Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Una: Ang Kalag Dili Mamatay

Una: Ang Kalag Dili Mamatay

Unsay sinugdanan niining tinumotumong pagtulon-an?

“Ang unang Kristohanong mga pilosopo nagsagop sa Gregong ideya bahin sa pagkadili-mamatay sa kalag ug nagtuo nga ang kalag gilalang sa Diyos ug gibutang sa lawas panahon sa pagsamkon.”—The New Encyclopædia Britannica (1988), Tomo 11, panid 25.

Unsay giingon sa Bibliya?

“Ang kalag nga makasala maoy mamatay.”—Ezequiel 18:4, Ang BibliaBag-ong Hubad Nga Binisaya.

Bahin sa paglalang sa unang tawhanong kalag, ang Bibliya nag-ingon: “Giumol ni Jehova nga Diyos ang tawo gikan sa abog sa yuta ug gihuypan ang mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong buhing kalag [Hebreohanon, ne′phesh].”—Genesis 2:7.

Ang Hebreohanong pulong ne′phesh, nga gihubad ug “kalag,” nagpasabot nga ‘usa ka linalang nga nagginhawa.’ Sa paglalang sa unang tawong si Adan, ang Diyos wala magbutang kaniya ug dili-mamatay nga kalag, hinunoa Iyang gibutangan siya ug puwersa sa kinabuhi nga mamentinar pinaagig pagginhawa. Busa, sumala sa Bibliya, ang “kalag” nagtumong sa buhing linalang. Kon mawala ang puwersa sa kinabuhi nga gihatag sa Diyos sa sinugdan, ang kalag mamatay.—Genesis 3:19; Ezequiel 18:20.

Ang doktrina nga dili mamatay ang kalag nagpatunghag mga pangutana: Asa paingon ang kalag inigkamatay? Unsay mahitabo sa kalag sa mga daotan? Ang pagsagop sa nag-angkong mga Kristohanon sa pagtulon-an nga ang kalag dili mamatay miresulta sa ilang pagsagop sa laing tinumotumong pagtulon-an—ang doktrina sa impiyerno.

Itandi ang mosunod nga mga teksto sa Bibliya: Ecclesiastes 3:19; Mateo 10:28; Buhat 3:23

KAMATUORAN:

Sa dihang ang tawo mamatay, siya dili na maglungtad