Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUN-ANANG ARTIKULO 34

Duna Kay Lunà sa Kongregasyon ni Jehova!

Duna Kay Lunà sa Kongregasyon ni Jehova!

“Sama nga ang lawas usa ra apan daghag parte, ug ang tanang parte niana nga lawas, bisan tuod daghan, maoy usa ra ka lawas, mao man usab ang Kristo.”​—1 COR. 12:12.

AWIT 101 Mag-alagad nga May Panaghiusa

SUMARYO *

1. Unsang pribilehiyo ang atong natagamtam?

PAGKADAKONG pribilehiyo nga nahimo tang bahin sa kongregasyon ni Jehova! Naa ta sa espirituwal nga paraiso nga puno sa malinawon ug malipayong mga tawo. Unsay imong lunà sa kongregasyon?

2. Unsang ilustrasyon ang gigamit ni Pablo diha sa pipila niya ka sulat?

2 Daghan tag makat-onan bahin niini nga topiko gikan sa ilustrasyon nga gigamit ni apostol Pablo sa pipila niya ka sulat. Sa matag usa niini nga mga sulat, gikomparar niya ang kongregasyon ngadto sa lawas. Gikomparar sab niya ang matag indibiduwal diha sa kongregasyon ngadto sa mga parte sa lawas.​—Roma 12:4-8; 1 Cor. 12:12-27; Efe. 4:16.

3. Unsang tulo ka leksiyon ang atong konsiderahon niining artikuloha?

3 Niining artikuloha, atong konsiderahon ang tulo ka importanteng leksiyon nga atong makat-onan sa ilustrasyon ni Pablo. Una, atong makat-onan nga ang matag usa kanato dunay lunà * sa kongregasyon ni Jehova. Ikaduha, atong hisgotan ang puwede natong himoon kon malisdan ta pagsabot kon unsay atong lunà sa kongregasyon. Ikatulo, atong hisgotan kon nganong kinahanglan tang maningkamot sa pagtuman sa atong papel diha sa kongregasyon sa Diyos.

 ANG MATAG USA KANATO DUNAY PAPEL SA KONGREGASYON NI JEHOVA

4. Unsay gitudlo kanato sa Roma 12:4, 5?

4 Ang unang leksiyon nga atong makat-onan sa ilustrasyon ni Pablo mao kini: Ang matag usa kanato dunay importanteng lunà sa pamilya ni Jehova. Gisugdan ni Pablo ang iyang ilustrasyon pinaagi sa pag-ingon: “Sama nga ang atong lawas daghag parte, apan kini nga mga parte dili parehas ug kagamitan, kita pod, bisan tuod daghan, usa ra ka lawas nga nahiusa sa Kristo, apan ingong mga indibiduwal nagdepende ta sa usag usa.” (Roma 12:4, 5) Unsay gipasabot ni Pablo? Ang matag usa kanato lainlaig papel sa kongregasyon, pero ang matag usa importante.

Lainlain tag papel diha sa kongregasyon, pero bililhon ang matag usa kanato (Tan-awa ang parapo 5-12) *

5. Unsang mga gasa ang gihatag ni Jehova sa kongregasyon?

5 Kon maghisgot bahin niadtong dunay lunà sa kongregasyon, tingali ang mahunahunaan dayon nimo mao kadtong nagapanguna. (1 Tes. 5:12; Heb. 13:17) Tinuod nga pinaagi sa Kristo, gihatagan ni Jehova ang Iyang kongregasyon ug “gasa nga mga lalaki.” (Efe. 4:8) Apil niining “gasa nga mga lalaki” ang mga membro sa Nagamandong Lawas, katabang sa Nagamandong Lawas, membro sa Komite sa Sangang Buhatan, tigdumala sa sirkito, field instructor, ansiyano, ug ministeryal nga alagad. Ang maong mga brader gitudlo sa balaang espiritu sa pag-atiman sa bililhong mga karnero ni Jehova ug sa pagpalig-on sa kongregasyon.​—1 Ped. 5:2, 3.

6. Sumala sa 1 Tesalonica 2:6-8, unsay gipaningkamotang buhaton sa mga brader nga gitudlo sa balaang espiritu?

6 Ang mga brader gitudlo sa balaang espiritu sa pag-atiman sa lainlaing responsibilidad. Maingon nga ang lainlaing parte sa lawas, sama sa kamot ug tiil, nagtinabangay alang sa kaayohan sa tibuok lawas, ang mga brader nga gitudlo sa balaang espiritu naningkamot pag-ayo aron makabenepisyo ang tibuok kongregasyon. Gihimo nila ni dili aron dayegon sila, kondili aron palig-onon ang mga igsoon. (Basaha ang 1 Tesalonica 2:6-8.) Mapasalamaton ta kang Jehova tungod nianang kuwalipikadong mga brader nga nag-una sa panginahanglan sa uban!

7. Unsang mga panalangin ang nadawat sa daghan nga naa sa bug-os panahong pag-alagad?

7 Ang pipila diha sa kongregasyon itudlo tingali ingong misyonaryo, espesyal payunir, o regular payunir. Gani, may mga igsoon sa tibuok kalibotan nga nakadesisyon nga mahimong bug-os panahon sa buluhatong pagsangyaw ug paghimog tinun-an. Tungod niana, daghan silag natabangan nga mahimong tinun-an ni Kristo Jesus. Bisag kadaghanan nila gamay rag kuwarta ug kabtangan, gipanalanginan sila pag-ayo ni Jehova. (Mar. 10:29, 30) Gipabilhan gyod nato kining minahal nga mga igsoon, ug mapasalamaton ta nga bahin sila sa kongregasyon!

8. Nganong ang matag magmamantala sa maayong balita importante kang Jehova?

8 Kadto lang bang tinudlo nga mga brader ug kadtong naa sa bug-os panahong ministeryo ang dunay lunà sa kongregasyon? Dili. Ang matag magmamantala sa maayong balita importante sa Diyos ug sa kongregasyon. (Roma 10:15; 1 Cor. 3:6-9) Tungod kini kay usa sa labing importanteng mga tumong sa kongregasyon mao ang paghimog mga tinun-an sa atong Ginoong Jesu-Kristo. (Mat. 28:19, 20; 1 Tim. 2:4) Ang tanang magmamantala sa kongregasyon, bawtismado man o dili, naghimo niining buluhatona nga prayoridad.​—Mat. 24:14.

9. Nganong gipabilhan nato ang mga sister sa atong kongregasyon?

 9 Gihatagan ni Jehova ang mga sister ug importanteng lunà diha sa kongregasyon. Iyang gipabilhan ang mga asawa, inahan, biyuda, ug mga dalaga nga maunongong nag-alagad kaniya. Ang Bibliya naghisgot ug daghang sulondan nga mga babaye nga nakapalipay sa Diyos. Gidayeg sila kay maayo silang ehemplo sa kaalam, pagtuo, kadasig, kaisog, pagkamahinatagon, ug maayong mga buhat. (Luc. 8:2, 3; Buh. 16:14, 15; Roma 16:3, 6; Filip. 4:3; Heb. 11:11, 31, 35) Mapasalamaton gyod ta kang Jehova kay sa atong mga kongregasyon dunay mga sister nga nakabaton sab nianang nindot nga mga hiyas!

10. Nganong gipabilhan nato ang mga tigulang?

10 Malipay sab ta nga dunay daghang tigulang sa kongregasyon. Ang pipila ka kongregasyon dunay tigulang nga mga igsoon nga maunongong nag-alagad kang Jehova sa tibuok nilang kinabuhi. Ang ubang tigulang bag-o pang na-Saksi. Daghan sa atong tigulang nga mga igsoon may problema sa panglawas tungod sa pangedaron. Tungod niana, limitado tingali ang ilang mahimo diha sa kongregasyon ug sa buluhatong pagsangyaw. Pero gihimo nila ang ilang maarangan sa ministeryo ug sa pagdasig ug pagbansay sa uban. Ug nakabenepisyo ta sa ilang mga eksperyensiya. Matahom gyod sila kang Jehova ug kanato.​—Prov. 16:31.

11-12. Sa unsang paagi nadasig ka sa mga batan-on sa inyong kongregasyon?

11 Hunahunaa sab ang mga batan-on sa atong kongregasyon. Daghan silag kalisdanan niining kalibotan nga gimandoan ni Satanas nga Yawa ug impluwensiyado sa iyang daotang mga ideya. (1 Juan 5:19) Pero madasig ta dihang makita nato sila nga mokomento sa mga tigom, mosangyaw, ug maisogong modepensa sa ilang pagtuo. Oo, kamong mga batan-on dunay importanteng lunà sa kongregasyon ni Jehova.​—Sal. 8:2.

12 Pero ang pipila sa atong mga igsoon maglisod ug tuo nga bililhon sila diha sa kongregasyon.  Unsay makatabang aron mobati ta nga duna tay lunà sa kongregasyon? Atong tan-awon.

DUNA KAY LUNÀ SA KONGREGASYON

13-14. Nganong ang pipila mobati nga dili sila bililhon diha sa kongregasyon?

13 Matikdi ang ikaduhang leksiyon nga atong makat-onan sa ilustrasyon ni Pablo. Naghisgot siyag problema nga giatubang sa daghan karon; maglisod silag tuo nga bililhon sila diha sa kongregasyon. Si Pablo misulat: “Kon ang tiil moingon, ‘Kay dili ko kamot, dili ko bahin sa lawas,’ wala kana magpasabot nga dili kini bahin sa lawas. Ug kon ang dalunggan moingon, ‘Kay dili ko mata, dili ko bahin sa lawas,’ wala kana magpasabot nga dili kini bahin sa lawas.” (1 Cor. 12:15, 16) Unsay gipasabot ni Pablo?

14 Kon ikomparar nimo ang imong kaugalingon sa uban diha sa kongregasyon, basin maghunahuna ka nga dili ka bililhon. Ang pipila diha sa kongregasyon tingali maayong magtutudlo, tig-organisar, o magbalantay. Tingali mibati ka nga dili ka parehas ka maayo nila. Nagpakita ni nga mapainubsanon ug makasaranganon ka. (Filip. 2:3) Pero pagbantay. Kon kanunay nimong ikomparar ang imong kaugalingon niadtong dunay talagsaong mga katakos, basig maluya ka. Tingali mobati pa gani ka, sama sa gihisgotan ni Pablo, nga wala gyod kay lunà sa kongregasyon. Unsay makatabang aron masuklan nimo ang maong pagbati?

15. Base sa 1 Corinto 12:4-11, unsay angay natong masabtan bahin sa mga gasa nga ato tingaling nadawat?

15 Konsideraha ni: Si Jehova naghatag sa pipila ka Kristohanon sa unang siglo ug milagrosong mga gasa sa balaang espiritu, pero dili parehas ang mga gasa nga ilang nadawat. (Basaha ang 1 Corinto 12:4-11.) Gihatagan sila ni Jehova ug lainlaing gasa ug katakos, pero ang matag Kristohanon bililhon. Karon, wala ta makadawat ug milagrosong mga gasa sa balaang espiritu, pero mao ra gihapon ang prinsipyo. Dili tingali ta parehas  ug mga katakos, pero kitang tanan bililhon kang Jehova.

16. Unsang tambag ni Pablo ang kinahanglan natong ipadapat?

16 Imbes ikomparar ang atong kaugalingon sa uban, kinahanglan natong ipadapat ang tambag ni Pablo: “Angayng susihon sa matag usa ang iyang kaugalingong binuhatan, aron malipay siya sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtandi sa iyang kaugalingon sa uban.”​—Gal. 6:4.

17. Unsay kaayohan kon sundon nato ang tambag ni Pablo?

17 Kon sundon nato ang tambag ni Pablo ug susihon ang atong kaugalingon, posibleng makita nato nga duna tay mga gasa ug katakos nga wala sa uban. Pananglitan, ang usa ka ansiyano tingali dili kaayo maayong mopakigpulong, pero basin epektibo kaayo siya sa ministeryo. O tingali dili siya parehas sa ubang ansiyano nga maayo kaayong moorganisar, pero basin nailhan siya ingong mahigugmaong magbalantay nga sayon duolon sa mga igsoon para sa tambag. O kaha nailhan siya nga maabiabihon kaayo. (Heb. 13:2, 16) Kon klaro natong makita ang atong mga gasa ug katakos, malipay ta kay duna diay tay mahimo para sa kongregasyon. Ug basin dili na ta masina sa mga igsoon nga dunay mga gasa nga lahi sa atoa.

18. Sa unsang paagi mapauswag nato ang atong mga katakos?

18 Bisag unsa pay atong lunà sa kongregasyon, kitang tanan angayng maningkamot nga mouswag sa atong pag-alagad ug sa atong mga katakos. Aron tabangan ta, si Jehova nagtaganag maayo kaayong pagbansay pinaagi sa iyang organisasyon. Pananglitan, sa atong midweek nga tigom, gitudloan ta kon sa unsang paagi mahimong mas epektibo sa ministeryo. Gipahimuslan ba nimo ang maong pagbansay?

19. Unsaon nimo pagkab-ot ang imong tumong nga makaeskuwela sa School for Kingdom Evangelizers?

19 Ang laing nindot kaayo nga programa sa pagbansay mao ang School for Kingdom Evangelizers. Makaeskuwela niini ang mga brader ug sister nga naa sa bug-os panahong pag-alagad ug nag-edad ug 23 ngadto sa 65. Tingali naghunahuna ka nga dili gyod nimo makab-ot kini nga tumong. Pero imbes maghunahunag mga rason kon nganong dili ka makaeskuwela, paghunahunag mga rason kon nganong gusto nimong moeskuwela. Dayon paghimog plano nga makatabang nimo nga mokuwalipikar. Sa tabang ni Jehova ug sa imong paningkamot, ang daw imposible mahimong posible.

GAMITA ANG IMONG MGA GASA SA PAGPALIG-ON SA KONGREGASYON

20. Unsay atong makat-onan sa Roma 12:6-8?

20 Ang ikatulong leksiyon nga atong makat-onan sa ilustrasyon ni Pablo makita diha sa Roma 12:6-8. (Basaha.) Dinhi, gipakita na sab ni Pablo nga ang matag usa sa kongregasyon lainlaig gasa. Pero iyang gipasiugda dinhi nga angay natong gamiton ang bisan unsang gasa nga atong nabatonan sa pagpalig-on sa kongregasyon.

21-22. Unsay atong makat-onan kang Robert ug Felice?

21 Konsideraha ang nahitabo sa brader nga tawgon natog Robert. Human makaalagad sa laing nasod, giasayn siya nga mag-alagad sa Bethel sa ilang nasod. Bisag gipasaligan siya nga wala siyay nahimong sayop, siya miingon: “Daghang bulan nga dili ko malipayon kay naghunahuna ko nga napakyas ko sa akong asaynment. Dihay mga higayon nga gusto na kong mogawas sa Bethel.” Sa unsang  paagi nahibalik ang iyang kalipay? Gipahinumdoman siya sa iyang kaubang ansiyano nga si Jehova nagbansay nato sa atong miaging asaynment aron mahimo tang mas mapuslanon sa atong presenteng asaynment. Nasabtan ni Robert nga kinahanglang dili na siya molingi sa nangagi, kondili magpokus na sa kon unsay iyang mahimo karon.

22 Si Brader Felice Episcopo may susamang eksperyensiya. Siya ug ang iyang asawa migraduwar sa Gilead niadtong 1956 ug nag-alagad sa sirkitong buluhaton sa Bolivia. Niadtong 1964, nakabaton silag anak. Si Felice miingon: “Nalisdan mi pagbiya sa asaynment nga gimahal namo pag-ayo. Sa tinuoray lang, mga usa ka tuig ko nga mibatig kaluya. Pero sa tabang ni Jehova, gibag-o nako ang akong panglantaw ug nagpokus ko sa akong bag-ong responsibilidad ingong ginikanan.” Parehas ba kag gibati ni Robert o Felice? Mibati ka bag kaluya kay lahi na ang imong pribilehiyo karon sa pag-alagad? Kon mao, magmalipayon ka kon usbon nimo ang imong panglantaw ug magpokus ka sa kon unsay imong mahimo karon sa pag-alagad kang Jehova ug sa mga igsoon. Magmapuliki; gamita ang imong mga gasa ug katakos sa pagtabang sa uban, ug magmalipayon ka samtang imong gipalig-on ang kongregasyon.

23. Unsay angay natong buhaton, ug unsay hisgotan sa sunod nga artikulo?

23 Ang matag usa kanato bililhon kang Jehova. Gusto niya nga mahimo tang bahin sa iyang pamilya. Kon mogahin tag panahon sa pagpamalandong kon unsaon nato pagpalig-on sa mga igsoon ug dayon maningkamot sa paghimo niana, dili na kaayo ta mobati nga wala tay lunà sa kongregasyon. Pero komosta ang atong panglantaw sa uban diha sa kongregasyon? Unsaon nato pagpakita nga gipabilhan nato sila? Sa sunod nga artikulo, atong hisgotan kanang importanteng topiko.

AWIT 24 Manungas Ta sa Bukid ni Jehova

^ par. 5 Kitang tanan gustong mobati nga gimahal ta ni Jehova. Pero usahay maghunahuna ta kon mapuslanon ba gyod ta kaniya. Tabangan ta niining artikuloha nga masabtan nga ang matag usa kanato dunay importanteng lunà sa kongregasyon.

^ par. 3 TERMINO GIPATIN-AW: Ang atong lunà diha sa kongregasyon ni Jehova nagtumong sa atong papel sa pagpalig-on sa kongregasyon. Wala ni mag-agad sa atong rasa, tribo, kahimtang sa kinabuhi, pamilya, kultura, o edukasyon.

^ par. 62 HULAGWAY: Gipakita sa tulo ka hulagway ang nahitabo una, panahon, ug human sa tigom. Hulagway 1: Ang ansiyano mainitong nag-abiabi sa bisita, ang batan-ong brader nag-andam sa sound system, ug ang sister nakig-estorya sa tigulang nga sister. Hulagway 2: Ang mga bata ug tigulang naningkamot sa pagkomento panahon sa Pagtuon sa Bantayanang Torre. Hulagway 3: Ang magtiayon nagtabang sa paglimpiyo sa Kingdom Hall. Ang inahan nagtabang sa iyang anak sa paghulog diha sa donation box. Ang batan-ong brader nag-atiman sa literatura, ug ang laing brader nagdasig sa tigulang nga sister.