Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Pagpihig sa Rasa

Pagpihig sa Rasa

Unsay sinugdanan sa mga rasa sa tawo?

“Gitawag ni Adan ang ngalan sa iyang asawa nga Eva, tungod kay siya ang mahimong inahan sa tanang tawo nga buhi.”Genesis 3:20.

ANG GIINGON SA MGA EKSPERTO

Ang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) nag-ingon nga “ang tanang tawo usa lang ka matang ug usa lag gigikanan.”—Declaration on Race and Racial Prejudice, 1978.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Diyos naglalang ug duha ka tawo, si Adan ug Eva, ug iyang giingnan sila: “Magmabungahon ug magdaghan kamo ug pun-a ang yuta ug gamhi kini.” (Genesis 1:28) Busa, si Adan ug Eva ang ginikanan sa tanang tawo. Sa ulahi, dihay lunop nga naglaglag sa halos tanang tawo. Walo ka tawo lang ang naluwas—si Noe ug ang iyang asawa, ug ang ilang tulo ka anak ug ilang mga asawa. Ang Bibliya nagtudlo nga kitang tanan gikan sa mga anak ni Noe.—Genesis 9:18, 19.

 Duna bay rasa nga labaw sa uban?

“Gihimo [sa Diyos] gikan sa usa ka tawo ang tanang nasod sa katawhan, aron magpuyo ibabaw sa tibuok nawong sa yuta.”Buhat 17:26.

ANG GIINGON SA UBAN

Sa ika-20ng siglo, may mga grupo nga misagop sa ideya nga dunay rasa nga labaw sa uban. Pananglitan, ang mga Nazi nangangkon nga ang ilang rasa labaw sa uban tungod sa ilang genes. Apan lahi kini sa giingon sa dokumento sa UNESCO, nga gihisgotan sa sinugdanan, kay giila niini nga “pareho lang ang tanang rasa kay usa lang ang gigikanan sa tawo.”

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Buhat 10:34, 35 nag-ingon: “Ang Diyos dili mapihigon, apan sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.” Busa, wala gayoy makaingon nga ang usa ka rasa labaw sa uban.

Si Jesus nagtakdag sukdanan alang sa mga Kristohanon dihang siya miingon sa iyang mga tinun-an: “Kamong tanan mga igsoon.” (Mateo 23:8) Siya miampo nga ang iyang mga sumusunod magkahiusa ug “hingpit nga mahiusa,” dili magkabahinbahin.—Juan 17:20-23; 1 Corinto 1:10.

Matapos ba ang pagpihig sa rasa?

“Sa kaulahiang bahin sa mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Jehova lig-ong matukod . . . ; ug nganha niini ang tanang kanasoran magaganayan.”Isaias 2:2.

ANG HUNAHUNA SA UBAN

Tungod sa padayong panag-away sa lainlaing rasa, nakapangutana ang mga tawo sa daghang kayutaan kon duna ba gyoy nahimo ang katilingban sa pagsulbad niini. Ang uban wala na maglaom nga magkahiusa pa ang tanang rasa.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Diyos dili motugot nga magpadayon ang panagbangi sa rasa. Dihang magmando na ang iyang Gingharian, ang mga tawo “sa tanang kanasoran ug mga tribo ug katawhan ug mga pinulongan” mag-alagad kaniya nga nagkahiusa, nga magpakitag tinuod nga gugma sa usag usa. (Pinadayag 7:9) Ang Gingharian sa Diyos dili usa ka kahimtang sa kasingkasing. Kini usa ka gobyerno nga maghimog dagkong kausaban sa atong yuta—ang dapit diin buot sa Diyos nga magpuyo ang tanang tawo nga wala mabahin tungod sa rasa. *

^ par. 15 Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 3 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Kini anaa usab sa www.jw.org/ceb.