Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

“Wala Ko Maghunahuna Kanunay sa Akong Sakit”

“Wala Ko Maghunahuna Kanunay sa Akong Sakit”

“Dili ko kahigda ug kabangon nga akoako ra. Sakit kaayo ilakaw. Dili ko katulon sa akong tambal. Ang akong mga nukanuka dili maayo, nga ang uban gikangrena na. Duna koy ulser ug grabeng paghilab sa tiyan. Wala ko kasabot kon naunsa ko. Diyes anyos pa ko niadto.”—Elisa.

Bisan sa iyang mga limitasyon, si Elisa malipayon sa pagtudlo sa uban bahin sa Bibliya

SCLERODERMA—nagkahulogag “gahi nga panit”—ang termino sa sakit nga nakaapektar sa mga 2.5 milyones ka tawo sa tibuok kalibotan. Komon diha sa mga bata ang localized scleroderma, diin mobagtok ang mga tisyu sa panit.

Apan si Elisa, sa edad nga 10, nadayagnos nga dunay systemic scleroderma—sakit nga grabeng magdaot dili lang sa panit kondili sa mga organo usab, lakip sa kidney, kasingkasing, baga, ug tinai. Nagtuo ang mga doktor nga kon matambalan si Elisa, mabuhi pa siyag lima ka tuig. Karon, mga 14 ka tuig gikan sa pagdayagnos kaniya, si Elisa buhi gihapon. Bisag wala gyod maayo, siya positibog panglantaw sa kinabuhi. Ang Pagmata! nag-interbiyo kang Elisa bahin sa iyang sakit ug kon giunsa niya paglahutay.

Kanus-a nimo unang namatikdan nga duna kay sakit?

Sa nuybe anyos ko, nasamad ko sa siko, ug sakit kaayo kadto. Ang samad midako, ug wala maayo. Nakita sa blood test nga duna koy systemic scleroderma. Kay paspas nga nagkaluya ang akong panglawas, kinahanglan mangita kamig doktor nga espesyalista sa scleroderma.

Unsay resulta sa inyong pagpangita?

Nakakita kamig rheumatologist. Giingnan niya ang akong ginikanan nga ang chemotheraphy makatabang nga dili dayon mograbe ang scleroderma ug kini makapalugway sa akong kinabuhi ug lima ka tuig, ug posible pa ganing makakontrolar sa akong sakit. Pero ang chemotheraphy makapaluya sa akong immune system nga bisag ubo, peligroso na sa akoa.

Maayo na lang kay wala kadto mahitabo.

Bitaw, mapasalamaton ko nga buhi gihapon ko! Pero sa mga 12 anyos ko, nag-antos ko sa grabeng sakit sa dughan, nga maabtag mga 30 minutos, usahay kaduha sa usa ka adlaw. Makasinggit god ko sa kasakit.

Unsay hinungdan niadto?

Nakita sa mga doktor nga ang akong hemoglobin ubos na kaayo ug naglisod ang akong kasingkasing sa pagbombag dugo padulong sa utok. Sulod sa pipila ka semana, naalibyohan ang akong sakit pinaagig tambal. Pero sukad niadto, naghunahuna ko nga bisan unsang adlawa puwedeng may daotang mahitabo nako. Nawad-an kog paglaom, nga morag wala na koy mahimo.

Katorse na ka tuig ang milabay human madayagnos nga duna kay sakit. Komosta na imong panglawas karon?

Mobati gihapon kog sakit, ug duna koy mga balatian nga resulta sa scleroderma. Lakip niini ang ulser, lung fibrosis, ug grabeng paghilab sa tiyan. Bisan pa niana, wala ko maghunahuna kanunay sa akong sakit o mag-usik sa akong panahon sa pagsigeg kaguol. Duna pa koy laing mahimo.

Sama sa unsa?

Ganahan kong magdrowing, manahi, ug maghimog mga kuwentas o pulseras. Pero labaw sa tanan, ingong Saksi ni Jehova, nakigbahin ko sa pagpanudlo sa Bibliya. Bisag usahay dili ko kauban sa pagpamalaybalay, makatabang ko sa ubang Saksi sa pag-Bible study sa mga tawo nga naa ra sa duol. Duna gani koy kaugalingong mga estudyante. Ang ministeryo nakahatag ug katuyoan sa akong kinabuhi.

Nganong mosangyaw gihapon ka bisag duna kay mga balatian?

Nahibalo man god ko nga ang mensahe nga akong gisangyaw importante ug makatabang. Ug mas malipayon ko kon puliki ko sa pagtabang sa uban niining paagiha. Mibati pa gani ko nga mas himsog karon! Sa matag higayon nga mosangyaw ko, malimot ko sa akong sakit.

Sa unsang paagi ang Bibliya nakatabang nimo nga magmapositibo?

Kini nagpahinumdom nako nga ang akong pag-antos—ug sa uban—temporaryo lang. Ang Pinadayag 21:4 nag-ingon nga sa iyang tinudlong panahon, “pagapahiran [sa Diyos] ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.” Ang pagpamalandong sa mga teksto nga sama niini nakapalig-on sa akong pagtuo sa mga saad sa Diyos bahin sa nindot nga umaabot—dili lang alang niadtong nag-antos ug grabeng sakit, kondili alang sa tanan.