ANG BANTAYANANG TORRE—TUN-ANANG EDISYON Disyembre 2020

Kini nga isyu naundan sa tun-anang mga artikulo alang sa Pebrero 1-28, 2021.

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Ang giingon ba ni apostol Pablo sa 1 Corinto 15:29 nagpasabot nga may mga Kristohanon kaniadto nga gibawtismohan alang sa mga patay?

Mga Pangutana Gikan sa mga Magbabasa

Ang Proverbio 24:16 nag-ingon: “Ang tawong matarong mahimong matumba sa makapito, ug siya mobangon pag-usab.” Nagtumong ba ni sa usa nga balikbalik nga nakasala pero gipasaylo sa Diyos?