Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 PANGUNANG TOPIKO | PUWEDE NIMONG MASABTAN ANG BIBLIYA

Basahon nga Masabtan

Basahon nga Masabtan

Way duhaduha nga karaan na kaayo ang Bibliya. Unsa ka karaan? Gisugdan kini pagsulat mga 3,500 ka tuig kanhi didto sa Middle East. Ingong pagtandi, panahon kadto sa gamhanang dinastiya nga Shang sa China, ug mga 10 ka siglo sa wala pa magsugod ang Budhismo sa India.—Tan-awa ang kahong “ Impormasyon Bahin sa Bibliya.”

Ang Bibliya dunay makapalipayng tubag sa importante kaayong mga pangutana sa kinabuhi

Aron ang usa ka basahon mapuslanon ug makagiya sa mga tawo, kinahanglang masabtan ni ug makatabang. Ingon niana ang Bibliya. Kini dunay makapalipayng tubag sa importante kaayong mga pangutana sa kinabuhi.

Pananglitan, nakapangutana ka na ba, ‘Nganong naglungtad man ta?’ Dugay na kaayong naglibog ang mga tawo bahin niana, ug hangtod pa gani karon. Pero, ang tubag niana mabasa sa unang duha ka kapitulo sa Genesis, ang unang basahon sa Bibliya. Didto, gihisgotan ang ‘sinugdanan’ binilyon ka katuigan kanhi dihang mitungha ang atong pisikal nga uniberso, apil ang mga galaksiya, kabituonan, ug ang yuta. (Genesis 1:1) Dayon, gihisgotan niini ang sunodsunod nga nahitabo aron mapuy-an ang yuta, kon giunsa pagtungha sa lainlaing matang sa kinabuhi, ug kon sa unsang paagi mitungha ang mga tawo—apil na ang katuyoan nianang tanan.

GISULAT ARON MASABTAN

Dunay praktikal nga tambag ang Bibliya aron tabangan tang masulbad ang mga problema kada adlaw. Sayon sabton kana nga tambag tungod sa duha ka rason.

Una, ang mensahe sa Bibliya klaro, direkta, ug makapadani. Imbes mogamit ug daghang ekspresyon nga makapalibog o misteryoso, gigamit diha sa Bibliya ang mga pulong nga klaro o daling mahanduraw. Ang lisod nga mga ideya gipahayag sa mga pulong nga komon sa atong kalihokan matag adlaw.

Pananglitan, migamit si Jesus ug daghang ilustrasyon nga simple ug binase sa inadlawng kasinatian sa mga tawo aron tudloan silag leksiyon nga makapatandog sa kasingkasing. Kadaghanan niana mabasa diha sa gitawag nga Wali sa Bukid, ug narekord sa basahon sa Mateo, sa kapitulo 5 ngadto sa 7. Gitawag kini sa usa ka komentarista nga “usa ka praktikal nga pakigpulong,” ug siya miingon nga ang  tumong niini “maoy paggiya sa atong mga binuhatan, dili ang paghatag ug impormasyon.” Mabasa nimo kana nga mga kapitulo tingali sa 15 hangtod sa 20 minutos, ug imong makita nga ang gipamulong ni Jesus simple pero puwersado.

Ang lain pang rason kon nganong sayon sabton ang Bibliya mao ang unod niini. Dili ni basahon sa mitolohiya o mga sugilanon. Hinuon, sa kadaghanang bahin niini, sumala pa sa The World Book Encyclopedia, “naghisgot kini sa bantogan ug ordinaryo nga mga tawo” ug sa ilang “mga problema, paglaom, kapakyasan, ug kadaogan.” Dali ra natong bation ang mga kasinatian bahin sa tinuod nga mga tawo ug mga panghitabo ug masabtan ang importanteng mga leksiyon nga naa niini.—Roma 15:4.

MABASA SA TANAN

Aron masabtan nimo ang usa ka basahon, kinahanglang mabasa nimo ni sa imong pinulongan. Karon, mabasa na ang Bibliya sa pinulongan nga imong masabtan, bisan asa pa nga nasod ka nagpuyo. Tagda kon unsay nalangkit sa paghimo niini.

Paghubad. Sa orihinal, gisulat ang Bibliya sa Hebreohanon, Aramaiko, ug Grego, maong diyutay lang ang makabasa niini. Gipaningkamotan sa sinserong mga maghuhubad nga mabatonan kini sa ubang pinulongan. Tungod sa ilang paghago, ang katibuk-ang Bibliya o ang pipila ka bahin niini nahubad na sa mga 2,700 ka pinulongan. Nagpasabot ni nga kapig 90 porsiyento sa mga tawo karon ang makabasa na sa pipila ka bahin sa Bibliya diha sa ilang kaugalingong pinulongan.

Pag-imprenta. Sa orihinal, gisulat ang Bibliya diha sa mga materyales nga daling madaot, sama sa panit sa hayop ug papiro. Aron mapasa ang mensahe, kana nga mga sinulat manomanong gikopya. Kay mahal kadto nga mga kopya, diyutay lang ang makapalit. Pero dihang naimbento ni Gutenberg ang imprentahanan kapig 550 ka tuig kanhi, mipaspas ang pagkaylap sa Bibliya. Sumala sa banabana, kapig lima na ka bilyong Bibliya, sa katibuk-an o sa bahin niini, ang naapod-apod.

Kanay rason kon nganong way laing basahon sa relihiyon ang makatumbas sa Bibliya. Klaro nga ang Bibliya gisulat aron masabtan. Hinuon, usa ka hagit ang pagsabot niini, pero dunay tabang. Asa man? Ug sa unsang paagi ka makabenepisyo niini? Sayra sa sunod artikulo.