Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PANGUNANG TOPIKO | KONTROLADO BA NIMO ANG IMONG KINABUHI?

Ang Problema: Daghan Kaayong Buluhaton

Ang Problema: Daghan Kaayong Buluhaton

ANG imong mga anak nagkinahanglan nimo. Ang imong amo nagkinahanglan usab nimo. Ang imong kapikas dunay gipabuhat nimo. Unya duna pa gyod kay masakitong ginikanan nga giatiman. Dili kining kinabuhia ang imong gusto, pero adlaw-adlaw, ang imong panahon nahurot niini. “Unsa may akong mahimo?” nakapangutana ka. “Nagkinahanglan sila nako!” Ang pagsunod sa tanan nilang hangyo dili makahatag ug kaayohan kanimo ug kanila. Unsay imong himoon aron makontrolar nimo ang imong kinabuhi?

PANANGLITAN SA BIBLIYA: MOISES

Sanglit si Moises lang niadtong tungora ang maghuhukom sa karaang Israel, tingali siya nakaingon nga gihimo lang niya ang angayng himoon. Pero ang iyang ugangang lalaki miingon kaniya: “Dili maayo ang imong paagi sa pagbuhat. Ikaw tinong maugtas.” Iyang gitambagan si Moises sa pagdelegar sa pagpanghukom ngadto sa mga lalaking kuwalipikado, ug ang dagkong kaso dad-on kang Moises. Kon iya kining sundon, ang iyang ugangan mipasalig kaniya: ‘Ikaw tinong makalahutay niini ug kining tanan nga katawhan mamauli nga malinawon.’—Exodo 18:17-23.

ANG GIHIMO NI DELINA

Sa nahisgotan na, si Delina dunay sakit nga dystonia. Nag-atiman usab siya sa iyang tulo ka igsoong may depekto. “Nakita nako nga dili kaayo ko matensiyon kon buhaton ko lang ang akong maarangan ug naglikay sa pagpaunya-unya sa mga buluhaton,” siya miingon. “Kay nahibalo man ang uban sa akong situwasyon, gitabangan ko nila ug sa akong bana. Matag buntag maggarden ko nga makapalingaw kaayo nako.”

“Adunay tinudlong panahon alang sa tanang butang.”Ecclesiastes 3:1

ANG IMONG MAHIMO

Kon gikontrolar sa daghan kaayong buluhaton ang imong kinabuhi, sulayi kini:

  • Pangitag tawo nga makatabang nimo. Pananglitan, ikaw ba dunay mga anak nga kauban sa balay? Duna ka pa bay paryente o higala nga nagpuyo sa duol nga makatabang?

  • Isulti sa uban ang imong panginahanglan. Pananglitan, pakigsulti sa imong amo kon daghan ra ang gipatrabaho kanimo. Wala kini magpasabot nga nanghulga ka nga moundang ka sa imong trabaho. Pero isulti kaniya ang imong problema. Basig iyang kuhaan ang gidaghanon sa imong trabaho.

  • Isulat kon unsa ka daghan ang imong trabaho sa usa ka semana. Duna bay buluhaton nga puwede nimong idelegar sa uban?

  • Ayaw pagdalidalig dawat ug imbitasyon. Kon dili ka makaadto kay gikapoy ka o walay panahon, balibad sa maayong paagi.

Ang Punto: Kon imong akop-akopon pagtrabaho ang tanan, sa ngadtongadto basig wala na kay mahuman nga bisag unsa.