Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Pakigsuod sa Diyos

“Ang Karaan sa mga Adlaw Milingkod”

“Ang Karaan sa mga Adlaw Milingkod”

“WALAY tawo nga nakakita sa Diyos sa bisan unsang panahon,” matod sa Bibliya. (Juan 1:18) Ang Diyos mahimayaon kaayo nga walay linalang nga may unod ug dugo ang makakita kaniya ug mabuhi pa. (Exodo 33:20) Apan, sa pipila ka asoy, may mga tawong gitugotan ni Jehova nga makakitag panan-awon sa langit. Usa kanila mao si propetang Daniel. Walay duhaduhang ang iyang nakita nakapahingangha niya, nga maoy angay sab natong bation. Matikdi kon giunsa paghubit ni Daniel ang iyang nakita sa panan-awon. *Basaha ang Daniel 7:9, 10.

“Ang Karaan sa mga Adlaw.” Kini nga titulo, nga si Daniel lang ang migamit, nagpaila sa “usa nga taas na ug panuigon (o tigulang na).” (Daniel 7:9, 13, 22) Unsa na ka taas ang edad ni Jehova? Kay siya ang “Hari nga walay kataposan,” siya naglungtad sukad pa kaniadto ug sa walay kataposan sa umaabot. (1 Timoteo 1:17; Judas 25) Ang walay-kataposang paglungtad sa Diyos nagpasalig nato nga walay limitasyon ang iyang kaalam, kay ang Bibliya naglangkit sa edad ngadto sa kaalam. (Job 12:12) Tinuod, ang ideya sa walay-kataposang paglungtad lisod sabton sa atong limitadong hunahuna. Apan angay ba gyod natong dahomon nga masabtan sa bug-os ang Diyos nga walay sama kamaalamon?—Roma 11:33, 34.

Matikdi nga ang Karaan sa mga Adlaw “milingkod.” Sa unsang katuyoan? Ang palibot nga mga teksto naghatag ug ideya, nga naggamit sa mga termino sama sa “Korte” ug “paghukom.” (Daniel 7:10, 22, 26) Busa, sa panan-awon, si Jehova naglingkod ingong Maghuhukom. Kinsay iyang hukman? Ang kanasoran sa yuta, nga gihulagway ingong mga mananap sa unang bahin sa panan-awon ni Daniel. * (Daniel 7:1-8) Unsang matanga sa Maghuhukom si Jehova?

“Ang iyang besti maputi sama sa niyebe, ug ang buhok sa iyang ulo sama sa mahinlong balhibo sa karnero.” Ang puti nagsimbolo sa pagkamatarong ug kaputli. Ang natural nga kolor sa balhibo sa pipila ka karnero maoy puti. Busa, puti ang kolor sa buhok nga samag balhibo sa karnero. Nahanduraw ba nimo ang nakita ni Daniel? Nakita ba nimo ang putig-buhok nga Maghuhukom nga nagsul-ob ug besti nga sama kaputi sa niyebe? Kining mga pulonga nagpasalig nato nga ang paghukom ni Jehova maoy matarong ug maalamon. Siya ang matang sa Maghuhukom nga takos sa atong dakong pagsalig ug pagtahod.

Siya ang matang sa Maghuhukom nga takos sa atong dakong pagsalig ug pagtahod

“Dihay kaliboan ka libo nga nag-alagad kaniya, ug napulo ka libo ka napulo ka libo nga nagbarog diha sa iyang atubangan.” Kinsa kining langitnong mga alagad? Ang Bibliya nagpaila sa mga anghel ingong “mga alagad [sa Diyos].” (Salmo 104:4) Ang mga anghel sa Diyos nga mokabat tingalig gatosan ka milyon, puliki sa ‘pagtuman sa iyang pulong’ ug ‘pagbuhat sa iyang kabubut-on.’ (Salmo 103:20, 21) Dili ba kana dugang pamatuod sa walay-kinutobang kaalam sa Diyos? Dili ba si Jehova lamang ang nakahimo niining ingon kadako nga panon sa kalangitan nga organisado ug puliki latas sa dugay kaayong panahon?

Ang panan-awon ni Daniel nagtukmod kanato sa pagsalig kang Jehova, ang Karaan sa mga Adlaw. Ang iyang mga paghukom maoy matarong, ug ang iyang kaalam kasaligan. Nganong dili mosusig dugang kon sa unsang paagi mas masuod ka sa Diyos nga maalamon sa tanan?

Sugyot nga pagbasa sa Bibliya sa Oktubre:

Daniel 4-12Oseas 1-14

^ par. 1 Si Daniel wala gyod makakita sa Diyos. Hinunoa, gitisok sa Diyos ang klarong mga larawan diha sa iyang hunahuna. Dayon, sa paghulagway sa iyang nakita, si Daniel migamit ug simbolikal nga mga pulong, lakip na ang paghubit sa Diyos pinaagig tawhanong mga hiyas. Kana makatabang nga mas masabtan nato ang kinaiyahan sa Diyos ug dili angayng literalon pagsabot.

^ par. 3 Alang sa panaghisgot sa panan-awon ni Daniel sa mga mananap, tan-awa ang kapitulo 9 sa librong Patalinghogi ang Tagna ni Daniel! nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.