Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Wala: Mga boluntaryo sa Chile nga mitabang sa magtiayon nga nasunogan ug balay tungod sa wildfire. Tuo: Duha ka sister sa Nigeria nga nakadawat ug hinabang human sa grabeng pagbaha sa ilang lugar

KON GIUNSA PAGGAMIT ANG INYONG DONASYON

Disaster Relief sa 2023—“Nakita Gyod Namo ang Gugma ni Jehova”

Disaster Relief sa 2023—“Nakita Gyod Namo ang Gugma ni Jehova”

ENERO 26, 2024

 Gitagna sa Bibliya nga “ang nasod makiggubat batok sa nasod” ug naay mahitabo nga mga kalamidad “sa hinapos sa sistema sa mga butang.” (Mateo 24:3, 7) Nakita gyod nato nga natuman ni nga mga tagna sa 2023 nga tuig sa pag-alagad. a Pero bisan pa sa nahitabo nga mga gubat ug kalamidad sa halos 100 ka kayutaan, ang mga Saksi ni Jehova nagpakita sa gugma sa Diyos. Sa unsang paagi?

 Sa 2023 nga tuig sa pag-alagad, ang atong mga igsoon naapektohan sa kapig 200 ka kalamidad o trahedya nga resulta sa binuhatan sa tawo. Sa katibuk-an, ang legal nga mga ahensiya nga gigamit sa mga Saksi ni Jehova migasto ug kapig 10 million dollars b gikan sa mga donasyon sa tibuok kalibotang buluhaton aron makataganag hinabang. Gawas pa ana, daghang igsoon ang migamit sa ilang kaugalingong kuwarta sa pagtabang sa ubang igsoon nga nanginahanglan sa ilang lugar. Konsideraha kon sa unsang paagi ang imong donasyon nakatabang niadtong naapektohan sa duha ka kalamidad.

“Naa Gyoy Tinuod nga Gugma”

 Ang ubang lugar sa Nigeria pirmeng mabahaan. Pero ang mga pagbaha niadtong Oktubre 2022 mao ang pinakagrabe nga naeksperyensiyahan sa nasod sulod sa napulo ka tuig. Kapig 676,000 ka ektarya sa umahan ang nadaot ug kapig duha ka milyong tawo ang namakwet. Ang sangang buhatan sa Nigeria nagporma dayog mga Disaster Relief Committee sa paghatag ug materyal ug espirituwal nga tabang sa mga igsoon.

Mga brader sa Nigeria nga mitabok sa lapokong mga dalan ug suba aron maghatod ug mga hinabang

Epekto Ngadto sa Atong mga Igsoon

 •   7,505 ka igsoon ang namakwet

 •   860 ka balay ang nadaot o naguba gyod

 •   90 ka Kingdom Hall ug usa ka Assembly Hall ang nabahaan

Paggamit sa mga Donasyon

 Kapig $250,000 ang nagasto sa disaster relief, apil niana ang:

 •   Mga pagkaon sama sa bugas, beans, ug noodles

 •   Mga gamit sa balay sama sa kutson ug moskitero

 •   Pag-repair o pagtukod pag-usab sa naguba nga mga balay

 Giunsa pagseguro sa mga igsoon nga magamit sa maalamong paagi ang mga donasyon? Usa niana mao ang pagtino kon ang balay makaya pa bang i-repair. Kon dili na ni kayang ayohon, magtukod silag balay nga ang disenyo simple ug komon sa ilang lugar.

 Mapasalamaton kaayo ang mga igsoon nga nakadawat ug tabang. Usa ka sister ang miingon: “Tungod sa baha, nausab gyod ang among kinabuhi kay naguba ang tanan namong umahan ug nawad-an na mig kapuy-an. Nahupayan mi kay gitabangan gyod mi sa mga igsoon niana mismong adlawa ug ila ming gipangitaan ug kapuy-an. Nakadawat pod mig pagkaon gikan sa sangang buhatan. Natandog kaayo mi kay amo gyong naeksperyensiyahan ang giingon sa Juan 13:34, 35. . . . Naa gyoy tinuod nga gugma. Kami sa akong pamilya mapasalamaton kaayo sa mga igsoon nga mitabang namo dihang amo ning gikinahanglan.”

 Ang uban nakadayeg pod sa atong gihimo nga pagtabang. Usa ka opisyal sa Sabagreia, Bayelsa State ang miingon: “Daghag organisasyon o simbahan sa kalibotan, pero ang mga Saksi ni Jehova lang ang nakahimog ingon ani. . . . Ang [inyong] organisasyon maoy usa sa pinakamaayong organisasyon sa kalibotan.”

“Nakita Gyod Namo ang Gugma ni Jehova”

 Niadtong Pebrero 2023, kapig 400 ka sunog ang nakapahinabog grabeng kadaot sa Chile. Kapig 430,000 ka ektarya sa yuta, apil ang importanteng mga imprastraktura sa Chile, ang naguba. Mga 8,000 ka tawo ang gipabakwet. Human sa kalamidad, ang sangang buhatan naghimo dayog mga kahikayan aron tabangan ang mga igsoon.

Sa Chile, gitukod pag-usab sa mga boluntaryo ang balay sa usa ka pamilya nga dili na kayang ma-repair

Epekto Ngadto sa Atong mga Igsoon

 •   222 ka igsoon ang namakwet

 •   20 ka balay ang naguba

Paggamit sa mga Donasyon

 Kapig $200,000 ang nagasto sa disaster relief, apil niana ang:

 •   Pagkaon ug tubig

 •   Gasolina, mga gamit sa pagpanglimpiyo, ug mga tambal

 •   Pagtukod pag-usab sa naguba nga mga balay

 Dihay usa ka pamilya nga dili makatuo nga nawala ang tanan nilang nabatonan, apil ang ilang balay ug negosyo. Tungod ani, wala na silay panginabuhian. Sa bag-o pa ning nahitabo, morag dili pa nila madawat nga naugdaw ang ilang balay. Pero miarang-arang ang ilang pagbati dihang nakita nila nga ginatukod na pag-usab ang ilang balay. Ang dakong gugma nga gipakita sa mga boluntaryo nakahupay gyod nila. Natandog kaayo sila niini maong mitabang sila sa mga boluntaryo sa pagtukod pag-usab sa balay sa laing igsoon.

 Daghan sa atong mga igsoon ang natandog sa pagtabang nga gihimo sa organisasyon. Usa ka brader ang miingon: “Nindot kaayo ang kahikayan ni Jehova sa pagpormag mga Disaster Relief Committee. Pagkasunod adlaw human sa trahedya, miabot dayon sila aron manghatag ug hinabang. Matandog gyod ta dihang makabasa tag eksperyensiya sa mga igsoon nga nakadawat ug tabang gikan sa organisasyon. Pero lahi ra gyod kaayo kon ikaw na mismo ang makaeksperyensiya niini. Mas maapresyar nimo ang organisasyon—kon giunsa pagsundog sa mga igsoon ang mga hiyas ni Jehova ug kon giunsa nila pagseguro nga matabangan ta sa materyal, espirituwal ug emosyonal. Nakita gyod namo ang gugma ni Jehova.”

 Sa nagkaduol ang kataposan niining sistemaha, mas modaghan ang mga kalamidad nga atong makita. (Lucas 21:10, 11) Bisan pa ana, ang atong mahigugmaong Hari, si Jesu-Kristo, naggamit sa Kristohanong kongregasyon aron ipakita nga nag-uban siya nato “sa tanang adlaw hangtod sa hinapos sa sistema sa mga butang.” (Mateo 28:20) Ang inyong mga donasyon sa tibuok kalibotang buluhaton gamit ang donate.jw.org ug uban pa, apil ang paghatag ninyo sa inyong panahon ug kusog, nagpakita nga inyong gisuportahan ang Gingharian ug ang mahigugmaong Hari niini. Salamat sa inyong pagkamahinatagon.

a Ang 2023 nga tuig sa pag-alagad nagsugod niadtong Septiyembre 1, 2022, ug natapos niadtong Agosto 31, 2023.

b Ang dollar nga gihisgotan niini nga artikulo maoy U.S. dollars.