Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Langit

Langit

Ang langit maoy ulohan nga halos pamanabana ug init nga gidebatehan. Apan lahi kaayo ang gitudlo sa Bibliya nianang gituohan sa uban.

Unsa ang langit?

ANG GIINGON SA UBAN

Ang mga tawo lainlain ug pagtuo bahin sa langit ug katuyoan niini. Pananglitan:

  • Daghang nag-angkon nga Kristohanon ang mouyon sa New Catholic Encyclopedia, nga nag-ingon nga ang langit “mao ang dili hitupngang puy-anan sa mga tawong bulahan nga namatay diha sa Ginoo.”

  • Sa Judaismo, mas importante ang presenteng kinabuhi kay sa laing kinabuhi human sa kamatayon, matod ni Rabbi Bentzion Kravitz. Pero siya miingon nga “sa langit, ang kalag makatagamtam ug dili hitupngang kalipay—mas lalom nga pagsabot ug pagbati nga mas suod sa Diyos kay sa miagi.” Apan si Kravitz miadmitir nga “bisag ang Judaismo nagtuog langit, ang Torah wala kaayo maghisgot bahin niini.”

  • Ang mga Hindu ug Budhista nagtuo nga hugnahugna ang langit. Kini hapitanan lang diin dinhi mahibaloan kon ang usa ipakatawo ba pag-usab sa yuta o bayawon ngadto sa Nirvana o pagka-Buda—usa ka kahimtang nga mas taas pa kay sa langit.

  • Ang uban dili motuo ug bisan unsang ideya bahin sa langit ug nag-ingon nga kini binata nga ideya.

Ang langit maoy ulohan nga halos pamanabana

ANG GITUDLO SA BIBLIYA

Sa Bibliya, ang pulong “langit” daghan ug kahulogan. Pananglitan:

  • Ang Genesis 1:20 naghisgot bahin sa paglalang sa mga langgam nga “nagalupad . . . ibabaw sa yuta sa nawong sa hawan sa mga langit.” Niining tekstoha, ang pulong “langit” nagtumong sa atong atmospera, ang makita nga asul nga kalangitan.

  • Ang Isaias 13:10 naghisgot ug ‘mga bituon sa mga langit ug ang ilang mga konstelasyon’—ang atong gitawag ug kawanangan.

  • Ang Bibliya naghisgot bahin sa “puloy-anan [sa Diyos] sa mga langit” ug nag-ingon nga dunay “mga manulonda sa langit.” (1 Hari 8:30; Mateo 18:10) Matikdi nga ang pulong “mga langit” ug “langit” dili kay simpleng simbolo lang, kondili naghubit ug usa ka literal nga pinuy-anan. *

“Dungaw gikan sa langit ug lantaw gikan sa imong halangdong puloy-anan sa pagkabalaan ug katahom.”Isaias 63:15.

 Ang mga tawong buotan mahilangit ba inigkamatay?

Ang Bibliya wala magtudlo nga temporaryong pinuy-anan lang ang yuta diin kita maghulat ug kamatayon ug unya magkinabuhi didto sa langit. Gipatin-aw sa Bibliya nga ang kamatayon dili gayod bahin sa orihinal nga katuyoan sa Diyos para sa tawo. Matikdi:

  • Gisugo sa Diyos ang unang magtiayon: “Magmabungahon ug magdaghan kamo ug pun-a ang yuta.” (Genesis 1:28) Ang yuta mahimong ilang permanenteng puy-anan, diin sila mahimong mabuhi hangtod sa hangtod. Mamatay lang ang unang magtiayon kon sila mosupak sa Diyos. Ikasubo, sila mipili sa pagsupak.—Genesis 2:17; 3:6.

  • Ang pagsupak sa unang tawo miresultag kamatayon, dili lang kaniya ug sa iyang asawa kondili sa ilang mga anak usab. (Roma 5:12) Kana ba nagpakita nga wala nay paglaom ang tawo?

  • Ang Bibliya nag-ingon nga “adunay bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta nga atong ginapaabot sumala sa iyang saad.” * (2 Pedro 3:13) Pinaagi sa Gingharian, ibalik sa Diyos ang kahimtang sa yuta sumala sa iyang orihinal nga katuyoan niini, “ug ang kamatayon mawala na.” (Pinadayag 21:3, 4) Kana ba nagpasabot ug kinabuhi sa langit o sa yuta? Kon ang usa ka butang “mawala,” kini nagpasabot nga anaa na kini sa una. Pero anaa bay kamatayon sa langit? Wala gayod! Nan, kini nga teksto nagtumong sa mahitabo unya dinhi sa yuta, nga mao gyoy atong puy-anan ug diin nangandoy kita nga makauban ang atong mga minahal. Ang Bibliya usab nag-ingon nga ang mga patay pagabanhawon ug makauban pag-usab sa ilang mga minahal.—Juan 5:28, 29.

Daghan ang nangalipay dihang nahibalo sa gitudlo sa Bibliya bahin sa langit. Pananglitan, si George nga kaniadto Katoliko miingon: “Nalipay ko sa pagkahibalo sa gitudlo sa Bibliya bahin sa kinabuhing walay kataposan dinhi sa yuta. Kini mas makataronganon kay sa doktrina nga pag-adtog langit.” *

“Kon bahin sa mga langit, iya ni Jehova ang mga langit, apan ang yuta iyang gihatag sa mga anak sa mga tawo.”Salmo 115:16.

^ par. 13 Sa pagkamatuod, ang kinaiyahan Diyos espirituwal, dili pisikal. (Juan 4:24) Busa, ang iyang puy-anan angay nga sa espirituwal nga dapit nga lahi sa atong pisikal o makita nga uniberso.

^ par. 19 Ang terminong “bag-ong yuta” dili literal nga planeta; hinunoa, kini simbolikong nagtumong sa mga tawo nga magpuyo sa yuta kinsa giuyonan sa Diyos.—Salmo 66:4.

^ par. 20 Ang Bibliya nagtudlo nga ubos sa Gingharian sa Diyos, 144,000 lang ka tawo nga pinili nga magmando sa langit uban kang Jesus.—1 Pedro 1:3, 4; Pinadayag 14:1.