Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

KON GIUNSA PAGGAMIT ANG INYONG DONASYON

Mga Misyonaryo “Hangtod sa Kinalay-ang Bahin sa Yuta”

Mga Misyonaryo “Hangtod sa Kinalay-ang Bahin sa Yuta”

HUNYO 1, 2021

 Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Kamo mahimong akong mga saksi . . . hangtod sa kinalay-ang bahin sa yuta.” (Buhat 1:8) Karon, ang mga Saksi ni Jehova madasigong nagtuman niana nga sugo. Pero naa pay mga dapit sa yuta, lakip ang pipila ka dagko, daghag tawo nga mga lugar nga wala pa bug-os masangyawi. Ug ang ubang mga nasod diyutay rag mga Saksi. (Mateo 9:37, 38) Unsay atong ginahimo aron mas daghang tawo ang masangyawan?

 Aron matabangan ta sa pagtuman sa sugo ni Jesus, ang Komite sa Pag-alagad sa Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova nag-asayn ug mga field missionary sa mga dapit nga dakog panginahanglan sa mga magsasangyaw. Sa pagkakaron, dunay 3,090 ka field missionary sa tibuok kalibotan. a Kadaghanan nila nakadawat ug pagbansay sa usa sa mga tunghaan sa organisasyon, sama sa School for Kingdom Evangelizers. Ang mga misyonaryo andam sa pagbiya sa ilang lugar ug sa pagbalhin sa laing nasod. Tungod sa ilang pagkahamtong, pagbansay, ug kasinatian, kining matinumanong mga misyonaryo dakog tabang sa pagmantala sa maayong balita ug naghatag ug maayong panig-ingnan alang sa bag-ong mga tinun-an.

Ang mga misyonaryo nakatabang sa pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit diin dakog panginahanglan sa mga Saksi

Pagtabang sa mga Misyonaryo Aron Sila Makatabang sa Uban

 Sa matag sangang buhatan, ang Field Ministers Desk sa Service Department nakig-coordinate sa Komite sa Sangang Buhatan sa pag-atiman sa mga panginahanglan sa mga misyonaryo, sama sa simpleng puy-anan, pag-atiman sa ilang panglawas, ug gamayng alawans para sa ilang mga galastohan. Sa 2020 nga tuig sa pag-alagad, ang mga Saksi ni Jehova nakagastog halos mga ₱1.3 billion ($27 million) sa pag-atiman sa mga misyonaryo. Pinaagi niini nga mga tagana, ang mga misyonaryo makahatag sa ilang bug-os nga panahon ug kusog sa ministeryo, ingon man sa pagpalig-on sa mga igsoon sa ilang kongregasyon.

Ang mga misyonaryo nakatabang nga mapalig-on ang mga kongregasyon

 Sa unsang paagi nakatabang ang mga field missionary sa buluhatong pagsangyaw? Si Frank Madsen, nga nag-alagad sa Komite sa Sangang Buhatan sa Malawi, miingon: “Tungod sa ilang kaisog ug kahanas, ang mga misyonaryo nakatabang sa mga kongregasyon nga masangyawan ang lisod nga mga teritoryo, sama sa guwardiyado nga mga komunidad ug mga dapit nga langyaw ug pinulongan. Dugang pa, ang ilang pagpaningkamot sa pagkat-on sa lokal nga pinulongan ug kultura nakapalig-on sa uban, ug nakadasig sila sa mga batan-on nga mosulod sa bug-os panahong pag-alagad. Mapasalamaton mi kang Jehova sa pagtagana ug mga field missionary.”

 Usa ka membro sa Komite sa Sangang Buhatan sa laing nasod miingon: “Ang mga misyonaryo maoy pamatuod nga nagkahiusa ang katawhan ni Jehova sa tibuok kalibotan. Klarong nakita bisan sa mga dili Saksi nga wala ta magkabahinbahin tungod sa kultura, apan nagkahiusa ta tungod sa mga pagtulon-an sa Bibliya.”

 Sa unsang paagi nakatabang ang mga field missionary sa mga magmamantala? Si Paulo, nga taga-Timor-Leste, nakadayeg sa mga misyonaryo nga naasayn sa ilang kongregasyon. Siya miingon: “Puwerteng inita sa among lugar. Pero bisan pag ang mga misyonaryo naggikan sa bugnawng dapit, wa kapugong nila sa pagsangyaw ang kainit. Naa sila kanunay sa mga tigom alang sa pagsangyaw sa buntag. Sagad makita nako sila nga magbalikduaw sa udto ug hapon, bisag init kaayo, ug hasta sa gabii. Daghan silag natabangan nga makakat-on sa kamatuoran, ug apil na ko niana. Sila madasigon ug makugihong naggamit sa ilang tibuok kinabuhi sa pag-alagad kang Jehova, ug kini nakadasig sa tibuok kongregasyon sa pag-alagad kaniya nga mas bug-os pa.”

 Usa ka regular payunir sa Malawi nga si Ketti miasoy kon sa unsang paagi ang usa ka magtiayong misyonaryo nakatabang sa iyang pamilya: “Dihang naasayn sa among kongregasyon ang usa ka magtiayong misyonaryo, ako ray Saksi sa among pamilya. Pero gitabangan ko sa maong magtiayon, ug nasuod sila pag-ayo sa among pamilya. Pinaagi sa ilang maayong panig-ingnan, nakita sa akong mga anak nga ang pag-alagad kang Jehova moresulta sa malipayon ug matagbawong kinabuhi. Tungod sa maayong impluwensiya sa mga misyonaryo, ang akong tulo ka anak nga babaye nag-alagad ingong regular payunir ug ang akong bana nagtambongan na sa mga tigom.”

 Sa unsang paagi nahulipan ang mga galastohan sa pag-atiman sa mga field missionary? Pinaagi sa mga donasyon ngadto sa tibuok kalibotang buluhaton, nga sagad gipadala pinaagig donate.jw.org. Kini nga mga donasyon giapresyar pag-ayo.

a Kini nga mga misyonaryo giasayn sa mga kongregasyon nga may dakong panginahanglan sa mga magsasangyaw. Ang laing 1,001 ka field missionary nag-alagad sa sirkitong buluhaton.