Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUN-ANANG ARTIKULO 10

Ang Tanan sa Kongregasyon Makatabang sa mga Bible Study nga Mouswag ug Magpabawtismo

Ang Tanan sa Kongregasyon Makatabang sa mga Bible Study nga Mouswag ug Magpabawtismo

“Ang matag parte . . . makatabang . . . sa pagtubo sa lawas.”—EFE. 4:16.

AWIT 85 Abiabiha ang Usag Usa

SUMARYO *

1-2. Kinsay makatabang sa Bible study nga mouswag ug magpabawtismo?

“GIGANAHAN ko sa akong nakat-onan sa akong pagtuon sa Bibliya,” miingon si Amy nga taga-Fiji. “Nahibalo ko nga mao ni ang kamatuoran. Pero ayha pa ko nakahimog mga kausaban ug nagpabawtismo dihang nakig-uban na ko sa mga igsoon.” Ang eksperyensiya ni Amy nagtudlo natog importanteng kamatuoran: Ang usa ka Bible study dakog purohan nga mouswag ug magpabawtismo dihang makadawat siyag tabang gikan sa uban diha sa kongregasyon.

2 Ang matag magmamantala makatabang sa pag-uswag sa kongregasyon. (Efe. 4:16) Si Leilani, payunir nga taga-Vanuatu, miingon: “Ang usa ka panultihon nag-ingon nga gikinahanglan ang tibuok baryo sa pagpadako sa usa ka bata. Ingon ana pod ang paghimog mga tinun-an. Gikinahanglan ang tibuok kongregasyon sa pagtabang sa usa nga makadangat sa kamatuoran.” Ang mga membro sa pamilya, higala, ug magtutudlo makatabang sa usa ka bata nga mohamtong. Mahimo nila kini pinaagi sa pagdasig sa bata ug pagtudlo kaniyag importanteng mga leksiyon. Sa susama, ang mga igsoon sa kongregasyon makatambag, makadasig, ug makahatag ug maayong ehemplo sa mga Bible study, nga makatabang nila nga mouswag ug magpabawtismo.—Prov. 15:22.

3. Unsay imong makat-onan sa giingon ni Ana, Dorin, ug Leilani?

3 Nganong ang magmamantala nga nagdumala sa pagtuon sa Bibliya angayng malipay sa dihang tabangan sa ubang igsoon ang iyang Bible study? Ang usa ka espesyal payunir sa Moldova nga si  Ana miingon, “Lisod kaayo para sa usa ka tawo ang pagtagana sa tanang gikinahanglan sa Bible study dihang mosugod na kini pag-uswag.” Si Dorin, nga espesyal payunir sab sa maong nasod, miingon, “Sagad, ang ubang magmamantala dunay isulti nga makatandog sa kasingkasing sa Bible study, ug ang ilang gisulti wala gyod nako mahunahunai.” Si Leilani naghisgot ug laing rason, “Ang gugma ug kaayo nga gipakita ngadto sa Bible study makatabang niya nga masabtan nga kita gyod ang katawhan ni Jehova.”—Juan 13:35.

4. Unsay atong hisgotan niining artikuloha?

4 Pero mangutana tingali ka, ‘Unsaon nako pagtabang ang Bible study nga mouswag nga dili man akoy nagdumala sa pagtuon?’ Atong hisgotan kon unsay atong mahimo dihang paubanon ta sa usa ka igsoon sa iyang gidumalahag pagtuon ug kon unsay atong mahimo dihang ang Bible study motambong na sa mga tigom. Tan-awon sab nato kon sa unsang paagi ang mga ansiyano makatabang sa mga Bible study nga mouswag ug magpabawtismo.

SA DIHANG PAUBANON KA SA USA KA PAGTUON SA BIBLIYA

Sa dihang paubanon ka sa usa ka pagtuon sa Bibliya, pangandam sa topiko nga hisgotan (Tan-awa ang parapo 5-7)

5. Unsay imong papel dihang paubanon ka sa usa ka pagtuon sa Bibliya?

5 Sa usa ka pagtuon sa Bibliya, pangunang responsibilidad sa nagdumala ang pagtabang sa study nga makasabot sa Pulong sa Diyos. Kon paubanon ka sa nagdumala, angay nimong isipon ang kaugalingon ingong iyang partner. Papel nimo ang pagtabang kaniya. (Eccl. 4:9, 10) Unsay imong mahimo aron makatabang ka nga molampos ang pagtuon?

6. Sa dihang paubanon ka sa usa ka pagtuon, unsaon nimo pagpadapat ang prinsipyo sa Proverbio 20:18?

6 Pangandam para sa pagtuon. Una, pangayo sa nagdumala ug pipila ka detalye bahin sa study. (Basaha ang Proverbio 20:18.) Puwede kang mangutana: “Unsay imong nahibaloan bahin sa study? Unsang topiko ang inyong tun-an? Unsay gusto nimong makat-onan sa study niini nga pagtuon? Duna ba koy angay o dili angayng buhaton o isulti panahon sa pagtuon? Unsaon kaha nako pagdasig ang study nga mouswag?” Siyempre, ang nagdumala dili mosulti nimog kompidensiyal nga impormasyon, pero ang iyang isulti mahimong makatabang. Ang misyonaryang si Joy maghisgot niining mga butanga niadtong mokuyog niya sa pagtuon. Siya miingon: “Kini nga panaghisgot makatabang sa akong kauban nga mainteres sa akong Bible study ug sa pagkahibalo kon unsay iyang isulti panahon sa pagtuon.”

7. Nganong kinahanglan kang mangandam kon paubanon ka sa usa ka pagtuon?

7 Kon paubanon ka sa usa ka pagtuon, maayo kon mangandam ka sa topiko nga tun-an. (Esd. 7:10) Si Dorin, ang brader nga gihisgotan ganina, miingon: “Malipay ko kon ang akong kauban mangandam para sa pagtuon, kay makahatag siyag maayong mga komento.” Dugang pa,  posibleng mamatikdan sa study nga kamong duha nangandam pag-ayo, ug maghatag nig maayong ehemplo kaniya. Kon dili ka makapangandam pag-ayo, maayong mahibaloan nimo bisag ang panguna lang nga mga punto sa topiko.

8. Unsaon nimo pagseguro nga mahimong espesipiko ang imong pag-ampo panahon sa pagtuon?

8 Ang pag-ampo maoy importanteng bahin sa usa ka pagtuon sa Bibliya, busa hunahunaa daan ang imong isulti kon paampoon ka. Pinaagi niana, ang imong pag-ampo mahimong mas espesipiko. (Sal. 141:2) Si Hanae nga taga-Japan nahinumdom pa sa mga pag-ampo sa sister nga kauban sa nagdumala niyag pagtuon. Si Hanae miingon: “Gibati nako nga suod kaayo siya kang Jehova, ug gusto kong maparehas niya. Gibati sab nako nga gimahal ko niya dihang giapil niya ang akong ngalan sa iyang mga pag-ampo.”

9. Sumala sa Santiago 1:19, unsay imong buhaton aron mahimo kang maayong kauban panahon sa pagtuon?

9 Tabangi ang nagdumala sa pagtuon. “Ang maayong kauban maminaw pag-ayo panahon sa pagtuon,” miingon si Omamuyovbi, espesyal payunir sa Nigeria. “Ang kauban makahatag ug maayong mga komento, pero dili siya magsigeg estorya kay nahibalo siya nga dili siya ang nagdumala sa pagtuon.” Unsaon nimo pagkahibalo kon kanus-a mosulti ug kon unsay angay nimong isulti panahon sa pagtuon? (Prov. 25:11) Paminaw pag-ayo samtang mag-estorya ang nagdumala ug ang study. (Basaha ang Santiago 1:19.) Pinaagi niana, mahimo kang andam sa pagtabang kon gikinahanglan. Siyempre, kinahanglang mamalandong una ka kon unsay angayng himoon. Pananglitan, dili ka magsigeg estorya, mosagbat sa nagdumala samtang nagpatin-aw siya, o magsugod ug lahi nga topiko. Pero makahatag kag mubong komento, ilustrasyon, o pangutana aron mas masabtan ang punto nga gihisgotan. Usahay, mobati tingali ka nga wala kaayo kay ikasulti bahin sa topiko. Pero kon imong komendahan ang study ug pakitaan siyag personal nga interes, dako kag matabang aron mouswag siya.

10. Sa unsang paagi ang imong eksperyensiya makatabang sa Bible study?

10 Iestorya ang imong mga eksperyensiya. Kon haom, puwede nimong isulti sa study kon sa unsang paagi imong nakat-onan ang kamatuoran, nadaog ang usa ka pagsulay, o nakita ang tabang ni Jehova sa imong kinabuhi. (Sal. 78:4, 7) Ang imong eksperyensiya basin maoy kinahanglang madunggan sa study. Basin makapalig-on ni sa iyang pagtuo o makadasig niya nga padayong mouswag ug magpabawtismo. Ug tingali makatabang ni niya nga makita kon sa unsang paagi madaog niya ang pagsulay nga iyang giatubang. (1 Ped. 5:9) Si Gabriel, nga taga-Brazil ug karon payunir na, nahinumdom kon unsay nakatabang niya dihang nagtuon siya sa Bibliya. Siya miingon: “Dihang nadunggan nako ang eksperyensiya sa mga igsoon, nakat-onan nako nga nakita  ni Jehova ang mga problema nga atong giatubang. Ug sama nila, madaog sab nako ang akong mga problema.”

SA DIHANG ANG BIBLE STUDY MOTAMBONG NA SA TIGOM

Kitang tanan makadasig sa study nga padayong motambong sa mga tigom (Tan-awa ang parapo 11)

11-12. Nganong angay natong abiabihon ang Bible study nga motambong sa tigom?

11 Aron ang Bible study mouswag ug magpabawtismo, kinahanglang regular siyang motambong sa tigom ug makabenepisyo niana. (Heb. 10:24, 25) Sagad, ang nagdumala sa pagtuon maoy moimbitar niya sa tigom. Inigtambong niya, kitang tanan makadasig niya nga mopadayon sa pagtambong. Sa unsang mga paagi mahimo nato kana?

12 Abiabiha ang study. (Roma 15:7) Kon bation sa study nga nalipay tang mitambong siya, posible nga mopadayon siya sa pagtambong sa tigom. Timbayaa ang study ug ipailaila siya sa uban, pero ayawg pasobrahi aron dili siya maulaw. Estoryaestoryaha siya, kay basig ang nag-study niya wala pa moabot o kaha may giatiman nga responsibilidad sa kongregasyon. Paminawg maayo sa giestorya sa study, ug ipakita nga naa kay personal nga interes kaniya. Sa unsang paagi makatabang sa study ang imong mainitong pag-abiabi? Matikdi ang eksperyensiya ni Dmitrii, kinsa nabawtismohan pipila lang ka tuig ang milabay ug karon ministeryal nga alagad na. Nahinumdom siya sa iyang unang pagtambong ug tigom: “Usa ka brader ang nakakita nako nga gikulbaang naghulat sa gawas sa Kingdom Hall ug giubanan ko niya pagsulod. Daghan ang miduol aron motimbaya nako. Nasorpresa kaayo ko. Giganahan kaayo ko ato nga nakaingon ko, ‘Unta tigom kada adlaw.’ Mao toy unang higayon nga nakaeksperyensiya kog ingon niadto.”

13. Sa unsang paagi ang imong maayong ehemplo makatabang sa Bible study?

13 Paghatag ug maayong ehemplo. Ang imong maayong ehemplo makatabang sa Bible study nga makombinsir nga iyang nakaplagan ang kamatuoran. (Mat. 5:16) Si Vitalii, nga karon payunir na sa Moldova, miingon: “Naobserbahan nako kon sa unsang paagi ang mga igsoon sa kongregasyon nagkinabuhi, naghunahuna, ug naggawi. Nakapakombinsir ni nako nga ang mga Saksi ni Jehova naglakaw gyod uban sa Diyos.”

14. Sa unsang paagi tingali ang imong ehemplo makatabang sa study nga padayong mouswag?

14 Aron mokuwalipikar sa bawtismo, kinahanglang ipadapat sa study ang iyang nakat-onan. Dili ni kanunayng sayon. Pero sa dihang maobserbahan sa study kon sa unsang paagi nakabenepisyo ka sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya, basin mapalihok siya sa pagsundog nimo. (1 Cor. 11:1) Tagda ang eksperyensiya ni Hanae, nga gihisgotan ganina. Siya miingon: “Ginahimo na sa mga igsoon ang mga butang nga ako pa lang ginatun-an. Nakita nako kon sa unsang paagi ko makapadasig, makapasaylo, ug makapakitag gugma sa uban.  Kanunay silang mosultig maayo bahin sa uban. Gusto nako silang sundogon.”

15. Sa unsang paagi ang Proverbio 27:17 makatabang nato nga makita kon nganong angay tang makighigala sa Bible study nga magsige nag tambong sa tigom?

15 Pakighigala sa study. Sa dihang ang study magsige nag tambong sa tigom, padayong ipakita ang personal nga interes kaniya. (Filip. 2:4) Puwede kang maningkamot nga mas mailhan pa siya. Puwede nimo siyang komendahan sa pag-uswag nga iyang nahimo ug komostahon ang iyang pagtuon sa Bibliya, pamilya, ug trabaho. Pero likayi ang mga pangutana nga makapaulaw niya. Kini nga mga panag-estoryahay makapasuod ninyo sa usag usa. Kon mahigala nimo ang study, matabangan nimo siya nga mouswag ug magpabawtismo. (Basaha ang Proverbio 27:17.) Si Hanae, nga regular payunir na karon, nahinumdom sa pagsugod niyag tambong sa mga tigom: “Sa dihang may mga higala na ko sa kongregasyon, maghinamhinam na kong motambong sa mga tigom, ug motambong gihapon ko bisag gikapoy. Nag-enjoy ko sa pagpakig-uban sa akong bag-ong mga higala, ug nakatabang ni nako nga dili na makighigala niadtong dili nako parehas ug pagtuo. Gusto nakong masuod kang Jehova ug sa mga igsoon, busa nagpabawtismo ko.”

16. Unsa pay imong mahimo aron matabangan ang Bible study nga mobating bahin siya sa kongregasyon?

16 Samtang ang study padayong mouswag, tabangi siya nga mobating bahin siya sa kongregasyon. Mahimo nimo kini pinaagi sa pagpakitag pagkamaabiabihon. (Heb. 13:2) Si Denis, nga nag-alagad sa Moldova, nahinumdom sa dihang Bible study pa siya: “Kami sa akong asawa kadaghan imbitaha sa mga igsoon sa mga tapoktapok. Giestorya nila kon sa unsang paagi sila gitabangan ni Jehova. Nakapadasig to namo. Kini nga mga okasyon nakapakombinsir namo nga gusto namong moalagad kang Jehova ug duna mi nindot nga kaugmaon kon buhaton namo kana.” Sa dihang ang Bible study mokuwalipikar na nga mahimong magmamantala, puwede nimo siyang dapiton nga mouban nimo sa ministeryo. Si Diego, usa ka magmamantala nga taga-Brazil, miingon: “Daghang brader ang nagdapit nako nga mouban nila sa ministeryo. Kini ang kinamaayohang paagi nga mailhan sila pag-ayo. Samtang gibuhat to nako, daghan kog nakat-onan, ug mas nasuod ko kang Jehova ug Jesus.”

SA UNSANG PAAGI MAKATABANG ANG MGA ANSIYANO?

Mga ansiyano, ang inyong gugma ug kaayo makatabang sa mga study nga mouswag (Tan-awa ang parapo 17)

17. Sa unsang paagi ang mga ansiyano makatabang sa mga Bible study?

17 Maggahin ug panahon para sa mga Bible study. Mga ansiyano, kon magpakita mog gugma ug kaayo sa mga study, matabangan ninyo sila nga mouswag ug magpabawtismo. Puwede ba ninyong estoryahon pirme ang mga Bible study diha sa tigom? Bation nila nga interesado mo nila kon mahinumdoman ninyo  ang ilang ngalan ilabina kon mosugod na sila pagkomento. Makagahin ba mog panahon nga ubanan ang usa ka magmamantala sa dihang magdumala siyag pagtuon sa Bibliya? Basin masorpresa mo sa epekto niana sa Bible study. Si Jackie, payunir nga taga-Nigeria, miingon: “Daghang study ang makurat dihang mahibaloan nila nga ansiyano diay ang brader nga kauban nako sa pag-study. Usa ka Bible study ang miingon: ‘Dili gyod nâ buhaton sa among pastor. Mga dato ray iyang adtoon ug moadto lang siya kon bayran nila siya!’” Ang maong study tigtambongan na karon sa mga tigom.

18. Sa unsang paagi ikapadapat sa mga ansiyano ang giingon sa Buhat 20:28?

18 Bansaya ug dasiga ang mga nagdumalag pagtuon sa Bibliya. Mga ansiyano, duna moy importanteng responsibilidad sa pagtabang sa mga magmamantala nga mahimong epektibo sa ilang ministeryo, apil na sa ilang pagdumalag pagtuon sa Bibliya. (Basaha ang Buhat 20:28.) Kon dunay igsoon nga maulawng modumalag pagtuon sa Bibliya kon naa ka, puwede nimo siyang ingnon nga ikaw ang modumala. Si Jackie, nga gihisgotan ganina, miingon: “Ang mga ansiyano pirmeng mangomosta bahin sa akong mga Bible study. Kon dunay motunghang mga problema sa akong pagdumalag pagtuon sa Bibliya, hatagan ko nilag praktikal nga tambag.” Daghag mahimo ang mga ansiyano sa pagdasig sa mga nagdumalag pagtuon sa Bibliya. (1 Tes. 5:11) Si Jackie midugang: “Malipay ko dihang dasigon ko sa mga ansiyano ug sultian nga giapresyar nila ang akong mga paningkamot. Ang maong mga pulong makaparepresko nako samag bugnaw nga tubig sa init nga panahon. Ang ilang komendasyon nakahatag nakog kompiyansa ug nakadugang sa kalipay nga akong bation sa pagdumalag pagtuon sa Bibliya.”—Prov. 25:25.

19. Unsang kalipay ang puwedeng mabatonan natong tanan?

19 Tingali wala tay gidumalahag pagtuon sa Bibliya karon, pero makatabang gihapon ta sa usa ka study nga mouswag sa espirituwal. Bisag dili kita ang magsigeg estorya panahon sa pagtuon, ang atong maayong pagkaandam nga mga komento makatabang sa nagdumala sa pagtuon. Puwede tang makighigala sa mga study dihang motambong sila sa mga tigom, ug makapakita tag maayong ehemplo kanila. Ug ang mga ansiyano makadasig sa mga study pinaagi sa paggahin ug panahon kanila. Madasig pod nila ang mga nagdumalag pagtuon sa Bibliya pinaagi sa pagbansay ug paghatag kanilag komendasyon. Duna pa bay molabaw sa kalipay nga atong bation dihang makatabang ta, bisan sa gamayng paagi, sa usa ka tawo nga mahigugma ug moalagad sa atong Amahan, si Jehova?

AWIT 79 Tabangi Sila nga Magmalig-on

^ par. 5 Ang pipila kanato walay gidumalahag pagtuon sa Bibliya. Pero kitang tanan makatabang sa usa ka Bible study nga mouswag ug magpabawtismo. Niining artikuloha, atong hisgotan kon sa unsang paagi ang matag usa kanato makatabang sa Bible study nga makab-ot ang maong tumong.