Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 PANGUNANG TOPIKO

Tulo ka Pangutana nga Gusto sa Tawo nga Ipangutana sa Diyos

Tulo ka Pangutana nga Gusto sa Tawo nga Ipangutana sa Diyos

SI Susan nagsugod pagpangutana bahin sa Diyos sa nag-edad siyag siyete, dihang ang iyang nuybe anyos nga amigong si Al naospital tungod sa polio ug naghigda na lang sa iron lung o makina nga pagpaginhawa. Iyang gisulat ang iyang eksperyensiya niadtong Enero 6, 2013, sa The New York Times.

Human sa pagduaw kang Al sa ospital, gipangutana ni Susan ang iyang inahan: “Nganong ang Diyos nakahimo man ug ingon niana ngadto sa usa ka bata?”

“Ang pari moingon nga ang Diyos dunay mga rason,” mitubag ang iyang inahan, “pero wala ko mahibalo kon unsa kana.”

Paglabay ug duha ka tuig, sa 1954, naimbento ni Jonas Salk ang bakuna para sa polio, ug ang inahan ni Susan miingon nga lagmit gitabangan siya sa Diyos sa iyang pagpanukiduki.

“Sa una pa unta tabangi sa Diyos ang mga doktor aron si Al dili na kinahanglang isulod pa sa iron lung,” mitubag si Susan.

Gitapos ni Susan ang iyang kaagi pinaagi sa pag-ingon: “[Si Al] namatay paglabayg walo ka tuig, ug niadtong tungora, ateyista na ko.”

Sama kang Susan, daghang tawo nga nakaagom ug trahedya o nakasaksi niana wala makakitag makapatagbawng tubag sa ilang mga pangutana bahin sa Diyos. Ang uban nahimong mga ateyista. Ang uban tingali wala sa bug-os magsalikway sa Diyos, pero sila nahimong maduhaduhaon.

Dili buot ingnon nga ang mga ateyista ug mga maduhaduhaon sa sinugdan walay relihiyon. Tungod sa ilang dili maayong kasinatian sa relihiyon, sila nawad-an ug pagtuo niini. Para nila, ang dagkong relihiyon wala makatubag sa lisod nga mga pangutana sa kinabuhi. Unsa kining mga pangutanaha? Makapatingala kay sagad mga pangutana kini nga gikalibgan sa mga tawo nga nangangkon nga nagtuo ug Diyos. Tagda ang tulo ka pangutana nga gusto sa tawo nga ipangutana sa Diyos, ug ang mga tubag sa Bibliya.

 1 “NGANONG IMONG GITUGOTAN ANG PAG-ANTOS?”

Nganong ipangutana kana?

Daghan ang moingon, ‘Kon mahigugmaon pa ang Diyos, dili unta niya itugot nga mahitabo ang mga trahedya.’

ANGAYNG PALANDONGON: Ang ubang batasan ug kostumbre sa mga tawo sa ubang kultura tingali katingalahan para nato ug gani lainan pa kita niana. Masaypan pa gani nato kinig sabot. Pananglitan, sa usa ka kultura, ang pagtan-aw sa mata sa usa ka tawo maoy timaan sa pagkasinsero; pero sa ubang kultura, pagpakita kinig kawalay pagtahod. Bisag hain pa niini, walay makaingon nga sayop sila. Hinunoa, kinahanglan lang nga ilhon pa nato silag dugang.

Mahimo bang mahitabo usab kana maylabot sa atong pagsabot bahin sa Diyos? Daghan ang nagtuo nga ang pag-antos maoy pamatuod nga walay Diyos. Apan ang uban nga nakasabot kon nganong gitugotan sa Diyos ang pag-antos kombinsido nga dunay Diyos.

ANG GIINGON SA BIBLIYA: Ang hunahuna ug dalan sa Diyos lahi sa atoa. (Isaias 55:8, 9) Tungod niana, ang iyang mga aksiyon, ug iyang mga rason kon nganong wala dayon siya molihok, dili tingali nato dayon masabtan.

Pero ang Bibliya wala mag-ingon nga atong tuohan ang kawang nga mga ekspresyon sama sa “Misteryoso ang mga paagi sa Diyos.” Hinunoa, kini nagdasig kanato sa pagkat-on pa bahin sa Diyos aron atong masabtan ang iyang mga paagi sa paglihok ug kon kanus-a siya molihok. * Kita mahimo pa ganing makigsuod kaniya.Santiago 4:8.

 2 “NGANONG ANG RELIHIYON PUNOG PAGKASALINGKAPAW?”

Nganong ipangutana kana?

Ang uban tingali mangatarongan, ‘Kon importante sa Diyos ang pagkasinsero, dili unta salingkapaw kadtong nangangkon nga nagsimba kaniya.’

ANGAYNG PALANDONGON: Handurawa ang usa ka anak nga dili gustong magpadisiplina sa iyang amahan ug milayas sa balay aron makabinuang. Bisag supak ang amahan, iyang gitugotan ang iyang anak sa iyang gipili nga desisyon. Kadtong makakita unya sa anak husto ba sa pag-ingon nga daotan ang iyang amahan o nga siya walay amahan? Dili gayod! Sa susama, ang pagkasalingkapaw diha sa relihiyon nagpamatuod nga gitugotan sa Diyos ang mga tawo sa pagpili sa ilang kaugalingong dalan.

ANG GIINGON SA BIBLIYA: Dulumtanan sa Diyos ang pagkasalingkapaw sa relihiyon. (Jeremias 7:29-31; 32:35) Pero iyang gitugotan ang mga tawo sa paggamit sa ilang kagawasan sa pagpili. Daghan niadtong nangangkon nga nagtuo ug Diyos mipili sa pagsunod sa hinimo sa tawo nga mga doktrina ug sa ilang kaugalingong sukdanan sa moral.Mateo 15:7-9.

Sa kasukwahi, ang relihiyon nga giuyonan sa Diyos dili salingkapaw. * Si Jesus miingon: “Pinaagi niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo adunay gugma sa inyong taliwala.” (Juan 13:35) Kini nga gugma kinahanglang “walay pagkasalingkapaw.” (Roma 12:9) Ang kadaghanan sa relihiyon wala makaabot niana nga sukdanan. Pananglitan, sa nahitabong pagpuo sa rasa didto sa Rwanda sa 1994, gipamatay sa libolibo ka tawo nga nag-angkong dunay relihiyon ang ilang isigkamembro, tungod lang kay sila lahi ug tribo. Pero ang mga Saksi ni Jehova wala makigbahin sa maong pagpamatay, ug ilang gipanalipdan ang ilang isigkamagtutuo ug ang uban, ug ila pa ganing gipameligro ang ilang kinabuhi. Ang maong mahigugmaong buhat nagpamatuod nga dunay relihiyon nga dili salingkapaw.

 3 “NGANONG ANIA KITA DINHI?”

Nganong ipangutana kana?

Ang uban tingali mangutana: ‘Nganong ang tawo mabuhi lang ug 80 o 90 ka tuig ug dayon mamatay? Unsay katuyoan sa ingon niana ka mubo nga kinabuhi?’

ANGAYNG PALANDONGON: Daghan niadtong dili motuo ug Diyos miila nga dunay nagpahinabo sa pagkakomplikado ug kahapsay sa kalalangan. Ilang nakita nga ang atong planeta, ubang planeta, ug ang bulan maayo kaayong pagkaposisyon nga makasustiner ug kinabuhi sa yuta. Sila miingon nga ang mga balaod sa kinaiyahan nga naggiya sa uniberso husto ug hingpit nga pagkaangay, nga kon mausab lang ug gamay kini nga balaod, ang yuta imposibleng kapuy-an.

ANG GIINGON SA BIBLIYA: Alang sa uban, ang atong mubong kinabuhi maoy pamatuod nga walay Diyos, pero ang kinaiyahan nagpadayag ug daghang ebidensiya nga dunay Maglalalang. (Roma 1:20) Siya dunay katuyoan sa paghimo niining mga butanga, ug ang atong paglungtad nalambigit sa iyang katuyoan. Gilalang sa Diyos ang tawo aron mabuhi sa yuta sa walay kataposan, ug wala siya malimot sa iyang katuyoan.Salmo 37:11, 29; Isaias 55:11.

Atong makita diha sa kalalangan nga adunay Diyos ug makita usab diha niana ang iyang ubang hiyas, pero dili buot sa Diyos nga nianang paagiha nato mahibaloan ang iyang katuyoan. Aron mahibalo sa katuyoan sa Diyos nga tungod sa maong katuyoan kita naglungtad, kinahanglang kita dunay komunikasyon gikan sa Diyos. Pinaagi sa Bibliya siya nakigkomunikar kanato sa simple ug direktang mga pulong. * Gidapit ka sa mga Saksi ni Jehova sa pagpalandong sa mga tubag nga mabasa diha niana.

^ par. 17 Alang sa mga tubag kon nganong gitugotan sa Diyos ang pag-antos, tan-awa ang kapitulo 11 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Anaa usab sa www.jw.org/ceb.

^ par. 23 Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 15 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Anaa usab sa www.jw.org/ceb.

^ par. 29 Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 3 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Anaa usab sa www.jw.org/ceb.