Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUNANG TOPIKO | MAY KAAYOHAN BA ANG PAG-AMPO?

Nganong Gidapit Ta sa Diyos nga Mag-ampo?

Nganong Gidapit Ta sa Diyos nga Mag-ampo?

Gusto sa Diyos nga makighigala kanato.

Ang managhigala mag-estoryahanay aron mahimong suod. Sa susama, gidapit ta sa Diyos nga makig-estorya kaniya aron masuod ta niya. Siya nag-ingon: “Kamo motawag gayod kanako ug moanhi ug moampo kanako, ug ako mamati kaninyo.” (Jeremias 29:12) Samtang makig-estorya ka sa Diyos, masuod ka kaniya, ug siya makigsuod nimo. (Santiago 4:8) Gipasaligan ta sa Bibliya: “Si Jehova haduol kanilang tanan nga nagatawag kaniya.” (Salmo 145:18) Kon kanunay tang mag-ampo, mas molig-on ang atong relasyon sa Diyos.

“Si Jehova haduol kanilang tanan nga nagatawag kaniya.”—Salmo 145:18

Gusto kang tabangan sa Diyos.

Si Jesus miingon: “Kinsang tawhana taliwala kaninyo nga pangayoan ug tinapay sa iyang anak—dili siya motunol kaniyag bato, dili ba? O, kaha, mangayo siyag isda—dili siya motunol kaniyag halas, dili ba? Busa, kon kamo . . . mahibalong mohatag ug maayong mga gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa ka labaw pa gayod nga ang inyong Amahan nga anaa sa mga langit mohatag ug maayong mga butang niadtong nagapangayo kaniya!” (Mateo 7:9-11) Oo, gidapit ka sa Diyos nga moampo kay “siya may kahingawa” kanimo ug gusto ka niyang tabangan. (1 Pedro 5:7) Iya pa gani kang gidapit nga mosulti kaniya sa imong mga problema. Giingnan ta sa Bibliya: “Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang, apan sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos.”—Filipos 4:6.

Kita may espirituwal nga panginahanglan.

Sumala sa mga eksperto sa kinaiyahan sa tawo, gibati sa minilyon nga kinahanglan tang mag-ampo. Lakip sa maong gidaghanon ang ubang ateyista ug agnostiko. * Gipakita niini nga ang tawo gilalang nga may espirituwal nga panginahanglan. Si Jesus miingon: “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan.” (Mateo 5:3) Ang usa ka paagi aron matagan-an kana mao ang regular nga pagpakig-estorya sa Diyos.

Kon dawaton nato ang pagdapit sa Diyos nga moampo kaniya, unsa may atong mga benepisyo?

^ par. 8 Gipakita sa 2012 nga surbi sa Pew Research Center nga 11 porsiyento sa mga ateyista ug agnostiko sa United States ang mag-ampo labing menos kausa sa usa ka bulan.