Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

KON SA UNSANG PAAGI BUG-OS MASULBAD ANG PROBLEMA

Sa Pagmando sa Gingharian sa Diyos “ang Pakigdait Modagaya”

Sa Pagmando sa Gingharian sa Diyos “ang Pakigdait Modagaya”

Ang Gingharian sa Diyos​—gobyerno nga magmando sa tibuok kalibotan—​hapit nang magpatunghag kalinaw ug panaghiusa sa yuta. “Ang pakigdait modagaya,” sumala sa gisaad sa Salmo 72:7. Pero kanus-a magmando sa yuta ang Gingharian sa Diyos? Sa unsang paagi kini mahitabo? Ug sa unsang paagi ka makabenepisyo sa pagmando niini?

KANUS-A KINI MAGMANDO?

Ang Bibliya nagtagna ug mga hitabo nga magpaila nga hapit nang moabot ang Gingharian sa Diyos. Ang maong mga hitabo naglangkob sa “ilhanan” nga naglakip sa mga gubat, kagutom, sakit, daghang linog, ug pag-uswag sa pagkadaotan.​—Mateo 24:3, 7, 12; Lucas 21:11; Pinadayag 6:2-8.

Ang laing tagna nag-ingon: “Sa kataposang mga adlaw moabot ang kuyaw nga mga panahong lisod sagubangon. Kay ang mga tawo unya mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuwarta, . . . dili masinugtanon sa ginikanan, dili mapasalamaton, dili maunongon, walay pagmahal sa isigkatawo, dili ikasabot, tigbutangbutang, walay pagpugong sa kaugalingon, bayolente, walay gugma sa pagkamaayo, . . . garboso kaayo, mahigugmaon sa kalipayan imbes mahigugmaon sa Diyos.” (2 Timoteo 3:1-4) Kaniadto, kini nga mga kinaiya makita diha sa pipila ka tawo. Pero karon, ang kadaghanan ingon ana nag kinaiya.

Kini nga mga tagna nagsugod pagkatuman niadtong 1914. Gani, ang mga historyano, politiko, ug magsusulat mikomento kon sa unsang paagi nausab ang kalibotan human nianang tuiga. Pananglitan, ang Danish nga historyano nga si Peter Munch misulat: “Ang pagbuto sa gubat sa 1914 nagpahinabog dakong kausaban sa kasaysayan sa tawo. Gikan sa mauswagong panahon, . . . kita misulod sa panahon nga punog katalagman, kalisang, ug pagdumot, ug bisag asa walay kasegurohan.”

Pero sa dili madugay, kining tanan pulihag malinawong kahimtang. Ang maong mga hitabo nagpakita nga hapit nang magmando sa yuta ang Gingharian. Gani, giapil ni Jesus sa ilhanan sa kataposan kining positibong detalye: “Kining maayong balita sa Gingharian isangyaw sa tibuok yuta sa pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran, ug unya moabot ang kataposan.”​—Mateo 24:14.

Kana nga maayong balita mao ang pinakatema sa mensahe sa mga Saksi ni Jehova. Gani, ang ilang pangunang magasin nag-ulohang Ang Bantayanang Torre Nagapahayag sa Gingharian ni Jehova. Kini regular nga naghisgot sa nindot nga mga butang nga himoon sa Gingharian sa Diyos para sa katawhan ug sa yuta.

SA UNSANG PAAGI KINI MAGMANDO?

Konsideraha ang upat ka importanteng punto:

  1. Ang Gingharian dili mogamit ug mga lider sa politika niining kalibotana sa pagmando.

  2. Ang mga lider niining kalibotana makig-away sa Gingharian sa Diyos kay gusto nilang magpabilin sa ilang posisyon.​—Salmo 2:2-9.

  3. Kinahanglang laglagon sa Gingharian sa Diyos ang mga gobyerno sa yuta nga gusto gihapong magmando sa katawhan. (Daniel 2:44; Pinadayag 19:17-21) Kini nga gubat gitawag ug Armagedon.​—Pinadayag 16:14, 16.

  4. Kadtong kinabubut-ong magpasakop sa Gingharian sa Diyos maluwas sa Armagedon ug makapuyo sa malinawon nga bag-ong kalibotan. Sila gitawag sa Bibliya nga “dakong panon,” nga lagmit minilyon ang gidaghanon.​—Pinadayag 7:9, 10, 13, 14.

SA UNSANG PAAGI KA MAKABENEPISYO SA PAGMANDO SA GINGHARIAN?

Aron mahimong sakop sa Gingharian sa Diyos, kinahanglan una tang magtuon sa Bibliya. Si Jesus miingon sa iyang pag-ampo sa Diyos: “Aron ilang mabatonan ang kinabuhing walay kataposan, kinahanglan silang makaila kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos, ug sa imong gipadala, si Jesu-Kristo.”​—Juan 17:3.

Dihang mailhan sa mga tawo si Jehova nga Diyos ingong Persona, makabenepisyo sila sa daghang paagi. Tagda ang duha niini: Una, maugmad nila ang lig-ong pagtuo kaniya. Kana nga pagtuo, nga gibase sa ebidensiya, magkombinsir nila nga tinuod ang Gingharian sa Diyos ug hapit na kining magmando. (Hebreohanon 11:1) Ikaduha, mas molalom ang ilang gugma sa Diyos ug sa isigkatawo. Ang ilang gugma sa Diyos magpalihok nila nga kinabubut-ong mosunod kaniya. Ang ilang gugma sa isigkatawo magpalihok nila nga ipadapat ang giingon ni Jesus nga sagad gitawag ug Golden Rule: “Buhata sa uban ang gusto ninyong buhaton nila kaninyo.”​—Lucas 6:31.

Samag mahigugmaong amahan, gusto sa atong Maglalalang ang pinakamaayo para nato. Gusto niyang mabatonan nato ang gitawag sa Bibliya nga “tinuod nga kinabuhi.” (1 Timoteo 6:19) Ang atong kinabuhi karon dili mao ang “tinuod nga kinabuhi.” Para sa minilyong tawo, lisod kaayo ang kinabuhi ug naningkamot sila pag-ayo aron mabuhi. Aron naa kay ideya kon unsa kining “tinuod nga kinabuhi,” tagda ang pipila sa nindot nga mga butang nga himoon sa Gingharian sa Diyos para sa mga sakop niini.

Ubos sa pagmando sa Gingharian, ang mga tawo mobating luwas ug may kasegurohan, ug abunda sila sa pagkaon