Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUDLOI ANG INYONG MGA ANAK

Ang Diyos Mahimong Masakitan—Kon sa Unsang Paagi Nato Siya Mapalipay

Ang Diyos Mahimong Masakitan—Kon sa Unsang Paagi Nato Siya Mapalipay

Nasakitan ka na ba pag-ayo nga tungod niana nakahilak ka? * Seguro kitang tanan nakasinati na niana. Apan usahay, dili lang ang atong lawas ang masakitan. Basin may mosultig daotan bahin nato nga dili tinuod. Kana makapasakit, dili ba?Ang Diyos usab masakitan dihang may kabakakan nga isulti bahin kaniya. Ato kining hisgotan ug tan-awon kon sa unsang paagi nato siya mapalipay inay mapasakitan.

Ang Bibliya nag-ingon nga ang pipila nangangkon nga ilang gihigugma ang Diyos apan “gipasakitan siya.” Oo, “ilang gipasakitan” ang Diyos! Siyempre, walay usa nga mahimong makapasakit sa lawas ni Jehova nga Diyos. Siya ang labing gamhanan. Busa, atong susihon kon nganong si Jehova masakitan kon dili nato tumanon ang iyang sugo.

Ang unang duha ka tawo nga gilalang ni Jehova nakapasakit pag-ayo kaniya. Sila gipapuyo sa Paraiso dinhi sa yuta nga gitawag ug “tanaman sa Eden.” Kinsa man sila?— Oo, si Adan ug dayon, sa ulahi, si Eva. Atong sayron kon unsay ilang gihimo nga nakapasakit kang Jehova.

Human sila gipahiluna ni Jehova sa maong tanaman, gisugo niya sila nga atimanon kini. Giingnan usab niya sila nga mahimo silang manganak ug mabuhi nga magkauban sa maong tanaman hangtod sa hangtod. Apan sa wala pa makabatog anak si Adan ug Eva, nahitabo ang usa ka daotang butang. Nahibalo ka ba kon unsa kadto?— Usa ka anghel ang nag-impluwensiya kang Eva ug dayon kang Adan sa pagrebelde sa Diyos. Atong tan-awon kon sa unsang paagi kadto nahitabo.

Ang anghel nagpahinabo sa usa ka bitin, o halas, nga daw mosulti. Si Eva miangay sa iyang nadungog—ang halas miingon nga siya “mahisama sa Diyos.”  Busa gisunod niya ang gisulti sa halas. Nahibalo ka ba kon unsa kadto?

Mikaon si Eva sa bunga sa kahoy nga gibaod ni Jehova kang Adan nga dili nila kan-on. Sa wala pa lalanga sa Diyos si Eva, iyang giingnan si Adan: “Gikan sa tanang kahoy sa tanaman makakaon ka hangtod sa pagkatagbaw. Apan kon bahin sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan dili ka gayod mokaon gikan niini, kay sa adlaw nga mokaon ka gikan niini mamatay ka gayod.”

Nahibalo si Eva sa maong balaod. Apan, siya padayong nagsud-ong sa maong kahoy, ug nakita niya nga kini “maayong kan-on ug nga kini takos pangandoyon sa mga mata . . . Busa siya mikuha sa bunga niini ug mikaon niini.” Sa ulahi gihatagan niya si Adan sa maong bunga ug “siya [si Adan] mikaon niini.” Ngano kahang gihimo kadto ni Adan?— Kay mas gihigugma niya si Eva kay kang Jehova. Gipili niyang pahimut-an si Eva inay ang Diyos. Apan ang pagsugot kang Jehova mas hinungdanon kay sa pagsugot kang bisan kinsa!

Nahinumdom ka ba sa bitin, o halas, nga nakigsulti kang Eva? Ingon nga ang usa ka tawo makahimo sa kikokiko (puppet) nga daw mosulti, dunay usa nga nagpahinabo sa bitin nga daw mosulti. Kang kinsang tingog ang migula gikan sa halas?— Kadto ang tingog sa “orihinal nga halas, ang usa nga gitawag Yawa ug Satanas.”

Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi nimo mapalipay si Jehova?— Mahimo nimo kana pinaagi sa pagsunod kanunay kaniya. Si Satanas miingon nga mahimo niyang pasundon ang tanang tawo sa iyang gusto. Si Jehova nag-awhag kanato: “Magmaalamon, anak ko, ug lipaya ang akong kasingkasing, aron matubag ko siya nga nagatamay kanako.” Si Satanas nagtamay, o nagbiaybiay, kang Jehova. Siya miingon nga makahimo siya sa pagpatalikod kang bisan kinsa sa pag-alagad kang Jehova. Busa lipaya si Jehova pinaagi sa pagsunod ug pag-alagad kaniya! Maningkamot ka ba sa paghimo niana?

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.