Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Pakighigala Niadtong Dili Parehas Nimo

Pakighigala Niadtong Dili Parehas Nimo

Ang Problema

Kon likayan nato ang mga tawo nga dili nato ganahan, mas mosamot ang atong pagkamapihigon. Ug kon makighigala lang ta niadtong parehas nato, basin maghunahuna ta nga ang atong panghunahuna, pagbati, ug binuhatan mao lang gyoy sakto.

Prinsipyo sa Bibliya

“Buksi pag-ayo ang inyong kasingkasing.”​—2 CORINTO 6:13.

Unsay gipasabot niini? Ang atong “kasingkasing” mahimong magtumong sa atong emosyon ug pagbati. Kon ang atong pakitaag pagmahal kadto lang parehas nato, ang atong kasingkasing mahimong sirado. Aron dili kana mahitabo, kinahanglang andam tang makighigala niadtong lahi nato.

Makatabang ang Pagpakighigala Niadtong Lahi Natog Kultura

Dihang personal natong mailhan ang mga tawo, masabtan nato kon nganong lahi sila. Ug dihang mas masuod ta kanila, dili na nato sila isipon nga lahi kanato. Mas mapabilhan nato sila ug bation nato ang ilang mga kalipay ug kasubo.

Tagda pananglitan si Nazaré. Kaniadto mapihigon siya sa mga tawo nga gikan sa laing nasod. Iyang gisulti kon unsay nakatabang niya: “Nakig-uban ko ug nagtrabaho uban nila. Nakahibalag kog mga tawo nga lahi kaayo sa ginaingon sa uban bahin sa ilang grupo. Dihang makahigala kag mga tawo nga lahig kultura, imong makita nga silang tanan dili parehas ug kinaiya ug makakat-on ka sa pagmahal ug pag-apresyar nila ingong indibiduwal.”

Ang Imong Mahimo

Pangitag kahigayonan nga makaestorya ang mga tawo nga lahig tribo, pinulongan, o nasod. Puwede nimong himoon ang mosunod:

  • Pangutan-a sila bahin sa ilang kaugalingon.

  • Imbitaha silag pangaon.

  • Paminaw sa ilang mga eksperyensiya ug sayra kon unsay importante kanila.

Kon imong sabton kon sa unsang paagi ang ilang mga eksperyensiya nakaapektar sa ilang personalidad, mahimong ganahan na ka nila ug sa uban nga parehas nilag kultura.