Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Alang sa mga Batan-on

Pagbantay Batok sa Ambisyon!

Pagbantay Batok sa Ambisyon!

Instruksiyon: Himoa kini sa dapit diin imong masentro ang imong hunahuna sa imong gibasa. Samtang basahon ang mga teksto, handurawa nga tua ka didto. Palandonga ang esena. Paminawa ang ilang panagsultianay. Ibutang ang imong kaugalingon sa ilang kahimtang. Himoang buhi sa imong hunahuna kining asoya.

Pangunang mga karakter: David, Absalom, Joab

Sumaryo: Si Absalom misulay pag-ilog sa trono sa iyang amahan.

ANALISAHA ANG MGA ESENA.—BASAHA ANG 2 SAMUEL 14:25-33; 15:1-17; 18:9-17, 30-33.

Unsa kahay hitsura ni Absalom? (Basaha pag-usab ang 2 Samuel 14:25, 26.)

Unsa kahay tinamdan ug tonada ni Absalom samtang misulay siya pagdani sa kasingkasing niadtong moduol sa hari alang sa hustisya? (Basaha pag-usab ang 2 Samuel 15:2-6.)

Unsay imong nakitang kinaiya ni Absalom sa panghitabo nga narekord sa 2 Samuel 14:28-30?

PAGSUSI PAG DUGANG.

Unsay gihimo ni Absalom aron iyang mailog ang trono? (Basaha ang 2 Samuel 13:28, 29. Si Amnon mao ang kamagulangang anak ni David ug busa maoy manununod sa trono.)

Bisan pa sa iyang ambisyon ug tinguha nga dayegon, unsa man gyoy pag-isip sa mga tawo kang Absalom base sa paagi sa paglubong kaniya? (Basaha pag-usab ang 2 Samuel 18:17.)

Sa imong hunahuna, unsa kahay nakaamot sa pagkaambisyoso ni Absalom? (Alang sa pagtandi, Basaha ang giingon bahin kang Diotrefes sa 3 Juan 9, 10.)

Unsay epekto kang David sa gibuhat ni Absalom? (Basaha ang Salmo 3, nga gisulat ni David panahon sa pag-alsa ni Absalom.)

IPADAPAT ANG IMONG NAKAT-ONAN. ISULAT ANG IMONG NAKAT-ONAN BAHIN SA . . .

Kapeligrohan sa pagkaambisyoso.

Epekto sa binuhatan sa usa ngadto sa uban, lakip na sa iyang ginikanan.

ALANG SA DUGANG NGA KAPADAPATAN.

Sa unsang paagi posible kang mahulog sa bitik sa pagkaambisyoso?

Sa unsang paagi nimo malikayan nga maugmad ang sayop nga matang sa garbo?

UNSAY NAGUSTOHAN NIMO PAG-AYO NIINING ASOYA, UG NGANO?

Sugyot: Handurawa nga lahi ang kataposang estorya niini nga asoy. Unsa kahay nahitabo kon si Absalom nagmapainubsanon imbes ambisyoso?—Proverbio 18:12.