Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 PANGUNANG TOPIKO: KALIBOTANG WALAY PAGPIHIG—KANUS-A?

Pagpihig—Problema sa Kalibotan

Pagpihig—Problema sa Kalibotan

SI Jonathan, nga usa ka Koreano-Amerikano, maoy biktima sa pagpihig sa rasa sa bata pa siya. Samtang nagdako, nangita siyag dapit diin ang mga tawo dili mohukom niya base sa iyang panagway o rasa. Nahimo siyang doktor sa usa ka lungsod sa amihanang Alaska, U.S.A., diin ang iyang panagway susama ra sa kadaghanan sa iyang pasyente. Nagtuo siya nga basin didto, taliwala sa bugnawng hangin sa Arctic Circle, bug-os siyang makalingkawas sa mas bugnawng hangin sa pagpihig.

Nahugno ang iyang paglaom dihang may pasyente siya nga usa ka 25-anyos nga babaye. Dihang naulian kini sa pagka-coma, gitan-aw niini si Jonathan ug gibalikas, nga nagpadayag sa gihambin niining kayugot sa mga Koreano. Alang kang Jonathan, kadto maoy masakit nga pahinumdom nga bisan sa tanan niyang paningkamot sa pagbalhin ug pagpahiangay sa mga tawo wala gihapon siya makalingkawas sa pagpihig.

Ang kasinatian ni Jonathan nagpadayag sa usa ka mapait nga kamatuoran. Ang pagpihig kaylap kaayo sa kalibotan. Mopatim-aw nga bisan asa nga dunay mga tawo, dunay pagpihig.

 Apan, bisan pa sa kakaylap sa pagpihig, ang kadaghanan moingon dayon nga sayop kini. Pagkasalikwaot niana! Sa unsang paagi mikaylap ang usa ka butang nga gidumtan? Dayag, daghan nga wala mouyon sa pagpihig ang wala makamatikod nga naa sila niana. Tinuod ba kana kanimo?

PERSONAL NGA ISYU

Nahibalo man kita o wala, lisod natong mamatikdan kon naghambin ba kitag pagpihig diha sa atong kasingkasing. Gipatin-aw sa Bibliya kon ngano: “Ang kasingkasing labaw nga malimbongon kay sa bisan unsa pa.” (Jeremias 17:9) Busa, mahimong patuohon nato ang atong kaugalingon nga ato rang madawat ang tanang matang sa tawo. O lagmit mangatarongan ta nga duna tay balidong rason sa pagbatog negatibong panglantaw sa usa ka rasa.

Unsay imong bation kon makaatubang kag situwasyon nga sama niini?

Sa pag-ilustrar nga dili sayon ang pag-ila kon naghambin ba kitag pagpihig, handurawa kini nga esena: Naglakaw ka sa usa ka mangitngit nga dalan. Duha ka batan-ong lalaki nga wala nimo mailhi ang nagpaingon kanimo. Dagko silag lawas, ug ang usa nila daw may gigunitan.

Mohinapos ka ba nga peligroso ang maong mga batan-on? Tinuod, mag-amping ka tingali tungod sa imong nasinatian kaniadto, apan angay ka bang mohinapos dayon nga peligroso kining duha ka batan-on? Ang laing pangutana mao, Unsay imong gihunahuna nga rasa o etnikong grupo sa maong mga batan-on? Ang imong tubag magpadayag sa imong tinuod nga pagbati. Kini mahimong magpakita nga sa usa ka sukod, naghambin ka na ug pagpihig.

Kon matinud-anon ta sa atong kaugalingon, angkonon nato nga sa usa ka sukod kitang tanan naghambin ug pagpihig. Bisan ang Bibliya miila sa usa ka komon nga matang sa pagpihig sa dihang kini miingon: “Ang mga tawo maghukom sa uban base sa ilang panagway.” (1 Samuel 16:7, Contemporary English Version) Sanglit kitang tanan duna niini nga kiling—nga sagad mosangpot sa kadaot—may paglaom pa ba nga atong mabuntog o mawagtang ang pagpihig sa atong kinabuhi? Moabot ba gayod ang panahon nga wala nay pagpihig sa tibuok kalibotan?