Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ang Ilang Sobra Mihulip sa Kakulangan

Ang Ilang Sobra Mihulip sa Kakulangan

NIADTONG 49 K.P., si Pedro, Santiago, ug Juan—nga “giisip nga mga haligi” sa kongregasyon—nagsugo kang apostol Pablo ug Bernabe nga hinumdoman ang kabos nga mga Kristohanon samtang sila magsangyaw sa kanasoran. (Gal. 2:9, 10) Sa unsang paagi nila gituman kini nga responsabilidad?

Gipakita sa mga sulat ni Pablo nga iya kining gihatagag pagtagad. Pananglitan, siya misulat sa mga Kristohanon sa Corinto: “Mahitungod sa pagpangolekta alang sa mga balaan, ingon sa akong gisugo sa kongregasyon sa Galacia, nianang paagiha usab buhata ninyo. Matag unang adlaw sa semana ang matag usa kaninyo diha sa iyang kaugalingong balay kinahanglang magagahin agig pagtigom sumala sa iyang pag-uswag, aron nga inig-abot nako dili na himoon ang pagpangolekta. Apan inig-abot nako dinha, bisan kinsang mga tawhana nga giuyonan ninyo pinaagig mga sulat, kini sila akong ipadala aron dad-on ang inyong malulotong gasa ngadto sa Jerusalem.”—1 Cor. 16:1-3.

Sa iyang ikaduhang sulat sa mga taga-Corinto, gisulti pag-usab ni Pablo ang katuyoan sa maong pagpangolekta: ‘Pinaagi sa pag-angay-angay, ang inyong sobra sa pagkakaron mohulip sa ilang kakulangan.’—2 Cor. 8:12-15.

Sa dihang si Pablo misulat sa mga Kristohanon sa Roma sa mga 56 K.P., halos kompleto na ang pagpangolekta. Siya miingon: “Ako hapit nang mopanaw ngadto sa Jerusalem aron alagaran ang mga balaan. Kay gikahimuot nilang anaa sa Macedonia ug Acaya ang pagpaambit sa ilang mga butang pinaagig amot ngadto sa mga kabos sa mga balaan sa Jerusalem.” (Roma 15:25, 26) Wala madugay human niadto, natapos ni Pablo ang gisugo kaniya. Kay sa dihang siya nabilanggo pagbalik niya sa Jerusalem, iyang giingnan ang gobernador sa Roma nga si Felix: “Ako miabot aron magdalag mga gasa sa kaluoy sa akong nasod, ug mga pahinungod.”—Buh. 24:17.

Atong masayran ang tinamdan sa mga Kristohanon sa unang siglo base sa giingon ni Pablo bahin sa mga taga-Macedonia. Siya miingon nga sila “nagpadayon sa paghangyo kanamo uban ang tumang pagpangaliyupo alang sa pribilehiyo sa malulotong pagpanghatag.” Gidasig sa apostol ang mga taga-Corinto nga sundogon ang maong panig-ingnan. Matod niya: “Ipabuhat sa matag usa ang sumala sa iyang gihukom diha sa iyang kasingkasing, dili nga kontragusto o pinugos, kay gihigugma sa Diyos ang malipayong maghahatag.” Unsay nagpalihok sa mga kongregasyon nga magmahinatagon? Ang ilang tinguha “dili lamang aron dagayang masangkapan ang mga panginahanglan sa mga balaan kondili usab aron modagaya ang paghatag ug mga pasalamat ngadto sa Diyos.” (2 Cor. 8:4; 9:7, 12) Lagmit ingon usab niana ang atong motibo sa paghatag. Seguradong panalanginan ni Jehova ang mga mahinatagon—ug ang iyang panalangin mao gayod ang makapadato.—Prov. 10:22.

KON SA UNSANG PAAGI ANG UBAN MIDONAR ALANG SA TIBUOK KALIBOTANG BULUHATON

Sama sa panahon ni apostol Pablo, daghan karon ang ‘naggahin,’ o nagbadyet, ug salapi aron ihulog sa contribution box sa kongregasyon nga gimarkahag “Worldwide Work.” (1 Cor. 16:2) Matag bulan, ang mga kongregasyon magpadala niini nga salapi ngadto sa sangang buhatan sa mga Saksi ni Jehova nga nagdumala sa ilang nasod. Puwede ka usab direktang magpadala ug mga donasyon sa legal nga korporasyon nga gigamit sa mga Saksi ni Jehova sa inyong nasod. Aron mahibalo sa pangunang korporasyon nga gigamit sa mga Saksi ni Jehova sa inyong nasod, palihog kontaka ang sangang buhatan. Ang adres makita sa www.jw.org/ceb. Kini ang matang sa mga donasyon nga direkta nimong ikapadala:

OUTRIGHT DONATIONS

  • Mga donasyon nga salapi, alahas, o ubang mahalong butang.
  • Ilakip ang usa ka sulat nga nag-ingong ang salapi o butang maoy outright donation, o donasyon nga walay kondisyones.

CONDITIONAL DONATION ARRANGEMENT

  • Mga donasyong salapi nga mahimong ibalik kon gikinahanglan sa nagdonar.
  • Ilakip ang usa ka sulat nga nag-ingong ang donasyon maoy kondisyonal.

CHARITABLE PLANNING

Gawas sa mga gasa nga salapi ug ubang mahalong butang, aduna pay laing mga paagi sa paghatag aron makatabang sa buluhaton sa Gingharian sa tibuok kalibotan. Kini gihisgotan sa ubos. Bisag unsa pang paagi sa pagdonar ang gusto nimong pilion, palihog kontaka una ang inyong sangang buhatan aron masayran kon unsa nga mga paagi ang puwede sa inyong nasod. Kay lainlain man ang legal nga mga kinahanglanon ug balaod bahin sa buhis, importante nga mokonsultag abogado ug tax adviser sa dili pa mopilig pinakamaayong paagi sa pagdonar.

Insurance: Donasyon diin ang korporasyon nga gigamit sa mga Saksi ni Jehova ang gihimong benepisyaryo sa usa ka life insurance policy o retirement/pension plan.

Bank Accounts: Mga deposito sa bangko, sertipiko sa deposito, o indibiduwal nga mga pondo sa pagretiro nga gingalan o gihimong payable on death ngadto sa korporasyon nga gigamit sa mga Saksi ni Jehova, depende sa mga requirement sa lokal nga bangko.

Stocks and Bonds: Stocks and bonds nga gidonar ngadto sa korporasyon nga gigamit sa mga Saksi ni Jehova. O kaha idonar kini inigkamatay sa tag-iya pinaagig Transfer on Death nga kasabotan.

Real Estate: Daling mabaligya nga balay ug yuta nga gidonar ngadto sa korporasyon nga gigamit sa mga Saksi ni Jehova. O kon kini gipuy-an pa, puwedeng maghimog kasabotan nga makapuyo niini ang nagdonar samtang siya buhi.

Gift Annuity: Stocks and bonds o salapi nga gidonar ngadto sa korporasyon nga gigamit sa mga Saksi ni Jehova. Dunay himoong kasabotan nga ang nagdonar, o ang usa nga iyang gitudlo, modawat ug espesipikong annuity payment matag tuig samtang siya buhi. Ang nagdonar makakuhag discount sa iyang income tax sa tuig nga gihimo ang gift annuity.

Wills and Trusts: Ang propidad o salapi mahimong ipapanunod ngadto sa korporasyon nga gigamit sa mga Saksi ni Jehova pinaagig legal nga testamento, o pinaagi sa paghimo sa korporasyon ingong benepisyaryo sa usa ka trust agreement. Dunay bentaha kini nga kasabotan kay mahimong makunhoran ang bayranan sa buhis.

Ang terminong “charitable planning” nagpasabot nga kinahanglang abanteng magplano ang modonar. Para matabangan kadtong gustong mosuportar sa tibuok kalibotang buluhaton sa mga Saksi ni Jehova pinaagig charitable planning, gihimo ang brosyur nga Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide nga mabatonan sa Iningles ug Kinatsila. Ang brosyur naghatag ug impormasyon bahin sa lainlaing paagi sa paghatag ug donasyon, ihatag man kini karon o inigkamatay sa nagdonar. Lagmit dili tanang impormasyon sa brosyur ang puwede sa imong kahimtang tungod sa mga balaod bahin sa buhis o uban pang balaod sa inyong nasod. Busa human mabasa ang maong brosyur, konsultaha ang imong abogado o tax adviser. Pinaagi niining mga paagi sa pagdonar, daghan ang nakasuportar sa atong tibuok kalibotang buluhaton ug dako ang nakunhod sa ilang buluhisan. Kon mabatonan kini nga brosyur sa inyong nasod, duola ang sekretaryo sa inyong kongregasyon aron makahangyo kag kopya.

Alang sa dugang impormasyon, mahimo kang mosulat o motawag sa Charitable Planning Office sa adres nga gilista sa ubos, o mokontak sa sangang buhatan sa mga Saksi ni Jehova nga nagdumala sa inyong nasod.