Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUDLOI ANG INYONG MGA ANAK

Unsang Leksiyon ang Atong Makat-onan Gikan sa Usa ka Kriminal?

Unsang Leksiyon ang Atong Makat-onan Gikan sa Usa ka Kriminal?

Ang kriminal nga gitumong dinhi mao ang kaestorya ni Jesus sa hulagway. Kini nga kriminal nagbasol gayod sa iyang nahimo. Siya mihangyo kang Jesus: “Hinumdomi ako sa dihang moabot ka na sa imong gingharian.” Ingon sa imong makita sa hulagway, si Jesus may gisulti kaniya. Nahibalo ka ba kon unsa? * Si Jesus misaad: “Sa pagkatinuod ako magaingon kanimo karong adlawa, ikaw makauban nako sa Paraiso.”

Sama kaha sa unsa ang Paraiso?— Aron matino ang hustong tubag, hisgotan nato ang Paraisong gipapuy-an sa Diyos sa unang lalaki ug babaye, si Adan ug Eva. Diin man ang maong Paraiso? Sa langit o sa yuta?

Husto ka kon moingon kang sa yuta. Busa dihang kita maghunahuna nga anaa “sa Paraiso” ang maong kriminal, angay natong hunahunaon nga siya magpuyo gayod dinhi sa yuta sa dihang mahimo na kining paraiso. Sama sa unsa ang maong Paraiso?— Atong tan-awon.

Human lalanga ni Jehova nga Diyos ang unang magtiayon, si Adan ug Eva, ang Bibliya nag-ingon nga gibutang niya sila sa usa ka paraiso dinhi sa yuta. Kadto gitawag ug “tanaman sa Eden.” Mahanduraw ba nimo kon unsa ka nindot ang “tanaman sa Eden”?— Seguradong mas maayo kadtong puy-an kay sa bisan unsang dapit karon!

Sa imong hunahuna, si Jesus ba mopuyo dinhi sa yuta uban sa kriminal nga nagbasol sa iyang mga sala?— Dili, kay nianang panahona si Jesus atua sa langit nga nagmando ingong Hari ibabaw sa Paraisong yuta. Busa si Jesus makauban sa kriminal pinaagi sa pagbanhaw niini ug pagseguro nga maatiman kini sa Paraisong yuta. Apan nganong papuy-on man ni Jesus sa Paraiso ang usa ka kriminal?— Ato kanang hisgotan.

 Tinuod nga kining maong kriminal nakahimog daotan kaayong mga butang. Apan mao man usab ang binilyong tawo nga nabuhi sa yuta. Hinunoa, kadaghanan kanila nakahimog daotan kay wala gayod sila matudloi bahin kang Jehova ug sa iyang kabubut-on.

Busa ang mga tawo nga sama niana, lakip na ang kriminal nga kaestorya ni Jesus sa estaka, mabanhaw sa Paraiso dinhi mismo sa yuta. Sila pagatudloan sa kabubut-on sa Diyos. Dayon ilang pamatud-an nga gihigugma nila si Jehova.

Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi nila kana mapamatud-an?— Pinaagi sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Pagkanindot unya nga mabuhi sa Paraiso ug kanunayng makig-uban sa mga tawong nahigugma kang Jehova ug sa usag usa!

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.