Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Bibliya

Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Bibliya

Mahibaloan ba nato ang kamatuoran bahin sa Diyos?

Nganong gusto sa diyos nga mahibaloan nato ang kamatuoran? Basaha ang Juan 17:3

Nakigkomunikar ang Diyos sa mga tawo. Pinaagi sa iyang balaang espiritu, o aktibong puwersa, gipasulat niya diha sa Bibliya ang iyang mga hunahuna. (2 Pedro 1:20, 21) Mahibaloan nato ang kamatuoran bahin sa Diyos kon atong basahon ang Bibliya.—Basaha ang Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16.

Gibutyag sa Diyos ang daghang butang bahin kaniya diha sa Bibliya. Gipadayag niya kon nganong iyang gilalang ang tawo, kon unsay iyang himoon para sa mga tawo, ug kon unsang matanga sa pagkinabuhi ang iyang gusto para nato. (Buhat 17:24-27) Gusto ni Jehova nga Diyos nga mahibalo ta sa kamatuoran bahin niya.—Basaha ang 1 Timoteo 2:3, 4.

Nganong gipabilhan sa Diyos ang mga mahigugmaon sa kamatuoran?

Si Jehova maoy Diyos sa kamatuoran, ug gipadala niya ang iyang Anak, si Jesus, aron tudloan ang mga tawo sa kamatuoran. Busa, mamati kang Jesus kadtong mahigugmaon sa kamatuoran. (Juan 18:37) Kanang matanga sa mga tawo ang gusto sa Diyos nga maoy iyang mga magsisimba.—Basaha ang Juan 4:23, 24.

Gibabagan ni Satanas nga Yawa ang daghan aron dili sila makaila sa Diyos pinaagi sa pagsabwag ug kabakakan bahin sa Diyos. (2 Corinto 4:3, 4) Kadtong dili mahigugmaon sa maayo motuo niana nga mga kabakakan. (Roma 1:25) Pero minilyong tawo nga sinsero ang nakakaplag sa kamatuoran bahin sa Diyos pinaagi sa pagtuon sa Bibliya.—Basaha ang Buhat 17:11.