Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ugmara ang Tinamdan sa Usa nga Mas Ubos

Ugmara ang Tinamdan sa Usa nga Mas Ubos

“Siya nga nagagawi sa iyang kaugalingon ingon nga mas ubos taliwala kaninyong tanan mao ang usa nga dako.”—LUC. 9:48.

1, 2. Unsay gitambag ni Jesus sa iyang mga apostoles, ug ngano?

TUIG kadto sa 32 K.P. Si Jesus ug ang iyang mga apostoles anaa sa distrito sa Galilea. Ang pipila sa iyang mga apostoles naglalis kon kinsay labing dako kanila. Kini ang gisulat ni Lucas sa iyang Ebanghelyo: “Usa ka panaglalis nahitabo sa ilang taliwala bahin sa kon kinsa ang labing dako kanila. Si Jesus, kay nahibalo sa pangatarongan sa ilang mga kasingkasing, mikuha ug usa ka bata, nagpahimutang niini tupad niya ug miingon kanila: ‘Bisan kinsa nga modawat niining gamayng bata pinasukad sa akong ngalan modawat usab kanako, ug bisan kinsa nga modawat kanako modawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay siya nga nagagawi sa iyang kaugalingon ingon nga mas ubos taliwala kaninyong tanan mao ang usa nga dako.’” (Luc. 9:46-48) Mapailobong gipakita ni Jesus sa iyang mga apostoles nga kinahanglan silang magpaubos.

2 Ang tambag ba ni Jesus nga mogawi ingong mas ubos nahiuyon sa tinamdan sa kadaghanang Hudiyo sa unang siglo? O sukwahi kini? Bahin sa tinamdan sa mga Hudiyo niadtong panahona, ang Theological Dictionary of the New Testament mikomento: “Sa tanang butang, kanunay nilang sayron kon kinsa ang mas dako ug mabalaka sila kon dili nila mahatag sa matag usa ang dungog nga takos niining madawat.” Dili gusto ni Jesus nga ang iyang mga apostoles mahisama sa kadaghanang tawo sa ilang palibot.

3. (a) Unsay kahulogan sa paggawi ingong mas ubos, ug nganong lisod tingali kining buhaton? (b) Unsang mga pangutana ang motungha bahin sa pag-ugmad sa tinamdan sa usa nga mas ubos?

3 Ang Gregong pulong nga gihubad ug “mas ubos” nagkahulogang ang usa makasaranganon, mapainubsanon, ubos, dili importante, o wala kaayoy bili ug  impluwensiya. Gigamit ni Jesus ang usa ka bata aron masabtan sa mga apostoles nga angay silang magpaubos ug magmakasaranganon. Kini nga tambag mapadapat usab sa matuod nga mga Kristohanon karon. Apan may mga situwasyon nga malisdan tingali kitang magpaubos. Kita may tendensiya nga magmapahitas-on, nga mag-aghat nato nga magtinguhang molabaw sa uban. Tungod sa espiritu sa kalibotan ug sa kaylap nga kompetisyon, kita basin mahimong hambogiro, agresibo, o mokontrolar sa uban. Unsay makatabang nato sa pag-ugmad sa tinamdan sa usa nga mas ubos? Sa unsang paagi ang ‘mas ubos taliwala kanato mao ang usa nga dako’? Sa unsang mga situwasyon nga angay kitang maningkamot nga magpaubos?

“OH PAGKALAWOM SA BAHANDI UG SA KAALAM UG SA KAHIBALO SA DIYOS!”

4, 5. Unsay makatabang kanato nga maugmad ang pagkamapainubsanon? Paghatag ug pananglitan.

4 Ang usa ka paagi nga maugmad ang pagkamapainubsanon mao ang pagpamalandong sa pagkalabaw ni Jehova kon itandi kanato. Sa pagkatinuod, “dili arang masusi ang iyang pagsabot.” (Isa. 40:28) Bahin sa pagkahalangdon ni Jehova, si apostol Pablo misulat: “Oh pagkalawom sa bahandi ug sa kaalam ug sa kahibalo sa Diyos! Pagkadili-matukib sa iyang mga paghukom ug pagkadili-masubay sa iyang mga dalan!” (Roma 11:33) Bisag dako na kaayo ang pag-uswag sa kahibalo sa tawo sukad nga gisulat kadto ni Pablo mga 2,000 ka tuig kanhi, tinuod gihapon kadtong mga pulonga. Bisag unsa pa ka dako ang atong kahibalo, kinahanglan kitang magpaubos kay daghan pa kaayo kitag angayng makat-onan bahin kang Jehova, sa iyang mga buhat, ug pamaagi.

5 Kay dili man bug-os masayran sa tawo ang tanang buhat sa Diyos, kini nakatabang kang Leo * nga isipon ang iyang kaugalingon nga mas ubos. Sa batan-on pa, hilig ni Leo ang siyensiya. Kay gusto pa niyang makakat-on bahin sa uniberso, nagtuon siyag astrophysics. Siya mihinapos: “Base sa akong pagtuon, dili igo ang mga teoriya karon sa siyensiya aron bug-os masabtan sa tawo ang uniberso. Maong mibalhin ko pagtuon ug abogasiya.” Si Leo nahimong district attorney ug sa ulahi nahimong huwes. Ngadtongadto, siya ug ang iyang asawa nagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova, midawat sa kamatuoran, ug nagpabawtismo. Bisan pa sa iyang taas nga edukasyon, unsay nakatabang kang Leo nga mogawi ingong mas ubos? Way lipodlipod siyang mitubag, “Akong naamgohan nga bisag unsa pa ka daghan ang atong nahibaloan bahin kang  Jehova ug sa uniberso, daghan pa kaayo kitag angayng makat-onan.”

Kita gipasidunggan ni Jehova pinaagi sa pribilehiyo sa pagsangyaw sa maayong balita

6, 7. (a) Unsang dalayegong pananglitan sa pagkamapainubsanon ang gipakita ni Jehova? (b) Sa unsang paagi ang pagkamapainubsanon sa Diyos maghimo sa usa nga “dako”?

6 Ang laing butang nga makatabang nato nga magpaubos mao ang paghinumdom nga si Jehova mismo nagpaubos. Tagda kini: “[Kita] mga isigkamagbubuhat sa Diyos.” (1 Cor. 3:9) Hunahunaa kana! Bisag si Jehova ang Labing Hataas, giisip niya kita nga iyang mga isigkamagbubuhat. Iya kitang gipasidunggan pinaagi sa paghatag kanatog kahigayonan sa pagsangyaw gamit ang iyang Pulong, ang Bibliya. Bisag si Jehova ang nagpatubo sa binhi nga atong gitanom ug gibisbisan, gihatagan niya kitag dungganong papel ingong iyang mga isigkamagbubuhat. (1 Cor. 3:6, 7) Dili ba dalayegon kaayo ang pagkamapainubsanon sa Diyos? Seguradong ang panig-ingnan ni Jehova magdasig kanato nga mogawi ingong mas ubos.

7 Dakog epekto kang David ang pagkamapainubsanon sa Diyos. Siya miawit kang Jehova: “Ihatag mo kanako ang imong taming sa kaluwasan, ug ang imong pagpaubos mao ang nagpadako kanako.” (2 Sam. 22:36) Giila ni David nga ang bisan unsang kadungganan nga iyang nabatonan sa Israel maoy tungod sa pagkamapainubsanon ni Jehova—ang pagpaubos sa Diyos aron hatagan siyag pagtagad. (Sal. 113:5-7) Dili ba sama usab niana ang atong kahimtang? Kon bahin sa atong mga hiyas, abilidad, ug pribilehiyo, unsa may atong nabatonan nga ‘wala nato madawat’ gikan kang Jehova? (1 Cor. 4:7) Ang usa nga nagagawi ingong mas ubos maoy “dako” kay siya mahimong mas bililhong alagad ni Jehova. (Luc. 9:48) Atong tan-awon kon sa unsang paagi.

‘ANG MAS UBOS KANINYO MAO ANG DAKO’

8. Sa unsang paagi ang pagkamapainubsanon makaapektar sa atong tinamdan sa organisasyon ni Jehova?

8 Gikinahanglan ang pagpaubos aron makontento kita sulod sa organisasyon sa Diyos ug makasuportar sa kahikayan sa kongregasyon. Tagda pananglitan si Petra, usa ka batan-ong babaye nga nagdako sa pamilyang Saksi. Kay gusto nga siya kanunay ang masunod, mibiya siya sa kongregasyon. Paglabayg pipila ka tuig, mibalik siya sa pag-alagad. Siya karon malipayon sulod sa organisasyon ni Jehova ug andam nang mosuportar sa kahikayan sa kongregasyon. Nganong nausab ang iyang tinamdan? “Aron magmalipayon ko sa organisasyon sa Diyos,” siya misulat, “ang duha ka labing importanteng hiyas nga kinahanglan nakong masabtan ug maugmad mao ang pagkamapainubsanon ug pagkamakasaranganon.”

9. Unsay tinamdan sa mapainubsanong tawo maylabot sa espirituwal nga pagkaon, ug nganong mahimo siyang mas bililhon tungod niana?

9 Ang mapainubsanong tawo mapasalamaton kaayo sa mga tagana ni Jehova, apil ang espirituwal nga pagkaon. Busa siya kugihang magtuon sa Bibliya ug himasa sa Bantayanang Torre ug Pagmata! Sama sa ubang matinumanong alagad ni Jehova, iyang ginabasa ang matag bag-ong basahon una kini ibutang sa iyang librarya. Kon atong ipakita nga kita mapainubsanon ug mapasalamaton pinaagi sa pagbasa ug pagtuon sa atong mga publikasyon nga binase sa Bibliya, kita mohamtong sa espirituwal ug mas magamit ni Jehova sa pag-alagad kaniya.—Heb. 5:13, 14.

10. Sa unsang paagi kita makapakitag pagkamapainubsanon sulod sa kongregasyon?

10 Duna pay laing paagi nga mahimong “dako” ang usa nga nagagawi ingong mas ubos. Sa matag kongregasyon, dunay kuwalipikadong mga lalaki nga gitudlo sa  balaang espiritu aron mag-alagad ingong mga ansiyano. Sila ang nagahimog kahikayan para sa mga tigom sa kongregasyon, pagsangyaw, ug pag-shepherding sa mga igsoon. Dihang magpaubos kita pinaagi sa kinabubut-ong pagsuportar niini nga mga kahikayan, makaamot kita sa kalipay, kalinaw, ug panaghiusa sa kongregasyon. (Basaha ang Hebreohanon 13:7, 17.) Kon ikaw ansiyano o ministeryal nga alagad, mapainubsanon ka bang nagpasalamat kang Jehova nga gihatagan ka sa maong pribilehiyo?

11, 12. Unsang tinamdan ang maghimo kanatong mas bililhon sa organisasyon ni Jehova, ug ngano?

11 Ang usa nga nagagawi ingong mas ubos maoy “dako,” o mas bililhon sa organisasyon ni Jehova, kay ang iyang pagpaubos maghimo kaniyang maayo ug mapuslanong alagad sa Diyos. Gitambagan ni Jesus ang pipila niya ka tinun-an nga mogawi ingong mas ubos kay ang uban kanila naimpluwensiyahan sa tinamdan nga komon sa ilang panahon. Ang Lucas 9:46 nag-ingon: “Usa ka panaglalis nahitabo sa ilang taliwala bahin sa kon kinsa ang labing dako kanila.” Posible ba usab nga kita maghunahuna nga mas maayo kita kay sa atong mga igsoon o mas labaw kita sa ubang tawo? Daghan sa kalibotan ang mapahitas-on ug hakog. Atong likayan kini nga tinamdan pinaagi sa pagpaubos. Kon ato kanang buhaton ug unahon ang kabubut-on ni Jehova, mas makapadasig kita sa atong mga igsoon.

12 Makapadasig gayod ang tambag ni Jesus nga mogawi ingong mas ubos. Dili ba angay kitang magpaubos sa tanang bahin sa atong kinabuhi? Atong hisgotan ang tulo niini.

PANINGKAMOTING MOGAWI INGONG MAS UBOS

13, 14. Sa unsang paagi ang bana o asawa mogawi ingong mas ubos, ug unsay epekto niini sa ilang kaminyoon?

13 Sulod sa kaminyoon. Daghan karon ang interesado lang sa ilang katungod ug ipamugos kini bisag mayatakan na ang katungod sa uban. Apan ang mapainubsanong tawo dunay tinamdan nga sama sa gidasig ni Pablo nga atong ugmaron. Sa iyang sulat sa mga taga-Roma, siya miingon: “Atong tinguhaon ang mga butang nga mopatunghag pakigdait ug ang mga butang nga makapalig-on sa usag usa.” (Roma 14:19) Ang usa nga nagagawi ingong mas ubos maningkamot nga makigdait sa tanan, ilabina sa iyang minahal nga kapikas.

14 Tagda ang bahin sa paglingawlingaw. Lagmit ang magtiayon dili parehas ug gikahiligang kalingawan. Tingali gusto sa bana nga sa balay lang siya ug magbasag libro kon walay trabaho. Apan basin mas gusto sa asawa nga mokaon sa gawas o mobisita sa mga higala. Dili ba mas sayon para sa asawa nga tahoron ang iyang bana kon kini mapainubsanong magkonsiderar sa iyang gusto ug dili gusto, imbes maghunahuna lang sa kaugalingon? Ug seguradong higugmaon ug pabilhan sa bana ang iyang asawa kon dili kini mamugos sa iyang gusto, nga maghunahuna usab sa gusto sa bana. Mas molig-on ang relasyon sa magtiayon kon ang matag usa magpaubos.—Basaha ang Filipos 2:1-4.

15, 16. Unsang tinamdan ang girekomendar ni David diha sa Salmo 131, ug sa unsang paagi kini angayng mag-apektar sa atong panggawi sulod sa kongregasyon?

15 Sulod sa kongregasyon. Sa kalibotan, daghan ang gustong makuha dayon ang ilang gitinguha. Sila walay pailob ug dili ganahang maghulat. Ang pag-ugmad sa tinamdan sa usa nga mas ubos makatabang kanato sa paghulat kang Jehova. (Basaha ang Salmo 131:1-3.) Kon kita magpaubos ug maghulat kang Jehova, kita iyang panalanginan. Mobati kitang luwas, malinawon, ug malipayon. Dili ikatingala nga  gidasig ni David ang iyang mga isigka-Israelinhon nga mapailobong maghulat sa ilang Diyos.

16 Sama kang David, ikaw mahupayan kon mapainubsanon kang maghulat kang Jehova. (Sal. 42:5) Tingali ‘matinguhaon ka sa usa ka maayong buhat’ ug busa ‘nagapangab-ot sa katungdanan sa pagkamagtatan-aw.’ (1 Tim. 3:1-7) Siyempre, sa tabang sa balaang espiritu, angay kang maningkamot nga maugmad ang mga hiyas nga gikinahanglan aron mahimong magtatan-aw. Apan komosta kon dugay ka nang naghulat kay sa uban? Ang usa nga nagagawi ingong mas ubos mapailobong maghulat nga makadawat ug pribilehiyo sa kongregasyon. Siya padayong mag-alagad kang Jehova nga malipayon ug malipay sa bisan unsang pribilehiyo nga ihatag kaniya.

17, 18. (a) Unsay mga benepisyo kon kita mangayog pasaylo ug mopasaylo usab sa uban? (b) Unsay giawhag sa Proverbio 6:1-5?

17 Sa atong relasyon sa uban. Lisod para sa daghan ang pagpangayog pasaylo. Apan giugmad sa mga alagad sa Diyos ang tinamdan sa usa nga mas ubos pinaagi sa pag-angkon sa ilang kasaypanan ug sa pagpangayog pasaylo. Andam usab silang mopasaylo sa kasaypanan sa uban. Ang garbo moresultag pagkabahinbahin ug panag-away, apan ang pagpasaylo makaamot sa kalinaw sa kongregasyon.

18 Kinahanglan usab kitang magpaubos pinaagi sa pagpangayog pasaylo kon wala nato matuman ang atong gisaad tungod sa dili malikayang mga situwasyon. Bisag may sayop pod tingali ang gikasabot, mas hatagag pagtagad sa mapainubsanong Kristohanon ang iyang sayop ug dawaton kini.—Basaha ang Proverbio 6:1-5.

Sa unsang mga kahigayonan nga kita magagawi ingong mas ubos?

19. Nganong angay kitang magpasalamat nga gidasig kita sa Bibliya nga mogawi ingong mas ubos?

19 Mapasalamaton gayod kita sa pagdasig sa Bibliya nga ugmaron ang tinamdan sa usa nga mas ubos! Usahay lisod magpaubos. Apan kon atong hunahunaon kon unsa ka dako ang atong Maglalalang kon itandi kanato ug pabilhan ang iyang pagkamapainubsanon, madasig kita sa pag-ugmad niining dalayegong hiyas. Sa pagbuhat niini, mahimo kitang mas bililhong mga alagad ni Jehova. Hinaot ang matag usa kanato mogawi ingong mas ubos.

^ par. 5 Mga ngalan giilisan.