ug pag-apod-apod sa ingon ana ka dako nga hinabang sa pinakapaspas nga paagi?

“Ang Imong Katawhan Kinabubut-ong Magtanyag sa Ilang Kaugalingon”

 Human mabasa ang mga report sa jw.org bahin sa mga igsoon nga nag-antos tungod sa giyera sa Ukraine, ang mga tawo sa lainlaing lugar gustong motabang. Daghan nga nagpuyo sa lagyong lugar ang nagpadalag donasyon sa worldwide work sa mga Saksi ni Jehova, kay nahibalo sila nga gamiton kini sa kinamaayohang paagi. Ang uban nga nagpuyo sa mga nasod palibot sa Ukraine naghatag sa ilang panahon, kusog, ug personal nga mga donasyon aron makatabang. Niay pipila ka pananglitan.

 Sa Poland, ang mga boluntaryo nag-andam ug libolibo ka package, ug ang mga bata nagdrowing ug mga card. “Kadaghan na nako nabasa ang Salmo 110:3 nga nag-ingon, ‘ang katawhan ni Jehova kinabubut-ong magtanyag sa ilang kaugalingon,’” miingon si Bartosz Kościelniak nga nagtrabaho sa Purchasing Department sa Poland branch. “Pero dihang nakita nako ang suporta sa mga igsoon ug ang gatosan ka boluntaryo nga andam dayong motabang, nakaingon ko nga tinuod gyod ang giingon sa teksto.”

 Naay brader nga tag-iyag internasyonal nga logistics company ang nagpagamit sa iyang mga trak ug miamot pod para sa pangtubil niini. Siya miingon: “Para nako, kahigayonan ni nga mapakita nako ang akong gugma sa mga igsoon ug kang Jehova. Lipay kaayo ko nga nakatabang.” Gibanabana nga kapin sa 7,700  ka litrong (2,034 galon) pangtubil ang giamot. Gigamit sa atong mga brader ang ilang panahon ug kusog aron mobiyaheg halos 48,000 kilometros (30,000 milya) sa paghatod sa mga hinabang!

 Tungod sa pagkaandam motabang sa atong mga igsoon, pagka-Marso 28—15 ka adlaw lang human sa pinakaunang delivery—100 metric tons (110 U.S. tons) nga pagkaon, gamit para sa hygiene, ug medikal nga suplay ang na-deliver ngadto sa Ukraine! Ug kay daghan man kaayong hinabang ang giamot sa mga igsoon ug mga suplayer, dako kaayo ang nadaginot sa donasyon nga para sa mga relief package. Sa pagkakaron, ang mga Saksi ni Jehova nakapadala nag kapin sa 190 metric tons (209 U.S. tons) nga hinabang sa Ukraine. Unsay epekto niini diha sa atong mga igsoon?

“Apil pod Diay ang Inyong Gugma!”

 Dihang ang mga package makaabot sa Lviv, ang mga Disaster Relief Committee sa Ukraine mag-apod-apod niini sa mga igsoon nga nanginahanglan. Ang mga hinabang gihatod sa lainlaing siyudad, nga ang pipila kapig 1,300 kilometros (800 milya) ang gilay-on gikan sa Lviv. Bisag gihimo kini sa pinakapaspas nga paagi kutob sa mahimo, mikaon gihapon kini ug panahon. a

 Si Markus Reinhardt, membro sa Branch Committee sa Ukraine, miingon: “Niining panahon sa kagubot, nakita sa daghang igsoon ang gugma ni Jehova ug ang kaayohan sa pagsunod pag-ayo sa direksiyon sa iyang organisasyon—bisag wala pa mahitabo ang giyera. Pananglitan, gidasig ang tanan nga magpondo ug pagkaon ug tubig diha sa ilang balay para sa pipila ka semana nga suplay. Bahin ani nga direksiyon, ang ansiyano nga si Anton, nga nag-alagad sa Kyiv, miingon: ‘Giandam gyod ta sa organisasyon ni Jehova para sa lisod nga mga situwasyon, ug mapasalamaton kaayo mi niana. Kay nagpondo mig pagkaon ug tubig ug nag-andam mig radyo, naluwas ang among kinabuhi.’ Maayo na lang nga gisunod sa mga igsoon ang direksiyon, kay nahatagan ug igong panahon ang branch office sa pag-organisar sa gikinahanglang mga hinabang.”

 Unsay gibati sa mga igsoon pag-abot sa hinabang? Si Mykola ug Zinaida, nga nagpuyo sa Kharkiv, miingon: “Natandog kaayo mi sa inyong pagmahal. Salamat kaayo sa pagkaon ug sa tambal. Giatiman gyod mi ni Jehova.” Si Valentyna nagpuyo pod aning lugara. Siya miingon: ”Pagsugod sa giyera, taas kaayo ang mga linya sa grocery. Usahay, dili namo mapalit ang among gikinahanglan. Pero nakita na ni Jehova. Nag-asayn siyag mga igsoon nga mag-apod-apod ug hinabang sa mga balay, ug ang sulod sa mga package mao gyoy among gikinahanglan! Nianang lisod nga mga situwasyon, nga morag wala nay paglaom, bation sa usa ang gugma ni Jehova ug sa iyang organisasyon sa espesyal nga paagi. . . . Makapalipay gyod nga makita ang iyang tabang ug suporta sa eksaktong panahon.”

 Si Yevhen, Iryna, ug Mykyta, nga mibakwet sa Mariupol, miingon: “Salamat kaayo sa inyong tabang ug pag-atiman sa among pamilya. Sa tinuod lang, mao gyod toy among gikinahanglan. Sa primero, naghunahuna mi nga pagkaon lang ang sulod sa mga kahon. Pero pag-abli namo, apil pod diay ang inyong gugma!”

Si Yevhen, Iryna, ug Mykyta

 Seguradong nakita ninyo kon giunsa paggamit ni Jehova ang iyang balaang espiritu aron giyahan ang mga igsoon sa paghatod sa mga hinabang bisan pa sa “mga gubat sa lainlaing dapit.” Salamat pod sa inyong mga donasyon sa worldwide work, nga kadaghanan gipadala pinaagi sa donate.jw.org, kay naposible kining tanan. Giapresyar namo pag-ayo ang inyong pagkamahinatagon!

Pagpanghatag ug Hinabang sa Paspas ug Luwas nga Paagi Kutob sa Mahimo

  1. Pebrero 24, 2022: Giaprobahan sa Komite sa mga Koordinetor ang badyet para sa hinabang sa Ukraine, maong nasugdan sa branch ang pagpadalag hinabang

  2. Pebrero 24–Marso 8, 2022: Ang branch office sa Ukraine namalit ug mga suplay ug gisugdan ang pag-apod-apod pinaagi sa mga Disaster Relief Committee. Ang branch office nangandam pod sa pagdawat ug sa pag-apod-apod sa hinabang nga gikan sa Poland

  3. Marso 9, 2022: Giaprobahan sa Komite sa mga Koordinetor ang paghatod ug hinabang ngadto sa Ukraine

  4. Marso 10–12, 2022: Giplano ang unang pag-deliver sa pagkaon ug mga suplay gikan sa Poland paingon sa Lviv, Ukraine

  5. Marso 13, 2022: Gisulayan ang unang pag-deliver sa pagkaon ug mga suplay gikan sa Poland paingon sa Lviv, Ukraine

  6. Marso 14–16, 2022: Sa Assembly Hall duol sa Poznan, Poland, ang mga boluntaryo sa Local Design/Construction nag-pack ug mga pagkaon ug gamit para sa hygiene

  7. Marso 17, 2022: Upat ka adlaw human sa malamposon nga unang delivery sa hinabang, gisugdan pag-deliver ang 13 metric tons (14 U.S. tons) nga hinabang paingon sa border sa Ukraine

  8. Marso 21–27, 2022: Ang nahibiling hinabang giandam didto sa Poland ug gi-deliver ngadto sa Ukraine ug dayon giapod-apod sa mga lugar nga nanginahanglan sulod lang sa 24 ka oras

  9. Marso 28, 2022: Sulod sa 20 ka adlaw human madawat ang approval, 100 metric tons (110 U.S. tons) nga pagkaon, gamit para sa hygiene, ug medikal nga suplay ang gi-deliver ngadto sa Ukraine

 Sa pagkakaron, ang mga Saksi ni Jehova nakapadala nag kapin sa 190 metric tons (209 U.S. tons) nga hinabang sa Ukraine.

a Para sa dugang impormasyon kon giunsa paghatod ang hinabang, tan-awa ang artikulong “Brothers Courageously Deliver Aid, Rescue Others in Ukrainian War Zone.”