Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

SUGILANON SA KINABUHI

Mga Mata ni Jairo—Iyang Paagi sa Pagsimba ug Pag-alagad sa Diyos

Mga Mata ni Jairo—Iyang Paagi sa Pagsimba ug Pag-alagad sa Diyos

Unsa kaha ka lisod ang kinabuhi kon dili nimo makontrol ang imong lawas gawas sa imong mata? Kanay giantos sa akong igsoong si Jairo. Pero makahuloganon gihapon ang iyang kinabuhi. Sa di pa nako ipatin-aw kon ngano, paasoya ko sa iyang kasinatian.

Natawo si Jairo nga may spastic quadriplegia, usa ka matang sa cerebral palsy. * Tungod niana, dili niya makontrol ang halos tibuok niyang lawas. Kay ang iyang utok dili man makapasag tin-awng signal sa iyang kaunoran, kalit nga maglimbaglimbag ang iyang mga bukton, paa, ug tiil. Usahay mapasakitan pa gani niya ang iyang kaugalingon. Kon dili magbantay ang mga tawo sa duol, maigo sab sila. Ikasubo, kinahanglang ihikot pirme ang iyang mga bukton ug tiil sa wheelchair aron malikayan kini.

NAG-ANTOS SAMTANG NAGDAKO

Samtang nagdako si Jairo, nag-antos siya sa tumang kasakit. Tulo pa lang siya ka bulan, nagsugod na ang iyang kombulsiyon ug mawad-an siyag panimuot. Pirme siyang idagan ni Mama sa ospital, nga nagtuong patay na siya.

Kay pirme siyang manggahi, nahiwi ang kabukogan ni Jairo. Sa edad nga 16, nabawog ang iyang bat-ang ug kinahanglan siyang operahan hangtod sa iyang paa. Mahinumdom pa ko nga kada gabii siyang magsigeg siyagit sa kasakit.

Tungod sa pagkabaldado ni Jairo, kinahanglang dunay mopakaon niya, moilis sa iyang sinina, ug moalsa niya sa higdaanan. Sagad si Mama ug Papa ang mohimo niini. Bisag kanunayng nagkinahanglag tabang si Jairo, pirme nila siyang pahinumdoman nga dili lang sa tawo nakadepende ang iyang kinabuhi kondili sa Diyos usab.

NADISKOBREHAN ANG IYANG PAAGI SA PAGKOMUNIKAR

Saksi ni Jehova ang among ginikanan, ug sukad sa pagkabata ni Jairo basahan nila siyag mga estorya sa Bibliya. Nahibalo sila nga mas makahuloganon ang kinabuhi kon ang usa may relasyon sa Diyos. Bisag huyang ug magsigeg ulpot ang lawas ni Jairo, posible siyang makabaton ug lig-ong paglaom. Pero nabalaka sila kon masabtan ni Jairo ang gitudlo sa Bibliya.

Usa ka adlaw, niadtong bata pa si Jairo, gipangutana siya ni Papa, “Jairo, puwedeng makig-estorya ka nako? Kon gihigugma ko nimo, moestorya ka!” Samtang naghangyo si Papa nga mosulti siya bisag usa ra ka pulong, nanglugmaw ang luha sa mga mata ni Jairo. Naningkamot siyang mosulti, pero dili gyod masabtan. Nakonsensiya si Papa kay mihilak si Jairo. Pero ang iyang reaksiyon nagpakita nga nakasabot siya sa giingon ni Papa. Ang problema kay di siya kaestorya.

Ngadtongadto, namatikdan ni Mama ug Papa nga kon may gustong isulti si Jairo ang iyang mata paspas nga maglihoklihok. Maguol si Jairo nga dili kanunayng masabtan ang iyang buot ipasabot. Pero dihang masabtan ni Mama ug Papa ang mga lihok sa iyang mata ug mahatag kon unsay iyang gusto, dako kaayo siyag ngisi. Kadto ang iyang paagi sa pagpasalamat.

Misugyot ang usa ka speech therapist nga aron mas dali, iisa namo ang among mga kamot aron masayran kon oo o dili ang iyang tubag sa among pangutana. Motutok siya sa tuong kamot kon oo, sa wala kon dili. Busa masabtan dayon namo kon unsay iyang gusto.

IMPORTANTENG HITABO SA KINABUHI NI JAIRO

Ang mga Saksi ni Jehova dunay asembliya ug kombensiyon tulo ka beses kada tuig. May mga diskursong binase sa Bibliya ug daghan ang manambong. Kanunayng eksayted si Jairo sa diskurso para sa mga kandidato sa bawtismo. Usa ka adlaw, sa 16 anyos na siya, gipangutana siya ni Papa, “Jairo, gusto kang magpabawtismo?” Mitutok dayon siya sa tuong kamot ni Papa, sa ato pa gusto niya. Dayon si Papa midugang, “Miampo na ba ka sa Diyos ug misaad nga moalagad ka niya sa tibuok nimong kinabuhi?” Mitutok na sab siya sa tuong kamot ni Papa. Klaro nga gidedikar na ni Jairo ang iyang kinabuhi kang Jehova.

Human sa pipila ka panaghisgot sa Bibliya, klaro sab nga nakasabot si Jairo sa kahulogan sa Kristohanong bawtismo. Busa pagka-2004, iyang gitubag ang labing importanteng pangutana nga gisukna kaniya, “Napahinungod na ba nimo ang imong kaugalingon sa Diyos aron buhaton ang iyang kabubut-on?” Agig tubag, giyahat ni Jairo ang iyang mga mata. Kadto ang iyang giandam nga paagi sa pagtubag ug oo. Busa sa edad nga 17, siya nabawtismohan ingong Saksi ni Jehova.

MGA MATA NGA NAKAPOKUS SA ESPIRITUWAL NGA MGA BUTANG

Sa 2011, nakabaton si Jairo ug bag-ong paagi sa pagkomunikar—computer nga makontrolar sa mata. Sundan sa computer ang paglihok sa iyang kalimutaw aron ma-activate ang mga icon sa eskrin. Ang pagpamilok o pagtutok sa icon samag pag-click sa mouse sa computer. Kini dunay mga picture nga makatabang kang Jairo sa pagpakigkomunikar. Dihang mamilok siya sa usa niini, isulti sa computer ang mensahe nga anaa sa picture pinaagi sa usa ka software.

Samtang nagkalalom ang kahibalo ni Jairo sa Bibliya, gusto sab niyang ipaambit kini sa uban. Sa among senemanang pagtuon sa Bibliya ingong pamilya, magsige siyag tan-aw nako ug sa iyang computer. Buot pasabot nga gusto niyang isulat nako ang iyang ikomento panahon sa pangutanag tubag nga programa sa Kristohanong mga tigom.

Sa tigom, iyang pilion ang hustong icon diha sa computer, dayon ang tingog niini madungog sa tanan. Malipay kaayo siya dihang makakomento ug makadasig sa mga igsoon sa kongregasyon. Si Alex, usa sa mga batan-ong higala ni Jairo, miingon, “Kanunay kong madasig sa mga komento ni Jairo bahin sa Bibliya.”

Sa tabang sa computer nga makasulti ug makontrolar sa mata, si Jairo makakomento sa mga tigom ug makapaambit sa iyang pagtuo sa uban

Gamiton sab ni Jairo ang iyang mata aron isulti ngadto sa uban ang iyang pagtuo. Ang usa ka paagi mao ang pag-click sa picture sa usa ka garden diin malinawong nag-uban ang mga hayop ug ang lainlaing rasa sa mga tawo. Dihang iya kining i-activate, ang computer mosulti, “Ang Bibliya nagsaad nga ang yuta mahimong paraiso diin wala nay sakit ug kamatayon, Pinadayag 21:4.” Kon mainteres ang tagbalay, i-click na sab niya ang laing icon ug ang computer moingon, “Gusto ka bang tun-an nato ang Bibliya?” Nasorpresa mi dihang misugot ang among lolo nga magtuon. Makapalipay sab nga makita si Jairo, uban sa tabang sa usa ka Saksi, nga nagtudlog Bibliya sa among lolo! Lipay kaayo mi nga nabawtismohan si Lolo sa regional convention sa Madrid sa Agosto 2014.

Namatikdan sab sa mga maestra sa eskuylahan ni Jairo ang iyang debosyon sa Diyos. Usa sa iyang mga speech therapist nga si Rosario, miingon: “Kon mobalhin kog relihiyon, Saksi ni Jehova akong pilion. Nakita nako nga bisag lisod kaayo ang kahimtang ni Jairo, ang iyang pagtuo nakahatag ug tinuod nga katuyoan sa iyang kinabuhi.”

Mosanag ang mga mata ni Jairo dihang akong basahon niya ang saad sa Bibliya: “Ang bakol mosaka ingon sa laking osa, ug ang dila sa amang mosinggit sa kasadya.” (Isaias 35:6) Bisag mahigawad siya usahay, malipayon gihapon siya. Tungod kini kay ang iyang kinabuhi nakapokus sa Diyos ug sa iyang Kristohanong mga higala. Ang iyang positibong panglantaw ug lig-ong pagtuo nagpamatuod nga kon mag-alagad kang Jehova, nindot gihapong mabuhi bisag daghag problema.

^ par. 5 Ang cerebral palsy (CP) nagtumong sa pagkadaot sa utok nga makaapektar sa paglihok. Mahimong moresulta sab kini sa kombulsiyon ug problema sa pagkaon ug pagsulti. Ang spastic quadriplegia mao ang kinagrabehang matang sa CP; diin motuskig ang mga bukton ug paa, ug moluyat ang liog.