Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Ang giingon ba ni Jesus sa Mateo 19:10-12 nagpasabot nga kadtong midesisyon nga dili magminyo nakadawat ug gasa sa pagkatagsaanon sa milagrosong paagi?

Matikdi ang kahimtang dihang gihisgotan ni Jesus ang pagkatagsaanon. Sa dihang gipangutana siya sa mga Pariseo bahin sa pagdiborsiyo, giklaro ni Jesus ang sukdanan ni Jehova sa kaminyoon. Bisag gitugotan sa Balaod ang usa ka lalaki sa paghimog sertipiko sa diborsiyo aron bulagan ang iyang asawa kon may nakaplagan siyang “butang nga malaw-ay” kaniya, dili kini ang orihinal nga kahikayan sa Diyos. (Deut. 24:1, 2) Dayon si Jesus miingon: “Bisan kinsa nga makigdiborsiyo sa iyang asawa, gawas kon tungod sa pakighilawas, ug magminyog lain makapanapaw.”—Mat. 19:3-9.

Sa pagkadungog niini, ang iyang mga tinun-an miingon: “Kon kana ang kahimtang sa usa ka lalaki labot sa iyang asawa, dili maayo nga magminyo.” Si Jesus mipatin-aw: “Dili ang tanang tawo makahatag ug luna alang sa maong mga pulong, kondili kadtong adunay gasa lamang. Kay adunay mga eunuko nga natawong ingon niana gikan pa sa tagoangkan sa ilang inahan, ug adunay mga eunuko nga gihimong eunuko sa mga tawo, ug adunay mga eunuko nga naghimo sa ilang kaugalingon nga mga eunuko tungod sa gingharian sa mga langit. Siya nga makahatag ug luna alang niini magahatag ug luna niini.”—Mat. 19:10-12.

Lainlain ang hinungdan nga ang usa nahimong eunuko. Lagmit siya natawo nga may depekto, naaksidente, o gikapon. Apan ang uban kinabubut-ong nagkinabuhi nga samag eunuko. Bisag puwede rang magminyo, sila nagpugong ug nagpabiling tagsaanon “tungod sa gingharian sa mga langit.” Sama kang Jesus, sila wala magminyo aron gamiton ang ilang kinabuhi alang sa Gingharian. Sila wala matawo nga dunay gasa sa pagkatagsaanon o gihatagan niini sa milagrosong paagi. Sila naghatag ug luna alang niini, sa ato pa, naningkamot silang maugmad ang maong gasa.

Base sa giingon ni Jesus, gipatin-aw ni apostol Pablo nga dalawaton sa Diyos ang pag-alagad sa tanang Kristohanon, tagsaanon man o minyo. Apan siya midugang nga ang mga tagsaanon nga ‘nakapiho na diha sa ilang kasingkasing,’ o kontento na sa ilang kahimtang, “magabuhat ug mas maayo.” Sa unsang paagi? Ang mga minyo kinahanglang maggahin ug panahon ug kusog aron pahimut-an ug atimanon ang ilang kapikas. Apan ang mga tagsaanon makaalagad sa Ginoo nga wala niana nga obligasyon. Giisip nila ang ilang kahimtang ingong “gasa” gikan sa Diyos.—1 Cor. 7:7, 32-38.

Busa ang Bibliya wala mag-ingon nga ang mga Kristohanon makadawat ug gasa sa pagkatagsaanon sa milagrosong paagi. Hinunoa, ilang giugmad kini pinaagi sa dili pagminyo aron pauswagon ang buluhaton sa Gingharian nga walay kabaldahan. Tungod niini, daghan karon ang midesisyon nga magpabiling tagsaanon, ug angay nato silang komendahan.