Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUN-ANANG ARTIKULO 31

Nagpaabot Ka ba sa “Siyudad nga May Tinuod nga mga Pundasyon”?

Nagpaabot Ka ba sa “Siyudad nga May Tinuod nga mga Pundasyon”?

“Iyang gipaabot ang siyudad nga may tinuod nga mga pundasyon, nga ang tigdisenyo ug magtutukod mao ang Diyos.”​—HEB. 11:10.

AWIT 22 Ang Gingharian Natukod Na​—Paanhia!

SUMARYO *

1. Unsang mga sakripisyo ang gihimo sa daghan, ug nganong gihimo nila kana?

MILYONMILYON sa mga alagad sa Diyos karon ang naghimog mga sakripisyo. Daghang igsoon ang midesisyon nga dili magminyo. Ang mga magtiayon midesisyon nga dili una manganak. Ang mga pamilya nagpasimple sa ilang kinabuhi. Silang tanan mihimo niini nga mga desisyon tungod sa usa ka importanteng rason​—gusto nilang moalagad kang Jehova nga bug-os kutob sa maarangan. Sila kontento ug nagsalig nga itagana ni Jehova ang tanan nilang panginahanglan. Mapakyas ba ang ilang pagdahom? Dili! Nganong makaseguro ta niana? Ang usa ka rason mao nga gipanalanginan ni Jehova si Abraham, ang “amahan sa tanang may pagtuo.”​—Roma 4:11.

2. (a) Sumala sa Hebreohanon 11:8-10, 16, nganong kinabubut-ong mibiya si Abraham sa Ur? (b) Unsay atong hisgotan niining artikuloha?

2 Kinabubut-ong gibiyaan ni Abraham ang iyang komportableng kinabuhi sa siyudad sa Ur. Ngano? Tungod kay nagpaabot siya sa “siyudad nga may tinuod nga mga pundasyon.” (Basaha ang Hebreohanon 11:8-10, 16.) Unsa kana nga “siyudad”? Unsang mga kalisdanan ang giatubang ni Abraham samtang nagpaabot siya nga matukod ang maong siyudad? Ug sa unsang paagi mahisama ta kang Abraham ug niadtong nagsundog sa iyang panig-ingnan sa modernong panahon?

UNSA ANG “SIYUDAD NGA MAY TINUOD NGA MGA PUNDASYON”?

3. Unsa ang siyudad nga gipaabot ni Abraham?

3 Ang siyudad nga gipaabot ni Abraham mao ang Gingharian sa Diyos. Ang mga hari niana nga Gingharian mao si Jesu-Kristo ug ang 144,000 ka dinihogang mga Kristohanon. Kini nga Gingharian  gitawag ni Pablo nga “siyudad sa buhing Diyos, ang langitnong Jerusalem.” (Heb. 12:22; Pin. 5:8-10; 14:1) Gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga iampo ang maong Gingharian, nga maghangyo nga moabot kini aron matuman ang kabubut-on sa Diyos sa yuta sama sa pagkatuman niini sa langit.​—Mat. 6:10.

4. Sumala sa Genesis 17:1, 2, 6, unsa ray nahibaloan ni Abraham bahin sa siyudad, o Gingharian, nga gisaad sa Diyos?

4 Nahibalo ba si Abraham sa mga detalye kon unsaon pag-organisar ang Gingharian sa Diyos? Wala. Sulod sa taas kaayong panahon, ang maong mga detalye maoy “sagradong tinago.” (Efe. 1:8-10; Col. 1:26, 27) Pero nahibalo si Abraham nga ang pipila sa iyang mga kaliwat mahimong mga hari, tungod kay mao nay gisaad ni Jehova kaniya. (Basaha ang Genesis 17:1, 2, 6.) Lig-on kaayo ang pagtuo ni Abraham sa mga saad sa Diyos nga mora bag nakita niya ang Dinihogan, o Mesiyas, kinsa mahimong Hari sa Gingharian sa Diyos. Tungod niana, giingnan ni Jesus ang mga Hudiyo sa iyang panahon: “Si Abraham nga inyong amahan nalipay pag-ayo sa paglaom nga makita ang akong adlaw, ug siya nakakita niini ug nagmaya.” (Juan 8:56) Klaro nga nahibalo si Abraham nga ang pipila sa iyang mga kaliwat mahimong bahin sa Gingharian nga tukoron ni Jehova, ug andam siyang magpaabot nga tumanon ni Jehova kanang saara.

Sa unsang paagi si Abraham nagpakitag pagtuo sa mga saad ni Jehova? (Tan-awa ang parapo 5)

5. Giunsa nato pagkahibalo nga nagpaabot si Abraham sa siyudad nga tukoron sa Diyos?

5 Sa unsang paagi gipakita ni Abraham nga nagpaabot siya sa siyudad, o Gingharian, nga tukoron sa Diyos? Una, si Abraham wala mahimong lungsoranon sa bisan unsang gingharian dinhi sa yuta. Siya nagbalhinbalhin ug puyo ug wala gyod mosuportar sa usa ka tawhanong hari. Dugang pa, si Abraham wala magtukod ug kaugalingong gingharian. Hinunoa, padayon siyang nagsunod kang Jehova ug nagpaabot nga tumanon Niya ang Iyang saad. Pinaagi niana, gipakita ni Abraham ang iyang talagsaong pagtuo kang Jehova. Atong susihon ang pipila sa mga kalisdanan nga iyang giatubang ug tan-awon kon unsay atong makat-onan sa iyang panig-ingnan.

UNSANG MGA KALISDANAN ANG GIATUBANG NI ABRAHAM?

6. Unsang klaseha sa siyudad ang Ur?

6 Ang siyudad nga gibiyaan ni Abraham luwas ug komportable. Ug ang mga tawo didto edukado ug dato. Kini gilibotag habog nga mga paril,  ug may lawom ug dako nga kanal sa tulo ka kiliran niini. Ang mga tawo sa Ur hanas kaayo sa pagsulat ug sa aritmetik. Ug dayag nga ang siyudad maoy sentro sa negosyo, kay daghang dokumento sa negosyo ang nakubkoban sa maong lugar. Ang mga balay gama sa tisa; ang mga bungbong gipalitadahan ug dayon gipintalag puti. Ang pipila niining mga balaya may 13 o 14 ka kuwarto nga naglibot sa hawanan. Ang salog sa hawanan gama sa bato.

7. Nganong kinahanglang mosalig si Abraham nga siya ug ang iyang pamilya panalipdan ni Jehova?

7 Si Abraham kinahanglang mosalig nga siya ug ang iyang pamilya panalipdan ni Jehova. Ngano? Hinumdomi nga gibiyaan ni Abraham ug Sara ang luwas ug komportableng pinuy-anan sa siyudad sa Ur aron mopuyo sa mga tolda diha sa kapatagan sa Canaan. Dili na sila protektado sa baga nga mga paril ug lawom nga mga kanal. Busa, dali na silang atakehon sa mga kaaway.

8. Sa usa ka higayon niana, unsay nahitabo kang Abraham?

8 Gibuhat ni Abraham ang kabubut-on sa Diyos, pero may higayon nga naglisod siya sa pagpakaon sa iyang pamilya. Dihay grabeng gutom sa lugar nga gipaadtoan ni Jehova kaniya. Grabe kaayo ang gutom mao nga midesisyon si Abraham nga temporaryo silang mamuyo sa Ehipto. Pero dihang didto siya sa Ehipto, ang iyang asawa gikuha sa Paraon, ang magmamando sa maong nasod. Imadyina ang kabalaka nga gibati ni Abraham. Maayo na lang kay gisugo ni Jehova ang Paraon nga iuli si Sara kang Abraham.​—Gen. 12:10-19.

9. Unsang kalisdanan ang giatubang sa pamilya ni Abraham?

9 Ang pamilya ni Abraham may dakong problema. Ang iyang pinalanggang asawa nga si Sara dili makaanak. Sulod sa daghang katuigan, naguol kaayo sila niana. Sa ngadtongadto, gihatag ni Sara ang iyang sulugoon nga si Agar ngadto kang Abraham aron kini makahatag ug anak para kang Abraham ug Sara. Pero sa dihang si Agar nagmabdos kang Ismael, siya misugod sa pagbiaybiay kang Sara. Nahimong lisod kaayo ang situwasyon maong gipalayas ni Sara si Agar.​—Gen. 16:1-6.

10. Unsang mga hitabo maylabot kang Ismael ug Isaac ang nagsulay sa pagsalig ni Abraham kang Jehova?

10 Sa kataposan, si Sara nagmabdos ug nanganak ug batang lalaki nga ginganlan ni Abraham ug Isaac. Parehong pinangga ni Abraham ang iyang mga anak nga si Ismael ug Isaac. Pero tungod sa dili maayong pagtratar ni Ismael kang Isaac, si Abraham napugos sa pagpalakaw kang Ismael ug Agar. (Gen. 21:9-14) Sa ulahi, giingnan ni Jehova si Abraham nga ihalad si Isaac. (Gen. 22:1, 2; Heb. 11:17-19) Nianang duha ka higayon, si Abraham kinahanglang mosalig nga sa ngadtongadto tumanon ni Jehova ang iyang saad maylabot sa iyang mga anak.

11. Nganong kinahanglan nga si Abraham mapailobong magpaabot kang Jehova?

11 Sulod niining panahona, si Abraham kinahanglan nga mapailobong magpaabot kang Jehova. Tingali kapin na siyag 70 anyos dihang siya ug ang iyang pamilya mibiya sa Ur. (Gen. 11:31–12:4) Ug sulod sa mga usa ka gatos ka tuig, siya nagpuyo sa mga tolda diha sa lainlaing dapit sa Canaan. Si Abraham namatay pag-edad niyag 175. (Gen. 25:7) Pero wala niya makita nga natuman ang gisaad ni Jehova nga ihatag ngadto sa iyang mga kaliwat ang yuta nga iyang gilaktan. Ug patay na siya dihang natukod ang siyudad, o Gingharian sa Diyos. Bisan pa niana, ang Bibliya nag-ingon nga si Abraham namatay “human makapahimulos ug taas ug malipayong kinabuhi.” (Gen. 25:8) Bisan pa sa mga kalisdanan, namentinar ni Abraham ang lig-ong pagtuo ug malipayon siyang nagpaabot kang Jehova. Nganong nakalahutay siya? Tungod kay sa tibuok kinabuhi ni Abraham, gipanalipdan siya ni Jehova ug gitratar ingong higala.​—Gen. 15:1; Isa. 41:8; Sant. 2:22, 23.

Sama kang Abraham ug Sara, sa unsang paagi ang mga alagad sa Diyos nagpakitag pagtuo ug pailob? (Tan-awa ang parapo 12) *

12. Unsay atong gipaabot, ug unsay atong hisgotan?

 12 Sama ni Abraham, kita nagpaabot sa siyudad nga may tinuod nga mga pundasyon. Pero wala ta magpaabot nga matukod kana. Ang Gingharian sa Diyos natukod niadtong 1914 ug nagmando na sa langit. (Pin. 12:7-10) Pero nagpaabot ta nga magmando ni sa yuta. Samtang nagpaabot ta niana, kinahanglan natong atubangon ang daghang situwasyon nga susama nianang kang Abraham ug Sara. Nasundog ba sa mga alagad ni Jehova sa modernong panahon ang panig-ingnan ni Abraham? Ang mga sugilanon sa kinabuhi nga mabasa diha sa Bantayanang Torre nagpakita nga, sama kang Abraham ug Sara, daghan karon ang nagpakitag pagtuo ug pagkamapailobon. Atong hisgotan ang pipila niini nga mga sugilanon ug tan-awon kon unsay atong makat-onan niana.

PIPILA NGA MISUNDOG KANG ABRAHAM

Si Bill Walden andam mohimog mga sakripisyo, ug iyang natagamtam ang mga panalangin ni Jehova

13. Unsay imong nakat-onan sa eksperyensiya ni Brader Walden?

13 Magmaandam sa paghimog mga sakripisyo. Kon gusto natong unahon ang siyudad, o Gingharian, sa Diyos, kinahanglan natong sundogon si Abraham, kinsa kinabubut-ong mihimog mga sakripisyo aron mapalipay ang Diyos. (Mat. 6:33; Mar. 10:28-30) Matikdi ang pananglitan sa brader nga si Bill Walden. * Niadtong 1942, si Bill hapit nang mograduwar sa usa ka unibersidad sa U.S. sa kursong architectural engineering dihang nagsugod siya pagtuon uban sa mga Saksi ni Jehova. Gihikay sa usa ka propesor ni Bill nga makatrabaho siya human sa graduwasyon, pero mibalibad si Bill. Miingon siya nga nakadesisyon siya nga moalagad sa Diyos nga mas bug-os pa imbes modawat ug trabaho nga dakog suweldo. Wala madugay, si Bill gimandoan sa gobyerno nga magsundalo. Matinahoron siyang mibalibad, ug ingong resulta, siya gipamultag $10,000 ug gisentensiyahag lima ka tuig nga pagkapriso. Gibuhian siya human sa tulo ka tuig. Sa ulahi, gidapit siya nga moeskuwela sa Gilead ug nag-alagad siya ingong misyonaryo sa Africa. Dayon, si Bill naminyo kang Eva ug sila nag-alagad sa Africa diin kinahanglan silang mohimog mga sakripisyo. Human sa pipila ka tuig, sila mibalik sa  United States aron atimanon ang inahan ni Bill. Sa pagsumaryo sa sugilanon sa iyang kinabuhi, si Bill miingon: “Manglugmaw ang akong mga luha kon akong hinumdoman ang talagsaong pribilehiyo nga magamit ni Jehova sulod sa kapig 70 ka tuig nga pag-alagad kaniya. Kanunay kong magpasalamat niya sa paggiya kanako nga himoong karera ang pag-alagad kaniya.” Makaarang ka ba sa paghimo sa bug-os panahong ministeryo ingong imong karera?

Gibati ni Eleni ug Aristotelis Apostolidis nga gipalig-on sila ni Jehova

14-15. Unsay imong nakat-onan sa eksperyensiya ni Brader ug Sister Apostolidis?

14 Ayaw pagdahom nga dili ka makaatubang ug mga problema. Makat-onan nato kang Abraham nga bisan kadtong nag-alagad kang Jehova sa tibuok nilang kinabuhi makaatubang gihapon ug mga problema. (Sant. 1:2; 1 Ped. 5:9) Tinuod gyod kini kon atong konsiderahon ang eksperyensiya ni Aristotelis Apostolidis. * Nabawtismohan siya niadtong 1946 sa Greece, ug niadtong 1952, nakigsabot siya nga makigminyo sa sister nga si Eleni, kinsa parehas niyag tumong. Pero si Eleni nasakit ug nadayagnos nga may tumor sa utok. Ang tumor gitangtang ug sila nagminyo. Pero paglabay sa pipila ka tuig, ang tumor mibalik. Gioperahan siya pag-usab sa mga doktor, pero may mga parte sa iyang lawas nga naparalisar ug naapektohan ang iyang pagsulti. Si Eleni nagpabiling madasigon sa iyang pag-alagad bisan pa sa iyang sakit ug sa paglutos sa gobyerno niadtong panahona.

15 Trayenta ka tuig nga giatiman ni Aristotelis ang iyang asawa. Nianang panahona, siya nag-alagad ingong ansiyano, nahimong membro sa komite sa kombensiyon, ug mitabang sa pagtukod ug Assembly Hall. Dayon, niadtong 1987, si Eleni naaksidente samtang nagsangyaw. Tulo ka tuig siyang na-coma, ug unya siya namatay. Sa kataposan sa sugilanon sa kinabuhi ni Aristotelis, siya miingon: “Latas sa katuigan, ang masulayong mga kahimtang, malisod nga mga suliran, ug wala-damhang mga hitabo nagkinahanglag dako kaayong sukod sa kaisog ug paglahutay. Bisan pa niana, si Jehova kanunayng naghatag kanako sa gikinahanglang kusog aron mabuntog kining mga problemaha.” (Sal. 94:18, 19) Gimahal gayod ni Jehova kadtong  naghimo sa tanan nilang maarangan para kaniya, bisan pa sa mga problema!

Si Audrey Hyde nakapabiling positibo pinaagi sa pagpokus sa umaabot

16. Unsang maayong tambag ang gihatag ni Brader Knorr sa iyang asawa?

16 Pagpokus sa umaabot. Si Abraham nagpokus sa umaabot nga mga ganti nga ihatag ni Jehova kaniya, ug nakatabang ni nga maatubang niya ang iyang mga problema. Si Sister Audrey Hyde padayong naghunahuna sa iyang paglaom sa umaabot, bisan tuod ang iyang unang bana, si Nathan H. Knorr, namatay sa kanser ug ang iyang ikaduhang bana, si Glenn Hyde, nasakit ug Alzheimer. * Siya miingon nga natabangan siya sa gisulti ni Brader Knorr pipila ka semana una kini mamatay. Siya miingon: “Si Nathan nagpahinumdom kanako: ‘Kon kita mamatay, segurado ang atong paglaom, ug dili na gayod kita mag-antos pa ug kasakitan.’ Dayon gidasig niya ako: ‘Lantaw sa unahan, kay atua didto ang imong ganti.’ . . . Siya midugang: ‘Magmapuliki​—paningkamoti ang pagbuhat ug maayo sa uban. Motabang kini kanimo nga magmalipayon.’” Makatabang gyod ang tambag nga magmakugihon sa paghimog maayo ngadto sa uban ug ‘maglipay tungod sa paglaom’!​—Roma 12:12.

17. (a) Nganong duna tay maayong rason nga magpokus sa umaabot? (b) Sa unsang paagi ang pagsunod sa panig-ingnan nga narekord sa Miqueas 7:7 makatabang kanato sa pagtagamtam sa umaabot nga mga panalangin?

17 Karon, mas daghan tag rason nga magpokus sa umaabot. Ang mga panghitabo sa kalibotan klarong nagpakita nga naa na ta sa kataposang bahin sa kataposang mga adlaw niini nga sistema sa mga butang. Sa dili madugay, dili na ta magpaabot nga momando sa tibuok yuta ang siyudad nga may tinuod nga mga pundasyon. Usa sa mga panalangin nga atong matagamtam mao ang pagkabanhaw sa atong mga minahal. Nianang panahona, gantihan ni Jehova ang pagtuo ug pagkamapailobon ni Abraham pinaagi sa pagbanhaw kaniya ug sa iyang pamilya dinhi sa yuta. Tua ba unya ka aron abiabihon sila? Oo, kon sama ni Abraham, andam kang mosakripisyo para sa Gingharian sa Diyos, kon huptan nimong lig-on ang imong pagtuo bisan pa sa mga problema, ug kon mapailobon kang magpaabot kang Jehova.​—Basaha ang Miqueas 7:7.

AWIT 74 Duyog sa Awit sa Gingharian!

^ par. 5 Samtang nagpaabot ta sa katumanan sa mga saad sa Diyos, mahimong mawad-an tag pailob o mawad-an pa ganig pagtuo. Unsang mga leksiyon ang atong makat-onan kang Abraham nga magpalig-on sa atong determinasyon nga mapailobong magpaabot sa katumanan sa mga saad ni Jehova? Ug unsang maayong panig-ingnan ang gipakita sa pipila ka alagad ni Jehova sa modernong panahon?

^ par. 13 Ang sugilanon sa kinabuhi ni Brader Walden gipatik sa Disyembre 1, 2013 nga Bantayanang Torre, p. 8-10.

^ par. 14 Ang sugilanon sa kinabuhi ni Brader Apostolidis gipatik sa Pebrero 1, 2002 nga Bantayanang Torre, p. 24-28.

^ par. 16 Ang sugilanon sa kinabuhi ni Sister Hyde gipatik sa Hulyo 1, 2004 nga Bantayanang Torre, p. 23-29.

^ par. 56 HULAGWAY: Ang tigulang nga magtiayon matinumanong nag-alagad kang Jehova bisan pa sa mga kalisdanan. Gihuptan nilang lig-on ang ilang pagtuo pinaagi sa pagpokus sa mga saad ni Jehova sa umaabot.