Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ang Korapsiyon Matapos!

Ang Korapsiyon Matapos!

“Laom kang Jehova ug bantayi ang iyang dalan . . . Sa dihang pagalaglagon ang mga daotan, ikaw makakita niana.”—SALMO 37:34.

IKAW ba, sama sa daghang tawo, nabalaka nga ang korapsiyon dili malikayan ug dili gayod mahanaw sa bug-os? Kon mao, normal lang kana. Latas sa kasaysayan, ang mga tawo misulay sa pagpatunghag tanang matang sa gobyerno. Apan, wala gayod nila mawagtang ang korapsiyon. Moabot kaha ang panahon nga ang tanang tawo magmatinud-anon sa usag usa?

Ikalipay nga oo ang tubag sa Bibliya. Kini nag-ingon nga ang Diyos hapit nang molihok sa pagwagtang sa korapsiyon. Sa unsang paagi niya kana himoon? Pinaagi sa iyang Gingharian nga usa ka langitnong gobyerno nga bug-os magbag-o sa atong yuta. Kini usab nga Gingharian ang gitudlo ni Jesus sa iyang mga sumusunod nga iampo. Sa gitawag usahay nga Pag-ampo sa Ginoo o Amahan Namo, si Jesus miingon: “Moabot na unta ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta.”—Mateo 6:10, Ang Biblia, Bag-ong Hubad nga Binisaya.

Bahin sa Magmamando niana nga Gingharian, si Jesu-Kristo, ang Bibliya nagtagna: “Pagaluwason niya ang kabos nga nagatuaw alang sa tabang, ingon man ang sinakit ug si bisan kinsa nga walay magtatabang. Maluoy siya sa timawa ug sa kabos, ug pagaluwason niya ang mga kalag sa mga kabos. Gikan sa pagpanglupig ug sa kapintasan tubson niya ang ilang kalag.” (Salmo 72:12-14) Matikdi nga si Jesus may empatiya niadtong mga biktima sa korapsiyon, ug siya may himoon batok sa pagpanglupig! Makapahupay gayod kana.

Ubos sa pagmando nianang mabination ug gamhanang Magmamando, ang Gingharian sa Diyos magwagtang sa korapsiyon. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagwagtang sa tulo ka hinungdan sa korapsiyon.

Ang Impluwensiya sa Sala

Sa pagkakaron, kinahanglang suklan natong tanan ang makasasalang tendensiya, nga magtukmod nato sa paggawi nga mahakogon. (Roma 7:21-23) Bisan pa niana, may maayong mga tawo nga gustong mobuhat ug matarong. Sila nagpasundayag ug pagtuo sa bili sa giulang dugo ni Jesus, ug sila pagapasayloon sa ilang mga sala. * (1 Juan 1:7, 9) Ang maong mga tawo makabatog kahigayonan nga makabenepisyo sa kinadak-ang pagpasundayag sa gugma sa Diyos, sumala sa Juan 3:16: “Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”

Alang sa matinumanong katawhan, ang Diyos may himoon nga kahibulongan gayod. Sa umaabot nga bag-ong kalibotan, inanay niyang wagtangon ang tanang timailhan sa sala, nga hinayhinayng magtultol sa matinumanong katawhan ngadto sa kahingpitan ug sa matarong nga baroganan. (Isaias 26:9; 2 Pedro 3:13) Ang impluwensiya sa sala dili na gayod magtukmod kang bisan kinsa sa pagbuhat ug korapsiyon. Ilalom sa Gingharian sa Diyos, ang matinumanong katawhan ipagawas gikan sa pagkaulipon sa korapsiyon.

Ang Impluwensiya sa Daotang Kalibotan nga Atong Gipuy-an

Ikasubo nga daghan karon ang tinuyong namiktima sa uban. Sila namentaha sa kabos ug nag-impluwensiya sa uban sa pagbuhat ug korapsiyon. Ang Bibliya nagtambag kanila: “Pabiyaa ang tawong daotan sa iyang dalan, ug ang tawong madaoton sa iyang mga hunahuna.” Kon sila maghinulsol, ang Bibliya nagsaad nga ang Diyos “magpasaylo sa madagayaon gayod.”—Isaias 55:7.

Apan, kinahanglang wagtangon sa Diyos kadtong dili gayod mag-usab. Pinaagi sa iyang Gingharian, matuman ang saad sa Bibliya: “Laom kang Jehova ug bantayi ang iyang dalan . . . Sa dihang pagalaglagon ang mga daotan, ikaw makakita niana.” * (Salmo 37:34) Kay wala na ang mga daotan, ang matinumanong mga magsisimba sa Diyos dili na mabiktima sa korapsiyon.

Ang Impluwensiya ni Satanas nga Yawa

Ang labing daotan sa tanang makasasala mao si Satanas nga Yawa. Makapalipay gayod nga sa dili madugay, bilanggoon ni Jehova si Satanas aron dili siya makaimpluwensiya sa mga tawo. Sa ngadtongadto, bug-os nga laglagon sa Diyos si Satanas. Kining labihan ka daotang persona dili na gayod unya makaimpluwensiya sa mga tawo sa pagbuhat ug korapsiyon.

Ibutang ta nga daw imposible ang ideya nga wagtangon sa Diyos ang tanang hinungdan sa korapsiyon. Lagmit maghunahuna ka, ‘Duna ba gyoy katakos ang Diyos sa pagpahinabo niana nga kausaban? Kon mao, nganong wala pa man niya kana buhata?’ Maayo kana nga mga pangutana, ug ang Bibliya dunay makapatagbawng tubag niana. * Gidapit ka namo sa pagsusi kon unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa duol nga umaabot, sa dihang ang tanang korapsiyon mahanaw na hangtod sa hangtod.

^ par. 8 Alang sa dugang impormasyon bahin sa bili sa lukat sa kamatayon ni Jesus, tan-awa ang kapitulo 5 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

^ par. 12 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.