ANG BANTAYANANG TORRE Oktubre 2012 | Korapsiyon—Matapos pa ba Kini?

Unsay hinungdan sa korapsiyon? Kini nga serye nagpaila niana ug naghisgot sa solusyon.

PANGUNANG TOPIKO

Korapsiyon—Unsa Kini Ka Kaylap?

Ang epekto sa korapsiyon makita ug masinati sa tibuok kalibotan, nga usahay moresultag grabeng kadaot.

PANGUNANG TOPIKO

Nganong ang Korapsiyon Nagpadayon?

Ang Bibliya nagbutyag sa tulo ka daotang impluwensiya nga maoy nakaingon sa grabeng pag-antos ug kagul-anan.

PANGUNANG TOPIKO

Posible Bang Mahimong Matinud-anon sa Kalibotang Punog Korapsiyon?

Kon sa unsang paagi ang duha ka tawo nakabenepisyo sa pagkamatinud-anon ug sa moral nga mga prinsipyo.

PANGUNANG TOPIKO

Ang Korapsiyon Matapos!

Sa dili madugay ang Diyos molihok aron wagtangon ang korapsiyon sa yuta. Sa unsang paagi niya kana buhaton?

SUGILANON SA KINABUHI

Ang Gahom sa Pulong sa Diyos sa Usa ka Hindu nga Pamilya

Sa unsang paagi ang usa ka Hindu nga pamilya nakabatog kalinaw ug paglaom sa ilang pagtuon sa Bibliya?

PAGPAKIGSULTI SA UBAN

Sakiton ba sa Diyos ang mga Tawo sa Impiyerno?

May maayong mga rason nga motuo nga ang Diyos makiangayon, bisan pag silotan niya ang mga daotan.

Nahibalo Ka Ba?

Nangalagiw ba ang mga Kristohanon gikan sa Judea una pa malaglag ang Jerusalem sa 70 C.E.? Kinsa ang “mga anak nga lalaki sa mga manalagna”?

KON UNSAY MAKAT-ONAN GIKAN SA PULONG SA DIYOS

Mahimo Ka Bang Mabuhi sa Walay Kataposan?

Ang Tuboran sa kinabuhi, si Jehova nga Diyos, makahatag ug kinabuhing dayon ug nagsaad nga buhaton kana.

PAKIGSUOD SA DIYOS

“Ang Karaan sa mga Adlaw Milingkod”

Kinsa ang Karaan sa mga Adlaw ug unsay kahulogan sa panan-awon ni Daniel?

SUNDOGA ANG ILANG PAGTUO

“Maayo Kaayo nga Babaye”

Si Ruth nga Moabihanon maoy usa ka kabos nga langyaw sa Israel. Nganong gitawag siyag “maayo kaayo nga babaye”?

MGA MAGBABASA NANGUTANA

Ang Kaminyoon Lang ba ang Makahatag ug Kalipay?

Magmalipayon ba ang Kristohanong mga tagsaanon? Gipakita sa Bibliya ang hustong panglantaw bahin sa kaminyoon, ug ang hingpit usab nga panig-ingnan sa pagkatagsaanon.

Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi

Sa unsang paagi nabuntog sa duha ka tawo ang ilang bisyo, lakip sa alkohol ug droga, ug nahimong tinuod nga malipayon?

PAGTUON SA BIBLIYA

Pagbantay Batok sa Ambisyon!

Ang ikatulong anak ni Haring David, si Absalom, gustong moilog sa trono, apan ang iyang ambisyon nakakalas sa iyang kinabuhi.