Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

TUN-ANANG ARTIKULO 19

AWIT 22 Ang Gingharian Natukod Na—Paanhia!

Unsay Atong Nahibaloan Bahin sa Umaabot nga Paghukom ni Jehova?

Unsay Atong Nahibaloan Bahin sa Umaabot nga Paghukom ni Jehova?

‘Dili gusto ni Jehova nga naay malaglag.’2 PED. 3:9.

POKUS

Makaseguro ta nga patas ug matarong ang umaabot nga paghukom ni Jehova.

1. Nganong makaingon ta nga nagkinabuhi na ta sa eksayting nga panahon?

 EKSAYTING kaayo ang atong panahon karon! Kada adlaw, nakita nato nga nagakatuman na ang mga tagna sa Bibliya. Pananglitan, ang “hari sa amihanan” ug ang “hari sa habagatan” nagkompetensiyahanay kon kinsay modominar sa kalibotan. (Dan. 11:​40, footnote) Nakita pod nato nga ang maayong balita sa Gingharian ginasangyaw sa tibuok yuta, ug minilyon na ang midawat sa mensahe. (Isa. 60:22; Mat. 24:14) Nakadawat pod tag abundang espirituwal nga “pagkaon sa hustong panahon.”—Mat. 24:​45-47.

2. Sa unsa ta makaseguro, pero unsay angay natong ilhon?

2 Padayon tang gitabangan ni Jehova nga mas masabtan ang dagkong mga panghitabo sa umaabot. (Prov. 4:18; Dan. 2:28) Makaseguro ta nga inigsugod sa dakong kasakitan, nahibalo na ta sa tanan nga angay natong mahibaloan aron makalahutay ug magkahiusa nianang lisod nga panahon. Pero kinahanglan natong ilhon nga naay mga butang nga wala nato mahibaloi. Niining artikuloha, hisgotan una nato kon nganong kinahanglan natong usbon ang atong pagsabot sa pipila ka panghitabo sa umaabot. Dayon atong hisgotan ang pipila ka butang nga atong nahibaloan bahin sa umaabot ug bahin sa atong langitnong Amahan.

KON UNSAY WALA NATO MAHIBALOI

3. Kaniadto, unsay atong gituohan nga mahitabo sa mga dili alagad ni Jehova dihang magsugod na ang dakong kasakitan, ug nganong kana ang atong pagsabot?

3 Kaniadto, miingon ta nga inigsugod sa dakong kasakitan, ang mga dili alagad ni Jehova wala nay kahigayonan nga modapig niya ug maluwas sa Armagedon. Kana ang atong pagsabot kay nagtuo ta nga ang asoy bahin sa Lunop nagsimbolo sa mahitabo sa umaabot. Pananglitan, miingon ta nga sama nga gisirhan ni Jehova ang pultahan sa arka sa wala pa magsugod ang Lunop, iya pong “sirhan ang pultahan” sa kalibotan ni Satanas inigsugod sa dakong kasakitan. Tungod ana, nagtuo ta nga ang mga dili alagad ni Jehova wala nay kahigayonan nga maluwas.—Mat. 24:​37-39.

4. Angay pa ba tang moingon nga ang asoy bahin sa Lunop naay simbolikong kahulogan? Ipatin-aw.

4 Angay ba tang maghunahuna nga ang asoy bahin sa Lunop naay simbolikong kahulogan? Dili. Ngano? Kay walay direktang giingon ang Bibliya bahin niana. a Si Jesus miingon nga ang “mga adlaw ni Noe” parehas sa panahon sa iyang presensiya, pero wala siya mag-ingon nga ang Lunop naay simbolikong kahulogan, nga mora bag ang matag tawo ug panghitabo naay gisimbolohan. Wala pod siya moingon nga ang pagsirado sa pultahan sa arka naay gisimbolohan sa umaabot. Pero naa gihapon tay makat-onan sa asoy bahin kang Noe ug sa Lunop.

5. (a) Unsay gihimo ni Noe sa wala pa ang Lunop? (Hebreohanon 11:7; 1 Pedro 3:20) (b) Kon bahin sa buluhatong pagsangyaw, unsay kahimtang sa panahon ni Noe ug sa atong panahon karon?

5 Dihang nadungog ni Noe ang pasidaan ni Jehova, gipamatud-an niya ang iyang pagtuo pinaagi sa pagtukod ug arka. (Basaha ang Hebreohanon 11:7; 1 Pedro 3:20.) Sa susama, ang mga tawo nga makadungog sa maayong balita bahin sa Gingharian sa Diyos kinahanglang molihok base sa ilang madungog. (Buh. 3:​17-20) Si Pedro miingon nga si Noe maoy “magwawali sa pagkamatarong.” (2 Ped. 2:5) Pero sa gihisgotan sa miaging artikulo, wala ta mahibalo kon nasangyawan ba ni Noe ang tanan nga nagpuyo sa yuta sa wala pa ang Lunop. Karon, nakigbahin ta sa tibuok kalibotang pagsangyaw ug nagkugi niini nga buluhaton. Pero bisan pa sa atong mga paningkamot, dili gyod nato masangyawan ang tanan sa dili pa moabot ang kataposan. Ngano?

6-7. Nganong makaingon ta nga imposibleng masangyawan ang tanan sa dili pa moabot ang kataposan?

6 Konsideraha ang giingon ni Jesus bahin sa atong buluhatong pagsangyaw. Siya miingon nga ang maayong balita isangyaw “sa tibuok yuta sa pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran.” (Mat. 24:14) Nakita nato karon nga kini nga tagna mas nagakatuman na. Ang mensahe sa Gingharian mabatonan na sa kapig 1,000 ka pinulongan. Ug pinaagi sa jw.org nga website, ang mensahe nakaabot sa kadaghanang tawo sa tibuok kalibotan.

7 Pero giingnan pod ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili nila “malibot ang tanang siyudad ug baryo” o masangyawan ang matag tawo una siya moabot. (Mat. 10:23; 25:​31-33) Ang giingon ni Jesus mao poy mahitabo sa atong panahon karon. Minilyon sa mga tawo karon ang nagpuyo sa mga lugar diin grabe kaayo ang restriksiyon sa atong buluhatong pagsangyaw. Dugang pa, gatosan ka bata ang matawo kada minuto. Gihimo nato ang atong maarangan aron masangyawan ang mga tawo “sa matag nasod ug tribo ug pinulongan.” (Pin. 14:6) Pero ang tinuod, imposible gyod nga masangyawan nato ang matag tawo sa dili pa moabot ang kataposan.

8. Unsa tingali ang atong ikapangutana bahin sa umaabot nga paghukom ni Jehova? (Tan-awa sab ang mga hulagway.)

8 Busa kon bahin sa mga tawo nga wala mahatagig kahigayonan nga makadungog sa maayong balita una pa ang dakong kasakitan, makapangutana tingali ta: Unsa may buhaton ni Jehova ug sa iyang Anak kanila? (Juan 5:​19, 22, 27; Buh. 17:31) Ang temang teksto niining artikuloha nag-ingon nga ‘dili gusto ni Jehova nga naay malaglag.’ Gusto niya nga ang “tanan maghinulsol.” (2 Ped. 3:9; 1 Tim. 2:4) Tungod ana, kinahanglan natong ilhon nga wala pa isulti ni Jehova ang tubag nianang pangutanaha. Siyempre, dili siya obligado nga sultihan ta bahin sa iyang mga gihimo o himoon pa.

Unsay buhaton ni Jehova sa mga tawo nga wala mahatagig kahigayonan nga makadungog sa maayong balita una pa ang dakong kasakitan? (Tan-awa ang parapo 8)⁠ c


9. Unsay gisulti ni Jehova kanato diha sa Bibliya?

9 Sa Bibliya, gisultihan ta ni Jehova sa pipila ka butang nga iyang himoon. Pananglitan, ang Bibliya nag-ingon nga banhawon ni Jehova ang “mga dili matarong” nga wala mahatagig kahigayonan nga makakat-on sa maayong balita ug magbag-o. (Buh. 24:15; Luc. 23:​42, 43) Tungod ana, naay laing importanteng mga pangutana nga motungha.

10. Unsa pa tingali ang atong ikapangutana?

10 Ang tanan ba nga mamatay panahon sa dakong kasakitan wala na gyoy paglaom nga mabanhaw? Ang Bibliya klarong nag-ingon nga ang mga magsusupak nga laglagon ni Jehova ug sa iyang langitnong kasundalohan panahon sa Armagedon dili gyod banhawon. (2 Tes. 1:​6-10) Pero komosta man ang mga tawo nga mamatay tungod tingali sa sakit, katigulangon, aksidente, o kaha gipatay sa uban? (Eccl. 9:11; Zac. 14:13) Posible kaha nga ang pipila nila apil sa “mga dili matarong” nga mabanhaw sa bag-ong kalibotan? Wala ta mahibalo.

KON UNSAY ATONG NAHIBALOAN

11. Unsay basehanan sa paghukom sa mga tawo panahon sa Armagedon?

11 Naa tay mga nahibaloan bahin sa mga panghitabo sa umaabot. Pananglitan, nahibalo ta nga sa Armagedon ang mga tawo hukman base sa kon giunsa nila pagtratar ang mga igsoon sa Kristo. (Mat. 25:40) Kadtong misuporta sa mga dinihogan ug sa Kristo hukman ingong mga karnero. Kabalo pod ta nga ang ubang mga igsoon sa Kristo naa pa sa yuta inigsugod sa dakong kasakitan, ug ayha pa sila moadto sa langit kon hapit nang magsugod ang Armagedon. Samtang naa pa sila dinhi sa yuta, posible nga ang mga tawo nga sinsero ug kasingkasing naa pay kahigayonan nga makasuporta nila sa buluhaton nga ilang ginahimo. (Mat. 25:​31, 32; Pin. 12:17) Nganong importante ni nga mga impormasyon?

12-13. Unsa tingali ang reaksiyon sa uban dihang makita nila ang kalaglagan sa “Bantogang Babilonya”? (Tan-awa sab ang mga hulagway.)

12 Bisan sa dihang magsugod na ang dakong kasakitan, posible nga ang pipila nga makakita sa kalaglagan sa “Bantogang Babilonya” makahinumdom nga ang mga Saksi ni Jehova dugay nang nagsangyaw bahin niini. Posible kaha nga ang uban nga makakita niini nga panghitabo magpakitag pagtuo kang Jehova?—Pin. 17:5; Ezeq. 33:33.

13 Kanay nahitabo sa panahon ni Moises didto sa Ehipto. Hinumdomi nga ang “dakong panon sa nagkasagol nga mga tawo” mikuyog sa mga Israelinhon sa pagbiya sa Ehipto. Tingali ang pipila nila misugod sa pagpakitag pagtuo dihang ilang nakita nga natuman ang pasidaan ni Moises bahin sa Napulo ka Hampak. (Ex. 12:38) Kon mao pod nay mahitabo human malaglag ang Bantogang Babilonya, madismayar ba ta nga ang mga tawo nahatagag kahigayonan nga makaalagad kang Jehova sa panahon nga hapit na kaayo ang Armagedon? Siyempre dili! Gusto natong sundogon ang atong langitnong Amahan—ang “Diyos nga maluluy-on ug mabination, dili daling masuko ug dagaya sa maunongong gugma ug kamatuoran.” bEx. 34:6.

Ang pipila nga makakita sa kalaglagan sa “Bantogang Babilonya” makahinumdom tingali nga ang mga Saksi ni Jehova dugay nang nagsangyaw bahin niini (Tan-awa ang parapo 12-13)⁠ d


14-15. Ang paglaom ba sa usa ka tawo nga mabuhi hangtod sa hangtod nagdepende kon kanus-a siya namatay o kon asa siya nagpuyo? Ipatin-aw. (Salmo 33:​4, 5)

14 Bahin sa dili Saksi nga mga paryente nga namatay, usahay makadungog ta nga naay moingon, “Mas maayo nga namatay siya nga wala pa magsugod ang dakong kasakitan kay naa pa siyay paglaom nga mabanhaw.” Kabalo ta nga maayo ang ilang motibo sa pagsulti ana. Pero ang paglaom sa usa ka tawo nga mabuhi hangtod sa hangtod wala magdepende kon kanus-a siya mamatay. Si Jehova mao ang hingpit nga Maghuhukom, ug kanunayng patas ug husto ang iyang mga desisyon. (Basaha ang Salmo 33:​4, 5.) Makasalig ta nga “ang Maghuhukom sa tibuok yuta” kanunayng mobuhat kon unsay husto.—Gen. 18:25.

15 Ang paglaom sa usa ka tawo wala pod magdepende kon asa siya nagpuyo. Dili gyod makataronganon ang paghunahuna nga awtomatikong hukman ni Jehova ingong “mga kanding” ang milyonmilyong tawo tungod lang kay nagpuyo sila sa mga lugar diin wala silay kahigayonan nga makakat-on sa mensahe sa Gingharian. (Mat. 25:46) Kon buot hunahunaon, wala nay mas labaw nga nagpangga niini nga mga tawo kay kang Jehova, ang matarong nga Maghuhukom sa tibuok yuta. Wala ta mahibalo kon unsaon pagmaniobra ni Jehova ang mga panghitabo panahon sa dakong kasakitan. Tingali ang pipila nila mahatagag kahigayonan nga makakat-on bahin kang Jehova, magpakitag pagtuo, ug modapig kaniya dihang balaanon niya ang iyang kaugalingon atubangan sa tanang kanasoran.—Ezeq. 38:16.

Dihang magsugod na ang dakong kasakitan, . . . posible kaha nga ang uban nga makakita niini nga panghitabo magpakitag pagtuo kang Jehova?

16. Unsay atong nahibaloan bahin kang Jehova? (Tan-awa sab ang hulagway.)

16 Pinaagi sa atong pagtuon sa Bibliya, atong nahibaloan kon unsa ka importante kang Jehova ang kinabuhi sa tawo. Iyang gihatag ang iyang Anak aron kitang tanan naay kahigayonan nga mabuhi hangtod sa hangtod. (Juan 3:16) Gibati gyod natong tanan nga gimahal ta pag-ayo ni Jehova. (Isa. 49:15) Kabalo siya sa atong mga ngalan. Gani nakaila siya pag-ayo nato mao nga kon mamatay ta, kaya ta niyang banhawon. Kaya pa gani niyang ibalik ang tanang detalye bahin nato ug ang tanan natong memorya! (Mat. 10:​29-31) Maong makasalig ta nga ang atong mahigugmaong Amahan dili gyod masayop sa iyang hukom sa matag usa kay siya maalamon, matarong, ug maluluy-on.—Sant. 2:13.

Makasalig ta nga si Jehova dili gyod masayop sa iyang hukom sa matag usa kay siya maalamon, matarong, ug maluluy-on (Tan-awa ang parapo 16)


17. Unsay atong hisgotan sa sunod nga artikulo?

17 Kini nga mga kausaban sa atong pagsabot nagpakita nga mas dinalian pa gyod karon ang buluhatong pagsangyaw. Nganong makaingon ta ana? Ug unsay magpalihok nato nga padayong magkugi sa pagsangyaw sa maayong balita? Atong hisgotan ang tubag niini nga mga pangutana sa sunod nga artikulo.

AWIT 76 Unsay Imong Bation?

a Para sa eksplinasyon kon nganong gihimo ni nga kausaban, tan-awa ang artikulong “Kini ang Paagi nga Imong Giuyonan” sa Marso 15, 2015 nga Bantayanang Torre, panid 7-11.

b Human sa kalaglagan sa Bantogang Babilonya, ang tanang alagad ni Jehova masulayan dihang moatake ang Gog sa Magog. Si bisan kinsa nga modapig sa katawhan sa Diyos human sa kalaglagan sa Bantogang Babilonya masulayan pod.

c HULAGWAY: Tulo ka kahimtang nga nagpakita kon nganong ang uban dili tingali maabot sa atong tibuok kalibotang pagsangyaw: (1) babaye nga nagpuyo sa lugar diin delikado ang pagsangyaw tungod sa pangunang relihiyon didto, (2) magtiayon nga nagpuyo sa lugar diin ilegal ug peligroso ang pagsangyaw tungod sa sistema sa gobyerno didto, ug (3) lalaki nga nagpuyo sa lugar nga layo gyod kaayo ug imposibleng maadtoan.

d HULAGWAY: Ang batan-ong babaye nga miundang sa pag-alagad kang Jehova nahinumdom sa iyang nakat-onan bahin sa kalaglagan sa “Bantogang Babilonya.” Tungod ana, kinasingkasing siyang mibalik kang Jehova ug sa iyang Saksi nga mga ginikanan. Kon mahitabo na, gusto natong sundogon ang atong maluluy-on nga langitnong Amahan ug malipay nga nibalik ang nakasala.