Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

TUN-ANANG ARTIKULO 21

AWIT 107 Diyosnong Sumbanan sa Gugma

Kon Unsay Himoon Aron Makakitag Potensiyal nga Kapikas

Kon Unsay Himoon Aron Makakitag Potensiyal nga Kapikas

“Kinsay nakakitag maayo kaayong asawa? Ang iyang bili labaw pa kaayo sa mga korales.”PROV. 31:10.

POKUS

Mga prinsipyo sa Bibliya nga makatabang sa usa nga makakita ug maayong kapikas, ug ang mga paagi nga masuportahan sa mga igsoon ang mga tagsaanon nga gustong magminyo.

1-2. (a) Unsay angayng konsiderahon sa tagsaanong mga Kristohanon sa dili pa makigtrato? (b) Unsay gipasabot sa “panagtrato”? (Tan-awa ang “Termino Gipatin-aw.”)

 GUSTO ba kang magminyo? Bisag ang kaminyoon dili basehanan aron magmalipayon, daghang tagsaanong mga Kristohanon, batan-on man o edaran, ang nangandoy nga makakitag kapikas. Siyempre sa dili pa makigtrato, kinahanglang andam na ka sa pinansiyal, espirituwal, ug emosyonal. a (1 Cor. 7:36) Pinaagi ana, maandam ka sa mga responsibilidad sa pagkahimong minyo ug dakog purohan nga magmalipayon ang imong kaminyoon.

2 Pero dili kanunayng sayon ang pagpangitag potensiyal nga kapikas. (Prov. 31:10) Ug bisag naa na kay nagustohan, dili tingali sayon nga isulti ang imong gibati ug magkatrato. b Niining artikuloha, atong hisgotan kon unsay makatabang sa tagsaanong mga Kristohanon nga makakitag potensiyal nga kapikas ug kon unsay ilang himoon kon interesado silang makigtrato. Hisgotan pod nato kon unsay mahimo sa mga igsoon aron matabangan kadtong gustong magminyo.

PAGPANGITAG MAAYONG KAPIKAS

3. Unsay angayng konsiderahon sa tagsaanong Kristohanon dihang mangitag kapikas?

3 Kon gusto nimong magminyo, maayo nga sa dili pa ka makigtrato nahibalo na ka daan kon unsay imong gipangita sa tawo nga gusto nimong minyoan. Kay kon dili, basig naa na untay potensiyal nga kapikas pero wala lang nimo mamatikdi o kaha basig makigdeyt ka sa usa nga dili diay mao ang imong gipangita. Siyempre, kinahanglang bawtismado ang potensiyal nga kapikas. (1 Cor. 7:39) Pero wala na magpasabot nga kon ang usa bawtismado, mahimo na siyang maayong bana o asawa. Maong pangutan-a ang kaugalingon: ‘Unsay akong mga tumong sa kinabuhi? Unsang mga kinaiya ang giisip nakong importante ug kinahanglang naa sa akong gipangita nga kapikas? Rasonable ba ang akong mga gidahom?’

4. Unsay giampo sa uban bahin sa pagpangitag kapikas?

4 Kon gusto gyod nimong maminyo, seguradong imo na nang giampo. (Filip. 4:6) Siyempre, wala magsaad si Jehova nga hatagan niyag kapikas ang iyang mga alagad. Pero nakasabot siya sa imong mga panginahanglan ug pagbati, ug makatabang siya nimo dihang mangita kag kapikas. Maong isulti ang imong mga tinguha ug pagbati ngadto kaniya. (Sal. 62:8) Pag-ampo nga hatagan kag pailob ug kaalam. (Sant. 1:5) Si John, c single nga brader sa United States, miingon kon unsay iyang giapil sa iyang mga pag-ampo: “Gisultihan nako si Jehova kon unsa nga mga hiyas ang akong ganahan sa usa ka asawa. Nag-ampo ko nga naa untay mga kahigayonan nga makakita kog potensiyal nga kapikas. Giampo pod nako kang Jehova nga makaugmad kog mga hiyas nga makatabang nako nga mahimong maayong bana sa umaabot.” Si Tanya, sister nga taga-Sri Lanka, miingon: “Samtang nangita kog potensiyal nga mabana, nag-ampo ko kang Jehova nga tabangan ko nga makapabiling matinumanon, positibo, ug malipayon.” Bisag dili dayon ka makakitag posibleng minyoan, si Jehova nagsaad nga padayon niyang atimanon ang imong pisikal ug emosyonal nga panginahanglan.—Sal. 55:22.

5. Unsay mga kahigayonan sa tagsaanong mga Kristohanon nga makailaila ug tagsaanon pod nga nahigugma kang Jehova? (1 Corinto 15:58) (Tan-awa sab ang hulagway.)

5 Ang Bibliya nagdasig nato nga mahimong “puliki diha sa buluhaton sa Ginoo.” (Basaha ang 1 Corinto 15:58.) Kon busy ka sa pag-alagad kang Jehova ug makig-uban sa lainlaing igsoon, ma-enjoy nimo ang makapadasig nga panag-ubanay. Naa pod kay kahigayonan nga makailaila ug mga tagsaanon nga dasig pod sa pag-alagad kang Jehova. Samtang maningkamot ka nga himoon ang imong maarangan aron mapalipay si Jehova, bation gyod nimo ang tinuod nga kalipay.

Kon busy ka sa pag-alagad kang Jehova ug makig-uban sa lainlaing igsoon, basin naa pod kay mailaila nga gusto pong magminyo (Tan-awa ang parapo 5)


6. Dihang mangitag kapikas, unsay angayng hinumdoman sa mga tagsaanon?

6 Pero hinumdomi ni: Ayawg tugoti nga mapokus na lang ka sa pagpangitag minyoan. (Filip. 1:10) Ang tinuod nga kalipay wala magdepende kon single ba ka o minyo, kondili sa imong relasyon kang Jehova. (Mat. 5:3) Ug samtang single ka, mas dako pa tingali kag mahimo sa pag-alagad. Busa pahimusli pag-ayo ang imong pagkatagsaanon. (1 Cor. 7:​32, 33) Si Jessica, sister sa United States nga naminyo sa hapit na siyang mag-40, miingon bahin niadtong single pa siya, “Nagpabilin kong busy sa ministeryo, ug nakatabang to nako nga mahimong kontento bisag gusto na kong magminyo.”

OBSERBAHI UNA ANG IMONG NAGUSTOHAN

7. Nganong maayo nga obserbahan una nimo ang tawo nga imong nagustohan sa dili pa nimo isulti ang imong gibati? (Proverbio 13:16)

7 Naa na ba kay nagustohan ug sa imong tan-aw, mahimo siyang maayong kapikas? Kon mao, isulti ba dayon nimo ang imong gibati? Ang Bibliya nag-ingon nga ang maalamong tawo mogahin unag panahon nga hibaloon ug hunahunaon ang usa ka butang sa dili pa molihok. (Basaha ang Proverbio 13:16.) Maong sa dili pa nimo isulti ang imong gibati, maalamon nga panid-an una nimo ang imong nagustohan nga dili ra niya mamatikdan. Ang brader nga si Aschwin nga taga-Netherlands miingon: “Dali rang ma-develop ang mga pagbati pero dali ra pod ning mawala. Maong kon mogahin kag panahon nga panid-an ang usa, dili ka mangulitawo tungod lang sa temporaryong mga pagbati.” Gawas pa, samtang padayon kang maniid sa imong nagustohan, basin makita nimo nga dili diay siya ang para nimo.

8. Unsay himoon sa usa ka tagsaanon aron maobserbahan niya ang iyang nagustohan? (Tan-awa sab ang hulagway.)

8 Unsaon nimo pag-obserbar sa imong nagustohan nga dili ra niya mamatikdan? Sa mga tigom o tapoktapok, maobserbahan tingali nimo ang iyang espirituwalidad, kinaiya, ug paagi sa pagpakiglabot sa uban. Kinsay iyang mga higala, ug unsay ilang ginaestoryahan? (Luc. 6:45) Pareho ba mog mga tumong? Puwede kang makig-estorya sa mga ansiyano sa ilang kongregasyon o sa ubang hamtong nga mga Kristohanon nga nakaila pag-ayo niya. (Prov. 20:18) Puwede kang mangutana bahin sa iyang reputasyon ug mga kinaiya. (Ruth 2:11) Pero samtang maniid ka niya, likayi nga mobati siya nga dili komportable. Respetoha ang iyang pagbati ug pribasiya.

Sa dili pa nimo isulti ang imong gibati, obserbahi una ang imong nagustohan nga dili ra niya mamatikdan (Tan-awa ang parapo 7-8)


9. Sa dili pa nimo isulti ang imong gibati, sa unsa ka angay nga kombinsido?

9 Unsa ka dugay nimong obserbahan ang tawo nga giisip nimo nga potensiyal nga kapikas ayha nimo isulti ang imong gibati? Kon isulti dayon nimo ang imong gibati, basin mora kag nagdalidali. (Prov. 29:20) Pero kon dugay pod kaayo kang mosulti, basin mora pod kag dili makadesisyon dayon, ilabina kon kabalo na siya nga nakagusto ka niya. (Eccl. 11:4) Hinumdomi nga dili kinahanglang kombinsido ka nga siya na gyoy imong minyoan ayha nimo isulti ang imong gibati. Pero kinahanglang kombinsido ka nga andam na kang magminyo ug nga sa imong tan-aw, mahimo siyang maayong kapikas para nimo.

10. Unsay angay nimong himoon kon nakamatikod ka nga naay nakagusto nimo pero dili mo parehas ug gibati?

10 Komosta kon nakamatikod ka nga naay nakagusto nimo? Kon dili mo parehas ug gibati, ipakita na sa imong mga lihok. Dili gyod maayo nga ipabati nimo nga naay posibilidad nga magkatrato mo, pero ang tinuod wala diay ka makagusto niya.—1 Cor. 10:24; Efe. 4:25.

11. Sa mga lugar diin ang uban ang mopili kon kinsay minyoan sa usa, unsang mga butang ang angayng hinumdoman?

11 Sa ubang lugar, ang mga ginikanan o ang ubang hamtong gidahom nga maoy mopili kon kinsay minyoan sa ilang tagsaanong membro sa pamilya. Sa uban pong lugar, ang mga pamilya o higala mangitag potensiyal nga maminyoan sa usa ka tagsaanon, dayon hikayon nila nga magkitaay ang lalaki ug babaye aron makita nilang duha kon gusto ba nilang magkatrato. Kon ikaw ang gihangyo nga maoy mangita o mopili, hunahunaa kon unsay gusto ug panginahanglan sa usa nga imong gipangitaag kapikas ug sa usa nga imong giisip ingong potensiyal nga kapikas. Kon naa na kay nakita, susiha pag-ayo ang iyang personalidad, mga hiyas, ug labaw sa tanan, ang iyang espirituwalidad. Mas importante ang suod nga relasyon kang Jehova kay sa kuwarta, edukasyon, o kahimtang sa kinabuhi. Pero hinumdomi nga ang single nga brader ug sister mao gyoy modesisyon kon magminyo ba sila.—Gal. 6:5.

KON INTERESADO KANG MAKIGTRATO

12. Kon naa kay nagustohan ug interesado kang manguyab niya, unsaon na nimo pagsulti?

12 Unsaon nimo pagsulti ang imong gibati sa imong nagustohan? d Puwede kang makigsabot nga makig-estorya niya diha sa publikong lugar o kaha pinaagig tawag. Klaroha kon unsa gyoy imong intensiyon. (1 Cor. 14:9) Dayon tugoti siya nga maghunahuna. (Prov. 15:28) Ug kon dili siya mosugot nga makigtrato, tahora ang iyang desisyon.

13. Unsay imong himoon kon naay moingon nga nakagusto siya nimo? (Colosas 4:6)

13 Komosta kon naay moingon nga nakagusto siya nimo? Seguradong dili sayon para niya nga isulti ang iyang gibati, maong importante nga pakitaan nimo siyag kaayo ug pagtahod. (Basaha ang Colosas 4:6.) Kon nagkinahanglan kag panahon nga maghunahuna kon mosugot ba ka, isulti kana. Pero ayaw pod kaayo dugaya ang imong tubag. (Prov. 13:12) Kon dili ka interesado, isulti na sa buotan pero prangka nga paagi. Matikdi kon unsay gihimo ni Hans, brader nga taga-Austria, dihang naay sister nga misulti niya sa iyang gibati. “Gisultihan nako siya sa akong desisyon sa buotan pero prangka nga paagi. Ako dayon tong gihimo aron dili siya molaom. Ug human adto, nag-amping pod ko sa akong isulti ug buhaton aron dili siya maghunahuna nga puwede pang mausab ang akong desisyon.” Sa laing bahin, kon mosugot pod kang makigtrato, isulti ang imong gibati ug mga gidahom. Ang imong gidahom bahin sa panagtrato basin lahi sa iyang gidahom, depende sa inyong kultura o sa ubang hinungdan.

KON UNSAON NGA MASUPORTAHAN NATO ANG MGA TAGSAANON

14. Unsaon nato pagpakita pinaagi sa atong mga pulong nga gisuportahan nato ang mga tagsaanon?

14 Ang usa ka paagi nga masuportahan nato ang mga tagsaanon nga gustong magminyo mao ang pag-amping sa atong isulti. (Efe. 4:29) Puwede natong pangutan-on ang atong kaugalingon: ‘Ginasungog ba nako ang mga single nga gustong magminyo, nga tungod ana mobati sila nga gipresyur? Kon naa koy makita nga single nga brader ug sister nga mag-estoryahanay, maghunahuna ba dayon ko nga nagkagustohay sila?’ (1 Tim. 5:13) Dugang pa, dili gyod nato ipabati sa mga single nga morag naay kulang nila tungod lang kay dili sila minyo. Si Hans nga gihisgotan ganina miingon: “Ang ubang igsoon moingon, ‘Nganong wala pa man ka magminyo? Lapas na man ka sa kalendaryo.’ Kon madunggan ni sa mga tagsaanon, basig bation nila nga wala sila giapresyar ug mas mapresyur na hinuon sila nga magminyo.” Mas maayo gyod nga mangitag mga kahigayonan nga komendahan ang mga tagsaanon!—1 Tes. 5:11.

15. (a) Base sa prinsipyo sa Roma 15:​2, unsay angay natong konsiderahon sa dili pa ta motabang sa usa nga makakitag kapikas? (Tan-awa sab ang hulagway.) (b) Unsang importanteng mga leksiyon gikan sa video ang imong nakat-onan? (Tan-awa sab ang footnote.)

15 Unsay atong buhaton kon naay brader ug sister nga sa atong tan-aw, bagay sila? Ang Bibliya nagdasig nato nga hunahunaon ang pagbati sa uban. (Basaha ang Roma 15:2.) Daghang tagsaanon ang dili gusto nga itupotupo o isungogsungog sila, ug angay nato nang tahoron. (2 Tes. 3:11) Ang uban pod ganahag tabang, pero dili ta angayng mag-una-una kon wala ta hangyoa. e (Prov. 3:27) Ang uban mas ganahan nga ipailaila sila sa dili direkta nga paagi. Si Lydia, single nga sister sa Germany, miingon: “Puwede nimong iapil ang brader ug ang sister diha sa tapoktapok. Hatagi lang silag kahigayonan nga magkailhanay, ug sila nay bahala.”

Sa mga tapoktapok, naay kahigayonan ang mga single nga magkailhanay (Tan-awa ang parapo 15)


16. Unsay angayng hinumdoman sa tagsaanong mga Kristohanon?

16 Kitang tanan, single man o minyo, puwedeng magmalipayon ug mag-enjoy sa kinabuhi! (Sal. 128:1) Maong kon gusto nimong magminyo pero wala pa ka makakitag minyoan, padayon lang sa pagpokus sa imong pag-alagad kang Jehova. Ang sister nga si Sin Yi nga taga-Macao miingon: “Ang panahon sa pagkatagsaanon mubo ra kon itandi sa panahon nga makauban nimo ang imong kapikas sa Paraiso. Maong pahimusli ang imong pagkatagsaanon.” Pero komosta kon naa na kay nakita nga potensiyal nga kapikas ug uyab na mo? Sa sunod nga artikulo, atong hisgotan kon unsay inyong himoon aron molampos ang inyong panagtrato.

AWIT 137 Matinumanon ug Buotang Kababayen-an

a Aron mahibaloan kon andam na ka, tan-awa sa jw.org ang artikulong “Pagpakigdeyt—Bahin 1: Andam na ba Kong Makigdeyt?

b TERMINO GIPATIN-AW: Niining artikuloha ug sa sunod, ang “panagtrato” nagtumong sa panahon diin ang lalaki ug babaye magdeyt ug mas mag-ilhanay aron makita nila kon magkauyon ba sila nga magminyo. Ang panagtrato magsugod dihang klarohon sa lalaki ug babaye nga nagkagustohay sila, ug magpadayon ni hangtod nga magsabot na sila nga magminyo o kaha magbulag.

c Ang ubang ngalan giilisan.

d Sa ubang mga kultura, ang brader ang kasagarang mosulti sa iyang gibati sa sister ug mangulitawo. Pero wala ray sayop kon ang sister ang mounag sulti sa iyang gibati sa brader. (Ruth 3:​1-13) Para sa dugang impormasyon, tan-awa ang artikulong “Mga Batan-on Nangutana . . . Sa Unsang Paagi Ikasulti Nako Niya ang Akong Gibati?” sa Oktubre 22, 2004 nga Pagmata!