Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

SUGILANON SA KINABUHI

Gihatagan Ko ni Jehova ug Labaw pa kay sa Angay Kanako

Gihatagan Ko ni Jehova ug Labaw pa kay sa Angay Kanako

Desisiyete anyos lang ko niadto ug may mga kabalaka ug ambisyon nga komon sa mga tin-edyer. Ganahan kong makig-uban sa akong mga barkada, mag-swimming, ug magdulag saker. Pero usa ka gabii niana, kalit nga nausab ang akong kinabuhi. Naaksidente ko sa motor maong naparalisar ko gikan sa liog paubos. Nahitabo kana mga 30 na ka tuig kanhi, ug dugaydugay na gyod kong naglubog sa banig.

Nagdako ko sa dakbayan sa Alicante, sa sidlakang baybayon sa Spain. Dili maayo ang among pamilya maong pirme ra ko sa kalsada sa batan-on pa ko. Naay bulkitanan duol sa among balay. Didto naamigo nako si José María, nga usa sa mga trabahante. Buotan siya ug iya kong gihatagag pagtagad nga wala gyod nako masinatii sa among pamilya. Kon may problema ko, sama siyag tinuod nga igsoon—usa ka tinuod nga higala, bisag magulang siya nakog 20 ka tuig.

Nag-Bible study si José María uban sa mga Saksi ni Jehova. Nakita nako nga nainteres gyod siya sa Kasulatan, ug pirme ko niyang estoryahan sa mga kamatuoran sa Bibliya. Matinahoron kong mamati niya, pero wala koy interes sa iyang gipanulti. Batan-on ko, ug ang akong interes naa sa ubang butang. Pero kana mausab ra.

AKSIDENTE NGA NAKAUSAB SA AKONG KINABUHI

Dili ko ganahang maghisgot sa maong aksidente. Ang masulti lang nako nga ako iresponsable ug danghag. Sa usa lang ka adlaw, bug-os nga nausab ang akong kinabuhi. Gikan sa lagsik nga tin-edyer, kalit ko nga naparalisado ug natanggong sa ospital. Nalisdan kog dawat sa akong kahimtang. Pirme kong mangutana, ‘Unsa pa may pulos nga mabuhi?’

Gibisita ko ni José María, ug giorganisar niyang maduaw kog mga Saksi ni Jehova. Natandog ko sa ilang regular nga pagduaw nako sa ospital. Sa nakagawas na ko sa ICU, nagpa-Bible study ko. Nahibaloan nako ang kamatuoran kon nganong ang mga tawo mag-antos ug mamatay ug kon nganong gitugotan sa Diyos nga mahitabo ang daotang butang. Nakakat-on sab ko sa mga saad sa Diyos sa umaabot, dihang ang tibuok yuta mapuno nag hingpit nga mga tawo ug wala nay moingon: “Ako masakiton.” (Isaias 33:24) Sa tibuok nakong kinabuhi, karon lang ko nakabaton ug nindot kaayong paglaom.

Paggawas nako sa ospital, paspas kong miuswag sa akong pag-Bible study. Mitambong pa gani ko sa ubang tigom sa mga Saksi ni Jehova ug mikuyog sa pagsangyaw gamit ang espesyal nga wheelchair. Sa Nobyembre 5, 1988, nabawtismohan ko diha sa bathtub, sa edad nga 20. Gitabangan ko ni Jehova nga Diyos nga magmapositibo. Pero unsay akong himoon para ipakita ang akong apresasyon?

AKTIBO BISAG BALDADO

Determinado kong dili himoong babag ang akong kahimtang aron buhaton ang akong maarangan sa pag-alagad kang Jehova. Gusto kong mouswag. (1 Timoteo 4:15) Lisod sa primero kay supak ang akong pamilya sa akong bag-ong pagtuo. Pero naa ang akong mga isigkamagtutuo, ang akong espirituwal nga mga igsoon. Giseguro nilang pirme kong makatambong ug makakuyog sa pagsangyaw.

Pero sa ngadtongadto, kinahanglan na kong atimanon 24 oras. Human sa dugaydugayng pagpangita, nakakaplag ra gyod kog maayong center para sa mga baldado, sa dakbayan sa Valencia, mga 160 kilometros amihanan sa Alicante. Kini na ang akong pinuy-anan.

Bisag baldado, determinado kong isulti sa uban ang akong pagtuo

Bisag dili na makabangon, determinado kong magpadayon sa pag-alagad kang Jehova. Pinaagi sa akong pensiyon ug ubang hinabang sa gobyerno, nakapalit kog computer nga gibutang tapad sa akong katre. Nakapalit sab kog cellphone. Kada buntag, buksan sa caregiver ang akong computer ug cellphone. Para makagamit sa computer, duna koy joystick nga kontrolahon sa akong suwang. Duna pod koy paakon nga morag stylus para maka-type ko sa keyboard ug maka-dial sa cellphone.

Nag-dial sa cellphone

Sa unsang paagi ko natabangan niini? Una, maka-access ko sa jw.org nga website ug sa Watchtower ONLINE LIBRARY. Napuslan nako ang teknolohiya! Kada adlaw, daghang oras kong magtuon ug mag-research sa mga publikasyon nga binase sa Bibliya aron makakat-on kog dugang sa Diyos ug sa iyang nindot nga mga hiyas. Ug kon laayon ko o medyo maluya, ang website makadasig nako.

Pinaagi sab sa akong computer, makapaminaw ug makapakigbahin ko sa mga tigom sa kongregasyon. Ako makakomento, makaampo, makahatag ug pakigpulong, ug makabasag magasin nga Bantayanang Torre kon asaynan ko niini. Bisag dili gyod ko makaadto sa maong mga tigom, akong gibati nga bahin gihapon ko sa among kongregasyon.

Bug-os sab kong makapakigbahin sa pagsangyaw pinaagig telepono ug computer. Tinuod, dili ko makasangyaw sa balay ug balay sama sa ubang Saksi ni Jehova. Pero wala kana makababag nako. Gamit ang teknolohiya, napaambit nako sa uban ang akong pagtuo. Gani kay malingaw kaayo ko sa pagpakig-estorya sa telepono, giasayn ko sa mga ansiyano nga mag-organisar ug kampanya sa pagsangyaw pinaagig telepono. Dakong tabang ni sa mga membro sa kongregasyon nga dili na makagawas sa balay.

Nagdumalag Bible study

Pero dili pod teknolohiya na lang ang pirme nakong giatubang. Kada adlaw, duawon ko sa akong mga higala. Ubanon nila ang ilang mga paryente ug kaila nga interesado sa Bibliya. Sagad hangyoon ko nila sa pagdumala sa among panaghisgot. Sa ubang higayon, bisitahon ko sa mga pamilya ug apilon ko sa ilang pamilyahanong pagsimba. Ganahan kaayo ko kon molingkod sa akong katre ang gagmayng bata ug sultihan ko nila kon nganong gimahal nila si Jehova.

Malipayong nakig-uban sa pamilyahanong pagsimba sa mga higala

Malipay kong moabiabig daghang bisita. Sagad mapuno ang akong kuwarto ug mga higala nga gikan sa lainlaing dapit. Kining gugma ug pagtagad nga gipakita kanako nakapatingala sa mga caregiver sa center. Kada adlaw kong magpasalamat kang Jehova kay nahimo kong bahin sa maong talagsaon nga panag-igsoonay.

PADAYONG NAKIGBUGNO

Kon dunay motimbaya nako ug mangomosta, motubag lang ko, “Nia, padayong nakigbugno!” Siyempre, nahibalo kong wala ko mag-inusara niini. Bisag unsa pay atong kahimtang o kalisdanan, ang tanang Kristohanon may pakigbugno—“maayong pakigbugno sa pagtuo.” (1 Timoteo 6:12) Unsay nakatabang nako nga makalahutay sa daghang tuig? Kada adlaw kong mag-ampo ug magpasalamat kang Jehova kay gihatagan niyag katuyoan ang akong kinabuhi. Ug naningkamot kong magmapuliki sa pag-alagad sa Diyos, nga nagpokus kanunay sa paglaom sa umaabot.

José María

Pirme kong mamalandong sa bag-ong kalibotan diin makadagan ug makalukso na ko pag-usab. Usahay, magkomedyahay ming José María—nga nag-antos sa polio—nga maglumba mig dagan. “Kinsa kahay modaog no?” pangutana nako niya. “Dili importante kon kinsay modaog,” tubag niya. “Ang importante naa ta sa Paraiso para makadagan.”

Dili sayon ang pagdawat sa akong pagkabaldado. Nahibalo kong kabuangan tong akong gihimo sa tin-edyer pa ko, ug dako ang nawala kanako. Bisan pa niana, mapasalamaton gyod ko kang Jehova nga wala ko niya biyai. Daghan kaayo siyag gihatag nako—dakong espirituwal nga pamilya, tinguha nga mabuhi, kalipay sa pagtabang sa uban, ug nindot kaayong paglaom sa umaabot. Sa laktod nga pagkasulti, gibati nakong gihatagan ko ni Jehova ug labaw pa kay sa angay kanako.