Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 PANGUNANG TOPIKO | PUWEDE KANG MASUOD SA DIYOS

Gihimo ba Nimo ang Gusto sa Diyos?

Gihimo ba Nimo ang Gusto sa Diyos?

“Isulti lang bisag unsay imong gusto kay akong himoon.” Lagmit dili ka mosulti niana sa tawong di nimo kaila o sa bag-o lang nailaila. Apan tingali sayon ra nimo nang isulti sa suod nga higala. Natural lang sa suod nga managhigala nga mohatag ug pabor para sa usag usa.

Gipakita sa Bibliya nga kanunayng gihimo ni Jehova kon unsay makapalipay sa iyang mga magsisimba. Pananglitan si Haring David, nga may suod nga relasyon sa Diyos, miingon: “Daghang butang ang imong nabuhat, Oh Jehova nga Diyos ko, bisan ang imong katingalahang mga buhat ug ang imong mga hunahuna nganhi kanamo; . . . Daghan pa sila kay sa akong ikabatbat.” (Salmo 40:5) Labaw pa niana, gibuhat ni Jehova kon unsay makapalipay bisan niadtong wala pa makaila kaniya, nga ‘nagbuhong sa ilang mga kasingkasing sa pagkaon ug sa kalipay.’—Buhat 14:17.

Malipay tang mohimog maayo para sa atong gimahal ug gitahod

Sanglit malipay man si Jehova sa pagbuhat kon unsay ikalipay sa uban, angay lang nga kadtong buot mahimong higala sa Diyos mobuhat sab sa mga butang nga makapalipay sa iyang kasingkasing. (Proverbio 27:11) Apan unsang espesipikong butang ang imong himoon aron malipay ang Diyos? Ang Bibliya mitubag: ‘Ayaw kalimti ang pagbuhat ug maayo ug ang pagpaambit sa mga butang sa uban, kay ang maong mga halad gikahimut-an sa Diyos.’ (Hebreohanon 13:16) Nagpasabot ba ni nga igo na ang pagbuhat ug maayo ug ang pagpaambit ngadto sa uban aron malipay si Jehova?

Matod sa Bibliya, “Kon walay pagtuo imposible ang pagpahimuot [sa Diyos].” (Hebreohanon 11:6) Matikdi nga ayha pa lang si Abraham gitawag nga “higala ni Jehova” human siya magpakitag pagtuo kang Jehova. (Santiago 2:23) Gipasiugda sab ni Jesu-Kristo nga gikinahanglan ang “pagpasundayag ug pagtuo sa Diyos” kon buot nato ang panalangin sa Diyos. (Juan 14:1) Busa unsay imong buhaton aron mabatonan nimo ang pagtuo nga gipangita sa Diyos sa mga tawong iyang gikabig? Ang una mao ang regular nga pagtuon sa Bibliya. Nianang paagiha, ikaw makabatog “tukmang kahibalo sa iyang kabubut-on” ug makakat-on kon unsaon nga ‘bug-os makapahimuot kaniya.’ Dayon, samtang magkadaghan ang imong kahibalo kang Jehova ug sundon ang iyang matarong nga mga sukdanan, molig-on ang imong pagtuo kaniya ug siya mas makigsuod pa kanimo.—Colosas 1:9, 10.