Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Unsay Imong Nahibaloan Bahin sa mga Saksi ni Jehova?

Unsay Imong Nahibaloan Bahin sa mga Saksi ni Jehova?

Makita nimo kami nga manangyaw. Tingali duna kay nabasahan nga mga balita o nadunggan bahin kanamo. Apan unsa ba gayod ang imong nahibaloan bahin sa mga Saksi ni Jehova?

SULAYI ANG IMONG KAHIBALO

Tubaga kon ang giingon ba dinhi tinuod o dili tinuod.

TINUOD DILI TINUOD

 1. Ang mga Saksi ni Jehova mga Kristohanon.

 2. Ang mga Saksi ni Jehova mga creationist.

 3. Ang mga Saksi ni Jehova dili motuo ug doktor.

 4. Ang mga Saksi ni Jehova motuo sa tibuok Bibliya.

 5. Ang mga Saksi ni Jehova mogamit lang sa ilang hubad sa Bibliya.

 6. Ang mga Saksi ni Jehova nag-usab sa ilang Bibliya aron mohaom sa ilang mga pagtulon-an.

 7. Ang mga Saksi ni Jehova dili makigbahin sa mga kalihokan sa komunidad.

 8. Ang mga Saksi ni Jehova nagtamay sa mga tawo sa ubang relihiyon.

Para sa tubag, tan-awa ang sunod nga panid.

 1. 1 TINUOD. Kami naningkamot sa pagsunod sa mga pagtulon-an ug panggawi ni Jesus. (1 Pedro 2:21) Apan sa daghang paagi, kami lahi sa ubang relihiyon nga nag-angkong Kristohanon. Pananglitan, among nahibaloan nga ang Bibliya nagtudlo nga si Jesus mao ang Anak sa Diyos; siya dili bahin sa Trinidad. (Marcos 12:29) Kami dili motuo nga ang kalag dili mamatay o nga dunay pamatuod sa Bibliya nga sakiton sa Diyos ang mga tawo sa impiyerno sa walay kataposan. Ni kami nagtuo nga ang mga lider sa relihiyon kinahanglang dunay mga titulo nga magpaila nga sila labaw sa uban.—Ecclesiastes 9:5; Ezequiel 18:4; Mateo 23:8-10.

 2. 2 DILI TINUOD. Kami nagtuo nga ang Diyos maoy naglalang sa tanang butang. Pero kami dili mouyon niadtong nagtuo sa creationism. Ngano? Tungod kay daghang ideya sa mga creationist nagkasumpaki sa Bibliya. Pananglitan, ang uban nag-ingon nga ang unom ka adlaw nga paglalang maoy literal nga tag-24-oras nga adlaw. Apan ang pulong “adlaw” diha sa Bibliya mahimong magtumong sa taas nga yugto sa panahon. (Genesis 2:4; Salmo 90:4) Dugang pa, ang ubang creationist nagtudlo nga ang edad sa yuta maoy pipila lang ka libo ka tuig. Apan gipakita sa Bibliya nga ang yuta ug ang uniberso dugay na kaayong naglungtad sa wala pa magsugod ang unom ka adlaw nga paglalang. 1Genesis 1:1.

 3. 3 DILI TINUOD. Kami magpatambal ug doktor. Gani, ang uban kanamo mga doktor, sama sa unang siglong Kristohanon nga si Lucas. (Colosas 4:14) Pero, dili kami modawat ug mga paagi sa pagtambal nga supak sa mga prinsipyo sa Bibliya. Pananglitan, dili kami magpaabono ug dugo kay gidili sa Bibliya nga ipasulod sa lawas ang dugo.—Buhat 15:20, 28, 29.

  Bisan pa niana, kami mangitag labing maayong paagi sa pagtambal para sa among kaugalingon ug sa among pamilya. Gani, ang mga teknik sa operasyon nga wala kaayoy mausik nga dugo nga namugna sa pagtabang sa mga Saksi nga pasyente mapahimuslan sa tanan. Sa daghang nasod, ang mga pasyente karon mahimo nang dili magpaabonog dugo aron malikayan ang mga kapeligrohan, sama sa sakit nga mapasa gikan sa dugo, mga reaksiyon sa sistema sa imyunidad, ug mga sayop sa tawo.

 4. 4 TINUOD. Kami nagtuo nga ang tibuok Bibliya “inspirado sa Diyos ug mapuslanon.” (2 Timoteo 3:16) Kana naglakip sa Daang Tugon ug Bag-ong Tugon nga maoy pagtawag sa uban. Kini nga mga seksiyon sa Bibliya among gitawag ug Hebreohanong Kasulatan ug Kristohanon Gregong Kasulatan. Pinaagi niini, dili namo mahatagan ug sayop nga ideya nga ang ubang bahin sa Bibliya karaan na o dili na praktikal.

 5. 5 DILI TINUOD. Kami naggamit ug daghang hubad diha sa among pagtuon sa Bibliya. Pero sa mga pinulongan nga kini mabatonan, ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan maoy among gamiton kay kini naggamit sa ngalan sa Diyos, kini tukma, ug tin-aw. Tagda ang paggamit sa ngalan sa Diyos nga Jehova. Diha sa introduksiyon sa usa ka hubad sa Bibliya, makita ang listahan sa mga ngalan sa 79 ka tawo nga nakatabang sa paghubad ug pagpatik niini. Bisan pa niana, gitangtang sa maong Bibliya ang ngalan sa Awtor niini—si Jehova nga Diyos! Sa kasukwahi, gibalik sa Bag-ong Kalibotang Hubad ang balaang ngalan sa libolibo ka dapit diin kini makita diha sa orihinal nga teksto. 2

 6. 6 DILI TINUOD. Kon makita namo nga ang among mga pagtulon-an sukwahi sa gitudlo sa Bibliya, among usbon ang among pagsabot. Sa dugay nang panahon nga wala pa kami makapatik sa Iningles nga Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan niadtong 1950, migamit na kami ug lainlaing bersiyon sa Bibliya ug gipahiuyon ang among mga pagtulon-an subay niini.

 7. 7 DILI TINUOD. Ang among pagsangyaw nakahatag ug kaayohan sa komunidad. Daghang tawo ang among natabangan sa pag-undang sa ilang mga bisyo, sama sa pag-abuso sa droga ug paghuboghubog. Tungod sa among gidumala nga klase sa pagbasa ug pagsulat, libolibo ang natabangan sa tibuok kalibotan sa pagbasa ug pagsulat. Motabang usab kami kon dunay mga kalamidad pinaagi sa paghatag ug praktikal nga tabang, Saksi man o dili. Kami naningkamot usab sa paghupay ug paglig-on kanila sa espirituwal nga ilang gikinahanglan sa maong panahon. 3

 8. 8 DILI TINUOD. Kami nagsunod sa tambag sa Bibliya sa ‘pagtahod sa tanang tawo,’ bisag unsa pay ilang relihiyon. (1 Pedro 2:17, Maayong Balita Biblia) Pananglitan, bisag libolibo na ang among gidaghanon sa ubang nasod, kami dili mamit-os ug mga politiko ug magbabalaod sa pagdili sa ubang relihiyon. Kami dili usab mangampanya sa pag-aprobar ug mga balaod nga mag-obligar sa mga tawo sa pagsunod sa among mga sukdanan sa moral ug tinuohan. Hinunoa, kami nagtahod sa ubang relihiyon sama sa ilang pagtahod kanamo.—Mateo 7:12.

Kini nga artikulo dunay mga impormasyon gikan sa among website nga jw.org/ceb. Aron makakat-on pag dugang, tan-awa ang BAHIN KANAMO > KOMON NGA MGA PANGUTANA.

^ 1. Tungod niini nga hinungdan, dili kami mosupak—dili sama sa ubang creationist—sa kasaligang panukiduki sa siyensiya nga ang yuta lagmit bilyonbilyon ka tuig nang naglungtad.

^ 2. Duna pay nakapalahi sa Bag-ong Kalibotang Hubad: Kini giapod-apod nga walay bayad. Busa, milyonmilyon na ang makabasa ug Bibliya sa ilang kaugalingong pinulongan. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad mabatonan na sa mga 130 ka pinulongan. Kini mabasa usab online sa www.jw.org/ceb.

^ 3. Ang usa ka paagi nga among gigamit ang donasyon mao ang pagtabang sa mga biktima sa kalamidad. (Buhat 11:27-30) Sanglit ang mga nakigbahin niini mga boluntaryo man, ang mga donasyon direkta nga ipadangat sa nanginahanglag tabang, dili para isuweldo.