Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 PANGUNANG TOPIKO | PUWEDE NIMONG MASABTAN ANG BIBLIYA

Tabang Aron Masabtan ang Bibliya

Tabang Aron Masabtan ang Bibliya

Handurawang misuroy ka sa laing nasod sa unang higayon. Makakita kag mga tawo, kultura, pagkaon, ug kuwarta nga dili pamilyar nimo. Normal lang nga mahibulong ka.

Lagmit ingon sab niana ang imong bation sa una nimong pagbasa sa Bibliya. Samtang magbasa niini, mobalik ka sa karaang panahon nga dili pamilyar nimo. Makahibalag kag mga tawo nga gitawag ug Filistehanon, makakita kag talagsaong mga kostumbre sama sa ‘paggisi sa mga besti,’ o makakat-on kag pagkaon nga gitawag ug mana ug sensilyo nga nailhang drakma. (Exodo 16:31; Josue 13:2; 2 Samuel 3:31; Lucas 15:9) Kining tanan tingali makapalibog. Sama sa pagsuroy sa laing nasod, seguradong malipay ka kon may motabang nimo, dili ba?

TABANG KANIADTO

Sukad sa unang pagsulat sa sagradong mga basahon niadtong ika-16 nga siglo B.C.E., may gitagana nang tabang aron masabtan kini sa mga tawo. Pananglitan, ang unang lider sa nasod sa Israel nga si Moises ‘nagpatin-aw’ sa mga nasulat.—Deuteronomio 1:5.

Mga 1,000 ka tuig sa ulahi, duna pa gihapoy kuwalipikadong mga magtutudlo sa Kasulatan. Niadtong 455 B.C.E., daghan kaayong Hudiyo ang nagtigom sa plasa sa siyudad sa Jerusalem, lakip na ang mga bata. Presente didto ang mga magtutudlo sa Bibliya nga ‘nagbasa sa makusog sa [mao ra nga sagradong] basahon.’ Apan dili kay kana ra. “Sila nagpadayon pagpasabot sa gibasa.”—Nehemias 8:1-8.

Paglabayg 500 ka tuig, si Jesu-Kristo nanudlo usab. Gani, nailhan gyod siya ingong magtutudlo. (Juan 13:13) Nanudlo siya sa daghang tawo ug sa mga indibiduwal. Sa usa ka higayon, atubangan sa dakong panon, nagpakigpulong si Jesus sa iyang iladong Wali sa Bukid, ug “ang mga panon sa katawhan nahingangha sa iyang paagi sa pagpanudlo.” (Mateo 5:1, 2; 7:28) Sa tingpamulak sa 33 C.E., si Jesus nakig-estorya sa duha niya ka tinun-an samtang sila naglakaw padulong sa usa ka balangay duol sa Jerusalem, ug “gibuksan sa bug-os [gipatin-aw pag-ayo ngadto kanila] ang mga Kasulatan.”—Lucas 24:13-15, 27, 32.

Magtutudlo sab sa Pulong sa Diyos ang mga tinun-an ni Jesus. Sa usa ka higayon, dihay opisyal sa Etiopia nga nagbasag asoy sa Kasulatan. Giduol siya sa tinun-ang si Felipe ug gipangutana: “Nakasabot ka ba gayod sa imong ginabasa?” Mitubag ang Etiopianhon: “Sa pagkatinuod, unsaon ko man pagkasabot, gawas kon adunay magtudlo kanako?” Dayon, gipatin-aw ni Felipe kaniya ang kahulogan sa asoy.—Buhat 8:27-35.

MABATONANG TABANG KARON

Sama sa mga magtutudlo sa Bibliya kaniadto, ang mga Saksi ni Jehova karon nanudlo usab sa mga tawo bahin sa Bibliya diha sa 239 ka kayutaan sa tibuok kalibotan. (Mateo 28:19, 20) Matag semana, kapin sa siyam ka milyong tawo ang ilang ginatabangan nga makasabot sa Bibliya. Kadaghanan sa ilang gitudloan dili mga Kristiyano. Kini nga pagtuon libre ug mahimong ipahigayon sa balay o sa ubang lokasyon. Ang uban gani nagtuon ug Bibliya pinaagig telepono, cellphone, o computer.

Alang sa detalye kon unsaon nga makabenepisyo niini nga kahikayan, palihog kontaka ang mga Saksi ni Jehova. Makita nimo nga ang Bibliya masabtan gayod ug “mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, sa pagpanul-id sa mga butang, sa pagdisiplina diha sa pagkamatarong,” aron ka “mahimong takos gayod, bug-os nga masinangkapan alang sa tanang maayong buhat.”—2 Timoteo 3:16, 17.