Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Bahin Ka sa Iyang Pamilya

Bahin Ka sa Iyang Pamilya

I-download:

 1. 1. May mga higayon

  Nga ako nabug-atan

  Ug daw gianod ko

  Sa balod sa mga kalisdanan.

  Apan anaa ang Diyos ta.

  Wala gyod ko pasagdi niya.

  (CHORUS)

  Nakita ko niya; giluwas ko niya.

  Iya ko nga giatiman; gilig-on ko niya.

  Nahupay ko ug nabati ko ang gugma n’ya.

  Bahin ko sa iyang pamilya.

 2. 2. Kon may kalisdanan,

  Si Jehova kadangpan

  Ug andam motabang

  Atong mga igsoong maunongon.

  Mao nga kon naluya man ka,

  Dangop sa Diyos ta, lig-onon ka n’ya.

  (CHORUS)

  Tabangan ka niya nga mobalik niya.

  Dili gyod niya kalimtan ang gugma mo kaniya.

  Gusto niyang panalipdan ka, dasigon ka.

  Bahin ka sa iyang pamilya.

  (BRIDGE)

  Makapalipay!

  Natandog ming nia ka.

  Mag-uban na ta.

  Usa ka mahigugmaong pamilya.

  Pamilya.

  (CHORUS)

  Nakaplagan ka n’ya; giatiman ka niya.

  Iya ka nga gipalig-on; gipanalipdan ka.

  Gihigugma ka niya.

  Bahin ka sa iya nga pamilya.