Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUN-ANANG ARTIKULO 33

Ang Pagkabanhaw Nagpakita sa Gugma, Kaalam, ug Pailob sa Diyos

Ang Pagkabanhaw Nagpakita sa Gugma, Kaalam, ug Pailob sa Diyos

“Duna unyay pagkabanhaw.”​—BUH. 24:15.

AWIT 151 Ang Diyos Motawag

SUMARYO *

1. Nganong naglalang si Jehova ug kinabuhi?

DIHAY panahon nga si Jehova nag-inusara. Pero wala siya magmagul-anon. Wala siya magkinahanglag kauban aron magmalipayon. Bisan pa niana, gusto sa Diyos nga ang uban makabaton ug kinabuhi ug magmalipayon. Tungod sa gugma, si Jehova nagsugod sa paglalang.​—Sal. 36:9; 1 Juan 4:19.

2. Unsay gibati ni Jesus ug sa mga anghel dihang gilalang ni Jehova ang uban pang mga butang?

2 Una, gilalang ni Jehova ang iyang Anak, si Jesus. Dayon, pinaagi sa iyang Anak, “ang tanang ubang butang gihimo,” apil ang milyonmilyong anghel. (Col. 1:16) Si Jesus nalipay kaayo nga makauban ang iyang Amahan sa pagtrabaho. (Prov. 8:30) Ug ang mga anghel nalipay sab. Nakasaksi sila dihang gihimo ni Jehova ug sa iyang Batid nga Magbubuhat, si Jesus, ang langit ug yuta. Unsay reaksiyon sa mga anghel? Sila “misinggit sa pagdayeg” dihang gilalang ang yuta, ug padayon silang nagdayeg kang Jehova dihang nakita nila ang uban pang butang nga iyang gilalang, ilabina ang mga tawo. (Job 38:7; Prov. 8:31, footnote) Ang matag usa niini nga mga linalang nagpakita sa gugma ug kaalam ni Jehova.​—Sal. 104:24; Roma 1:20.

3. Sumala sa 1 Corinto 15:21, 22, unsay gipaposible sa halad lukat ni Jesus?

3 Gusto ni Jehova nga ang mga tawo mabuhi sa walay kataposan diha sa nindot nga planeta nga iyang gilalang. Pero dihang  si Adan ug Eva mirebelde sa ilang mahigugmaong Amahan, sila dili na puwedeng mabuhi hangtod sa hangtod. Sila ug ang ilang mga kaliwat sa ngadtongadto mamatay. (Roma 5:12) Unsay gihimo ni Jehova? Dihadiha, gisulti niya kon unsaon niya pagluwas ang katawhan. (Gen. 3:15) Ihatag ni Jehova ang iyang Anak, si Jesus, ingong halad lukat aron ang mga anak ni Adan ug Eva mahigawas gikan sa sala ug kamatayon. Pinaagi niana, mahatagan Niyag kinabuhing walay kataposan ang matag usa nga mopili sa pag-alagad Kaniya.​—Juan 3:16; Roma 6:23; basaha ang 1 Corinto 15:21, 22.

4. Unsang mga pangutana ang atong hisgotan niining artikuloha?

4 Daghan tag ikapangutana bahin sa saad sa Diyos nga banhawon ang mga patay. Pananglitan, sa unsang paagi kaha mahitabo ang pagkabanhaw? Mailhan ba nato ang atong mga minahal dihang banhawon sila? Sa unsang mga paagi ang pagkabanhaw makahatag natog kalipay? Ug unsay itudlo niini kanato bahin sa gugma, kaalam, ug pailob ni Jehova? Usausahon natog hisgot ang maong mga pangutana.

SA UNSANG PAAGI KAHA MAHITABO ANG PAGKABANHAW?

5. Nganong makadahom ta nga dili dunganog banhaw ang tanang tawo?

5 Dihang banhawon ni Jehova pinaagi sa iyang Anak ang milyonmilyong tawo, makadahom ta nga dili sila dunganog banhaw. Ngano? Kay kon kalit nga modaghan ang mga tawo sa yuta, posibleng magkagubot. Ug si Jehova dili gyod mohimog bisan unsa nga dili organisado. Nahibalo siya nga kinahanglang organisado ang tanang butang aron dunay kalinaw. (1 Cor. 14:33) Si Jehova nga Diyos maalamon ug mapailobon dihang nag-uban sila ni Jesus sa pag-andam sa yuta aron kapuy-an sa mga  tawo. Ipakita sab ni Jesus ang maong mga hiyas panahon sa iyang Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando dihang tabangan niya ang mga maluwas sa Armagedon sa pag-andam sa yuta para sa mga binanhaw.

Ang mga binanhaw tudloan niadtong maluwas sa Armagedon bahin sa Gingharian ug sa mga sugo ni Jehova (Tan-awa ang parapo 6) *

6. Sumala sa Buhat 24:15, kinsay apil niadtong banhawon ni Jehova?

6 Labaw sa tanan, kinahanglang tudloan niadtong mga maluwas sa Armagedon ang mga binanhaw bahin sa Gingharian sa Diyos ug sa mga sugo ni Jehova. Ngano? Tungod kay kadaghanan sa mabanhaw mao kadtong gitawag sa Bibliya nga “mga dili matarong.” (Basaha ang Buhat 24:15.) Kinahanglan silang mohimog daghang kausaban aron makabenepisyo sa halad lukat sa Kristo. Hunahunaa lang kon unsa ka dakong buluhaton ang pagtudlo sa milyonmilyong tawo nga walay kahibalo bahin kang Jehova. Ang kada usa ba nila dumalahag pagtuon, sama sa atong ginahimo karon? Iasayn ba silag mga kongregasyon ug bansayon sa pagtudlo niadtong mabanhaw human nila? Wala pa ta masayod. Pero nahibalo ta nga sa kataposan sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando sa Kristo, “ang yuta mapuno gayod sa kahibalo bahin kang Jehova.” (Isa. 11:9) Segurado nga malingaw gyod ta sa daghang buluhaton panahon sa usa ka libo ka tuig!

7. Nganong ang katawhan sa Diyos mobatig empatiya dihang magtudlo sa mga binanhaw?

7 Panahon sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando sa Kristo, ang tanang alagad ni Jehova sa yuta kinahanglang mohimog kausaban aron mapalipay siya. Busa silang tanan mobati gyod ug empatiya samtang tabangan nila ang mga binanhaw nga makasukol sa sayop nga hunahuna ug tinguha ug magkinabuhi sumala sa mga sukdanan ni Jehova. (1 Ped. 3:8) Walay duhaduha nga ang mga binanhaw masuod sa mapainubsanong katawhan ni Jehova, kinsa ‘maningkamot [sab] sa ilang kaugalingong kaluwasan.’​—Filip. 2:12.

MAILHAN BA NATO ANG MGA BINANHAW?

8. Nganong makadahom ta nga ang mga binanhaw mailhan sa ilang pamilya ug mga minahal?

8 Daghag rason nga makadahom ta nga kadtong moabiabi sa mga binanhaw makaila sa ilang mga minahal. Pananglitan, base sa nahitabo na nga pagpamanhaw, makadahom ta nga lalangon pag-usab ni Jehova ang mga tawo aron nga ang ilang hitsura, sinultihan, ug panghunahuna parehas sa kon unsa sila una sila mamatay. Hinumdomi nga ang kamatayon gipakasama ni Jesus sa pagkatulog, ug ang pagkabanhaw gipakasama sa pagmata gikan sa pagkatulog. (Mat. 9:18, 24; Juan 11:11-13) Dihang ang mga tawo momata, ang ilang hitsura, sinultihan, ug panumdoman parehas nianang sa dayon na nilang pagkatulog. Konsideraha si Lazaro. Upat ka adlaw na siyang patay. Busa nagsugod nag kadugta ang iyang lawas. Pero sa dihang gibanhaw siya ni Jesus, nailhan dayon siya sa iyang mga igsoon. Ug dayag nga siya nahinumdom nila.​—Juan 11:38-44; 12:1, 2.

9. Nganong ang mga patay dili banhawon nga hingpit nag hunahuna ug lawas?

9 Si Jehova nagsaad nga sa Paraiso, walay moingon: “Masakiton ko.” (Isa. 33:24; Roma 6:7) Busa ang mga binanhaw lalangon pag-usab nga may himsog nga lawas. Pero dili dayon sila mahimong hingpit. Kay kon mao, basig dili na sila mailhan sa ilang mga minahal. Posible nga ang tanang katawhan anam-anam nga mahimong hingpit panahon sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando sa Kristo. Inigkahuman lang sa usa ka libo ka tuig nga ibalik ni Jesus ang Gingharian ngadto sa iyang Amahan. Nianang panahona, nahimo na sa Gingharian ang tanang gipahimo ni Jehova, apil na ang paghimo sa katawhan nga hingpit.​—1 Cor. 15:24-28; Pin. 20:1-3.

 SA UNSANG MGA PAAGI ANG PAGKABANHAW MAKAHATAG NATOG KALIPAY?

10. Unsay imong bation dihang mabanhaw ang imong mga minahal?

10 Imadyina ang mahitabo dihang abiabihon na nimo ang imong mga minahal. Sa imong kalipay, makakatawa ka ba o makahilak? Makakanta ka ba sa pagdayeg kang Jehova? Usa ka butang ang segurado: Mobati kag dakong gugma para sa imong mapinanggaong Amahan ug sa iyang mahigugmaong Anak tungod sa ilang nindot nga regalo​—ang pagkabanhaw.

11. Base sa giingon ni Jesus sa Juan 5:28, 29, unsay mahitabo niadtong magkinabuhi sumala sa matarong nga mga sukdanan sa Diyos?

11 Imadyina ang kalipay niadtong mga binanhaw samtang hukason nila ang ilang daang personalidad ug magkinabuhi sila sumala sa matarong nga mga sukdanan sa Diyos. Kadtong mohimo niini nga mga kausaban tugotan nga mabuhi hangtod sa hangtod sa Paraiso. Pero kadtong morebelde sa Diyos dili tugotan nga padayong mabuhi sa Paraiso ug makatugaw sa kalinaw didto.​—Isa. 65:20; basaha ang Juan 5:28, 29.

12. Sa unsang paagi panalanginan ni Jehova ang tanan dinhi sa yuta?

12 Ubos sa pagmando sa Gingharian, maeksperyensiyahan sa katawhan sa Diyos nga tinuod ang giingon sa Proverbio 10:22: “Ang panalangin ni Jehova mao ang makapadato, ug dili niya kini dugangan ug kasakit.” Sa tabang sa espiritu ni Jehova, ang iyang katawhan mahimong dato sa espirituwal, buot ipasabot, sila anam-anam nga mahisama sa Kristo ug mahimong hingpit. (Juan 13:15-17; Efe. 4:23, 24) Kada adlaw, sila mahimong mas himsog ug mas maayong tawo. Pagkamakapalipay unya niana! (Job 33:25) Pero, sa unsang paagi ang pagpamalandong bahin sa pagkabanhaw makatabang nimo karon?

PABILHI ANG GUGMA NI JEHOVA

13. Base sa Salmo 139:1-4, sa unsang paagi ang pagkabanhaw nagpakita nga nakaila pag-ayo si Jehova kanato?

13 Sa ato nang nahisgotan, dihang banhawon ni Jehova ang mga tawo, iyang ipasig-uli ang ilang panumdoman ug personalidad. Hunahunaa ra kon unsay gipasabot niana. Gimahal ka pag-ayo ni Jehova nga iyang ginatan-aw ug ginatiman-an ang tanan nimong gihunahuna, gibati, gisulti, ug gibuhat. Busa kon kinahanglan ka niyang banhawon, dali ra niyang mapasig-uli ang imong panumdoman, panghunahuna, ug personalidad. Si Haring David nahibalo nga nakaila pag-ayo si Jehova sa matag usa kanato. (Basaha ang Salmo 139:1-4.) Sa unsang paagi ang pagkasayod niini makaapektar kanato karon?

14. Unsay atong bation dihang atong pamalandongon nga si Jehova nakaila pag-ayo kanato?

14 Dihang atong pamalandongon nga si Jehova nakaila pag-ayo kanato, dili ta angayng mabalaka. Ngano? Hinumdomi nga pinangga kaayo ta ni Jehova. Giisip niya nga espesyal ang matag usa kanato. Gitiman-an niya pag-ayo ang tanang nahitabo sa atong kinabuhi nga nakaimpluwensiya sa atong pagkatawo. Makapahupay kaayo nâ! Dili gyod ta angayng maghunahuna nga nag-inusara ta. Kada minuto, si Jehova naa tupad nato, nga nangitag kahigayonan sa pagtabang kanato.​—2 Cron. 16:9.

PABILHI ANG KAALAM NI JEHOVA

15. Sa unsang paagi ang pagkabanhaw nagpamatuod sa kaalam ni Jehova?

15 Ang hulga sa kamatayon maoy epektibong hinagiban. Kadtong kontrolado ni Satanas naggamit niini aron pugson ang mga tawo nga luiban ang ilang mga higala o ikompromiso ang ilang pagtuo. Pero kana nga hulga dili mosaler kanato. Nahibalo ta nga kon patyon ta sa atong mga kaaway, banhawon ta ni Jehova.  (Pin. 2:10) Kombinsido ta nga bisag unsay ilang buhaton, walay makapugong nato sa pag-alagad kang Jehova. (Roma 8:35-39) Gipakita gayod ni Jehova nga maalamon kaayo siya pinaagi sa paghatag kanato sa paglaom sa pagkabanhaw! Pinaagi niini, iyang gidis-armahan si Satanas sa usa sa iyang labing epektibong mga hinagiban, ug sa samang higayon gihatagan ta niyag dili matarog nga kaisog.

Ang ato bang mga desisyon nagpakita nga nagsalig ta sa saad ni Jehova nga itagana ang atong materyal nga mga panginahanglan? (Tan-awa ang parapo 16) *

16. Unsay imong ipangutana sa kaugalingon, ug sa unsang paagi ang tubag makatabang nimo sa pagkahibalo kon unsa ka dako ang imong pagsalig kang Jehova?

16 Kon ang mga kaaway ni Jehova manghulga nga patyon ka nila, isalig ba nimo kang Jehova ang imong kinabuhi? Unsaon nimo pagkahibalo? Ang usa ka paagi mao ang pagpangutana sa kaugalingon, ‘Ang ginagmay bang desisyon nga akong ginahimo kada adlaw nagpakita nga nagsalig ko kang Jehova?’ (Luc. 16:10) Ang laing pangutana mao, ‘Ang ako bang paagi sa pagkinabuhi nagpamatuod nga nagsalig ko sa saad ni Jehova nga iyang itagana ang akong materyal nga mga panginahanglan kon unahon nako ang Gingharian?’ (Mat. 6:31-33) Kon oo ang imong tubag sa maong mga pangutana, imong gipamatud-an nga nagsalig ka kang Jehova, ug andam ka sa bisan unsang pagsulay nga imong maatubang.​—Prov. 3:5, 6.

PABILHI ANG PAILOB NI JEHOVA

17. (a) Sa unsang paagi ang pagkabanhaw nagpakita nga si Jehova mapailobon? (b) Sa unsang paagi ikapakita nato nga atong gipabilhan ang pailob ni Jehova?

17 Si Jehova nakatakda nag adlaw ug oras kon kanus-a niya taposon kining daang sistema. (Mat. 24:36) Siya magpailob ug dili molihok hangtod moabot kanang panahona. Nangandoy siya sa pagbanhaw sa mga patay, pero nagpailob siya. (Job 14:14, 15) Nagpaabot siya sa hustong panahon nga banhawon sila. (Juan 5:28) Duna tay maayong mga rason nga pabilhan ang pailob ni Jehova. Hunahunaa ra: Tungod sa pailob ni Jehova, daghang tawo, apil na ta, ang nahatagag kahigayonan nga “maghinulsol.” (2 Ped. 3:9) Gusto ni Jehova nga daghang tawo kutob sa maarangan ang mahatagag kahigayonan nga mabuhi sa walay kataposan. Busa ipakita nato nga atong gipabilhan ang iyang pailob. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagpaningkamot nga makaplagan kadtong “nakiling sa pagdawat sa kamatuoran nga motultol sa kinabuhing walay kataposan” ug matabangan sila sa paghigugma kang Jehova ug sa pag-alagad kaniya. (Buh. 13:48) Pinaagi niana, sila makabenepisyo sa pailob ni Jehova sama kanato.

18. Nganong angay tang magmapailobon sa uban?

 18 Si Jehova mapailobong magpaabot hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig una siya magdahom nga hingpit na ta. Sa dili pa moabot kanang panahona, si Jehova andam mopasaylo sa atong mga sala. Busa, naa tay maayong rason nga magpokus sa maayong mga hiyas sa uban ug magmapailobon kanila. Konsideraha ang eksperyensiya sa usa ka sister kansang bana nakasinatig grabeng anxiety attack, o sobrang kabalaka, ug mihunong sa pagtambong sa mga tigom. “Nalisdan kaayo ko niadto,” siya miingon. “Ang mga plano sa among pamilya nabungkag.” Pero kining mahigugmaong asawa padayong nagpailob sa iyang bana. Siya misalig kang Jehova ug wala mosurender. Sama kang Jehova, wala siya magpokus sa problema kondili sa maayong mga hiyas sa iyang bana. Siya miingon, “Ang akong bana dunay nindot nga mga hiyas, ug naningkamot siya nga anam-anam nga madaog ang iyang sobrang kabalaka.” Importante gyod nga magmapailobon ta sa atong pamilya o sa mga igsoon sa kongregasyon nga naningkamot nga madaog ang ilang mga kalisdanan!

19. Unsay atong determinadong himoon?

19 Si Jesus ug ang mga anghel nalipay dihang gilalang ang yuta. Pero imadyina kon unsa unya sila ka malipayon dihang ilang makita ang yuta nga mapuno sa hingpit nga mga tawo, nga nahigugma ug nag-alagad kang Jehova. Imadyina ang kalipay niadtong magmando uban sa Kristo didto sa langit dihang ilang makita nga ang katawhan nagpahimulos sa ilang ginabuhat. (Pin. 4:4, 9-11; 5:9, 10) Ug imadyina ang kinabuhi dihang ang mga luha sa kasakit mapulihan nag mga luha sa kalipay, dihang ang sakit, kagul-anan, ug kamatayon mawala na sa dayon. (Pin. 21:4) Samtang magpaabot niana, magmadeterminado nga sundogon ang imong mahigugmaon, maalamon, ug mapailobon nga Amahan. Kon imo nang himoon, mamentinar nimo ang imong kalipay bisan unsa pang kalisdanan ang imong maatubang. (Sant. 1:2-4) Mapasalamaton gyod ta sa saad ni Jehova nga “duna unyay pagkabanhaw”!​—Buh. 24:15.

AWIT 141 Ang Milagro nga Kinabuhi

^ par. 5 Si Jehova mahigugmaon, maalamon, ug mapailobon nga Amahan. Makita nato ang maong mga hiyas diha sa iyang paagi sa paglalang sa tanang butang ug sa iyang katuyoan nga banhawon ang mga patay. Hisgotan niining artikuloha ang pipila nato ka pangutana bahin sa pagkabanhaw ug ipasiugda niini kon sa unsang paagi ikapakita nato ang atong pagpabili sa gugma, kaalam, ug pailob ni Jehova.

^ par. 59 HULAGWAY: Ang usa ka American Indian nga namatay gatosan ka tuig kanhi gibanhaw panahon sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando sa Kristo. Ang brader nga naluwas sa Armagedon malipayong nagtudlo kaniya kon unsay kinahanglan niyang himoon aron makabenepisyo sa halad lukat sa Kristo.

^ par. 61 HULAGWAY: Giingnan sa brader ang iyang boss nga dunay pipila ka adlaw sa semana nga dili siya puwedeng mag-obertaym. Siya miingon nga iyang gigahin ang gabii sa maong mga adlaw para sa mga kalihokan nga konektado sa iyang pagsimba kang Jehova. Pero sa ubang adlaw nga kinahanglan siyang mag-obertaym, andam siya sa paghimo niana.