Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Akong Nabatonan ang Paglaom Dihang Gikinahanglan Ko Kini

Akong Nabatonan ang Paglaom Dihang Gikinahanglan Ko Kini

Wa damha nga sa kalit lang ako nagkulob na sa tubig. Gisulayan nakog isa ang akong ulo aron makaginhawa pero dili malihok ang akong liog. Kay nalisang, naningkamot kog hayang pero dili malihok ang akong mga kamot ug batiis. Nakainom na kog tubig. Nianang adlawa sa ting-init sa 1991, ang akong kinabuhi nabag-o.

NATAWO ko sa siyudad sa Szerencs ug nagdako sa baryo sa Tiszaladány sa amihanang-sidlakan sa Hungary. Sa Hunyo 1991, kami sa akong mga higala nangadto sa dili namo pamilyar nga bahin sa Tisza River. Kay abi nakog lawom ang tubig, mi-dive ko. Pagkadakong disgrasya! Nabalian kog tulo ka bukog sa liog ug nadaot ang akong spinal cord. Kay wala na maglihok, gihaw-as ko sa akong higala aron dili ko malumos.

Wala ko mawad-ig panimuot ug nahibalo ko nga grabe ang akong kahimtang. Dihay nanawag aron magpakitabang, ug usa ka helikopter miabot ug gidala ko sa ospital, diin gioperahan sa mga doktor ang akong spine. Dayon, gibalhin ko ngadto sa Budapest, ang kaulohang siyudad, aron matambalan. Tulo ka bulan ko nga naghigda. Bisag malihok nako ang akong ulo, ang akong abaga hangtod sa tiil wala nay umoy. Sa edad nga 20, bug-os kong nagdepende sa uban. Naguol ko pag-ayo nga gusto na kong mamatay.

Sa nakauli na ko sa balay, ang akong ginikanan gibansay sa pag-atiman nako. Pero lisod kanila ang maong buluhaton sa pisikal ug emosyonal nga paagi. Paglabayg usa ka tuig, na-depress ko. Nianang tungora, nakadawat kog counseling gikan sa mga espesyalista, nga nakatabang sa pagbag-o sa akong panglantaw sa akong pagkabaldado.

Nagsugod sab kog pagpamalandong bahin sa kinabuhi. Kini ba dunay katuyoan? Nganong nahitabo kini nga trahedya kanako? Nagbasa kog mga magasin ug libro sa pagpangitag tubag. Misulay sab kog basa ug Bibliya, pero miundang ko kay naglisod kog sabot niini. Nakig-estorya gani kog pari, apan wala ko matagbaw sa iyang gisulti.

Dayon, sa tingpamulak sa 1994, duha ka Saksi ni Jehova mibisita kang Papa, ug siya mihangyo nga sila makighinabi nako. Ilang gisaysay ang katuyoan sa Diyos sa paghimo sa yuta nga usa ka paraiso ug sa pagwagtang sa sakit ug pag-antos. Nindot kining paminawon, pero nagduhaduha ko. Bisan pa niana, midawat kog duha ka libro sa pagtuon sa Bibliya. Sa nahuman nako kinig basa, gitanyagan ko sa mga Saksi ug pagtuon sa Bibliya, ug misugot ko. Ila sab kong gidasig sa pag-ampo.

Nakombinsir ko nga ang Diyos nahingawa gyod kanako

Sa nagpadayon ang among pagtuon, natubag ang daghan nakong pangutana pinaagi sa Bibliya. Nakombinsir sab ko nga  ang Diyos nahingawa gyod kanako. Sa Septiyembre 13, 1997, human sa duha ka tuig nga pagtuon sa Bibliya, gibawtismohan ko diha sa among bathtub. Usa kadto sa labing malipayong mga adlaw sa akong kinabuhi.

Sa 2007, mibalhin kog puyo sa Budapest sa balay para sa mga baldado. Kadto nakahatag kanakog daghang kahigayonan sa pagsulti sa uban sa maanindot nga mga butang nga akong nakat-onan. Kon maayo ang panahon, makagawas ko sa balay aron makig-estorya sa mga tawo, sa tabang sa demotor nga wheelchair nga akong mamaneho pinaagig suwang.

Tungod sa pinansiyal nga tabang sa usa ka pamilya sa among kongregasyon, nakapalit kog laptop computer nga moobra pinaagi sa pagsubay sa mga lihok sa akong ulo. Pinaagi niini, makatawag ko pinaagig Internet ug makasulat sa mga tawo nga wala maabti sa balay dihang nanangyaw ang mga kauban nako sa kongregasyon. Ang pagtabang sa uban niining paagiha nakapauswag pag-ayo sa akong katakos sa pagpakigsulti ug nakatabang nako nga dili magsigeg hunahuna sa kaugalingon.

Nagsangyaw sa mensahe sa Bibliya pinaagig Internet gamit ang computer nga makasubay sa mga lihok sa akong ulo

Makaarang sab ko sa pagtambong sa Kristohanong mga tigom. Inig-abot nako sa Kingdom Hall, alsahon ko sa akong mga igsoon sa pagtuo diha sa akong wheelchair ngadto sa ikaduhang andana. Panahon sa panagkatigom, dihang dapiton ang tumatambong sa pagkomento, ang igsoon nga tapad nako maoy moisa para nako. Dayon iyang hawiran ang akong Bibliya o gamit sa pagtuon samtang mokomento ko.

Kanunay magsakit ang akong lawas ug nagdepende ko sa uban sa halos tanang butang. Tungod niana, maguol usahay ko. Pero mahupayan ko sa akong pagpakighigala kang Jehova nga Diyos, kay nahibalo ko nga mamati siya dihang ibubo nako ang akong mga problema kaniya. Nakapalig-on sab nako ang pagbasag Bibliya adlaw-adlaw ug ang akong mga igsoon sa pagtuo. Ang ilang pagpakighigala, emosyonal nga tabang, ug mga pag-ampo alang kanako nakatabang aron ako makapabiling timbang sa hunahuna ug emosyon.

Si Jehova naghupay nako sa panahon nga gikinahanglan ko kini. Gihatagan sab ko niyag paglaom nga makabaton ug hingpit nga panglawas diha sa bag-ong kalibotan. Busa, nangandoy ko sa panahon dihang ako ‘makalakaw ug makalukso ug makadayeg kaniya’ tungod sa iyang talagsaong gugma ug kaayo.—Buhat 3:6-9.