Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 PANGUNANG TOPIKO | PUWEDE KANG MASUOD SA DIYOS

Nakigkomunikar Ka ba sa Diyos?

Nakigkomunikar Ka ba sa Diyos?

Ang suod nga managhigala kanunayng mag-estorya bisag sa telepono, e-mail, video, o sulat. Busa aron masuod sa Diyos, kinahanglan tang makigkomunikar niya kanunay. Sa unsang paagi?

Makakomunikar ta kang Jehova pinaagi sa pag-ampo. Pero dili ni samag pagpakig-estorya lang sa barkada. Atong hinumdoman nga dihang kita mag-ampo, nakig-estorya ta sa atong Maglalalang, ang Labing Hataas sa uniberso. Mao nga angay tang mag-ampo uban ang lalom nga pagtahod ug debosyon. Aron dunggon sa Diyos ang atong mga pag-ampo, may pipila ka kinahanglanon nga angay sab natong himoon. Aniay tulo niana.

Una, kita direktang mag-ampo kang Jehova nga Diyos lamang—dili kang Jesus, sa usa ka “santo,” o sa imahen. (Exodo 20:4, 5) Ang Bibliya klarong nag-ingon: “Sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos.” (Filipos 4:6) Ikaduha, kita kinahanglang mag-ampo pinaagi sa ngalan ni Jesu-Kristo, ang Anak sa Diyos. Si Jesus mismo miingon: “Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” (Juan 14:6) Ikatulo, ang atong mga pag-ampo kinahanglang uyon sa kabubut-on sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon: “Bisan unsay atong pangayoon sumala sa iyang kabubut-on, siya magpatalinghog kanato.” *1 Juan 5:14.

Ang suod nga managhigala kanunayng mag-estoryahay ug mamati sa usag usa

Siyempre, dili magdugay ang panaghigalaay kon usa ray magsigeg estorya. Sa susama, kinahanglang mamati sab ta kang Jehova dihang makigsulti siya nato. Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi ang Diyos makigsulti nato?

Karon, si Jehova nga Diyos “makigsulti” nato pinaagi sa iyang sinulat nga Pulong, ang Bibliya. (2 Timoteo 3:16, 17) Nganong makaingon ta niana? Ibutang ta nga nagsulat nimo ang imong higala. Human ug basa, tingali eksayted kang mosulti sa uban, “Giingnan ko sa akong higala nga . . . !” Pero wala siya makigsulti nimo sa personal, kondili pinaagig sulat. Sa susama, pinaagi sa pagbasa sa Bibliya, imong gitugotan si Jehova sa pagpakigsulti nimo. Busa si Gina, nga gihisgotan sa unang artikulo, miingon, “Kon gusto nakong isipon ko sa Diyos nga iyang higala, kinahanglan nakong tun-an ang iyang ‘sulat’ para nato—ang Bibliya.” Siya midugang, “Ang pagbasa sa Bibliya kada adlaw maoy nakapasuod nako sa Diyos.” Imo bang gitugotan si Jehova sa pagpakigsulti kanimo kada adlaw pinaagig adlaw-adlawng pagbasa sa iyang Pulong, ang Bibliya? Kini mas makapasuod nimo sa Diyos.

^ par. 5 Ang dugang impormasyon kon unsaon nga masuod sa Diyos pinaagi sa pag-ampo makita sa kapitulo 17 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.