Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Panglawas

Panglawas

Ang Diyos ba nagtagad kon giunsa nato pag-atiman ang atong lawas?

“Ayaw pagpakig-uban sa mga labihan ka hinginom ug bino, taliwala sa mga ulitan nga tigkaon ug unod.”—Proverbio 23:20.

NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO?

Ang Bibliya dili basahon sa medisina; wala usab kini maghatag ug lagda sa tanang bahin sa kinabuhi sa tawo. Apan makabenepisyo ka kon imong masabtan ang panglantaw sa Diyos bahin sa pag-atiman sa panglawas sumala sa giingon sa Bibliya.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Daghang teksto sa Bibliya naghatag ug katin-awan kon unsay panglantaw sa Diyos sa atong paagi sa pag-atiman sa atong lawas. Pananglitan, diha sa Bibliya dulumtanan ang pagpatuyang, sama sa paghuboghubog ug pagkaulitan. (Proverbio 23:20) Ang Balaod nga gihatag sa Diyos sa karaang Israel naghisgot ug mga paagi kon unsaon pagkontrolar ug pagsanta sa sakit. Kini dunay espesipikong mga instruksiyon sa paglikay sa mga aksidente. (Deuteronomio 22:8) Ang Bibliya nagdasig kanato sa pag-amping sa atong lawas ug sa paghimog mga pamaagi aron maampingan ang atong panglawas.

 Sumala sa Bibliya, nganong kita magsakit??

“Ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala.”—Roma 5:12.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Daghan ang nagtuo nga ang sakit maoy dili maayong epekto sa ebolusyon. Ang uban nagtuo nga ang misteryosong mga gahom, sama sa daotang mga espiritu, maoy hinungdan sa mga sakit.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya nag-ingon nga mitungha ang sakit tungod kay ang unang tawo misupak sa Diyos. (Roma 5:12) Sa wala pa mosupak ang atong unang ginikanan nga si Adan ug Eva, sila hingpit ug panglawas. Sila nahibalo nga sila mamatay kon ilang isalikway ang mahigugmaong pag-atiman sa Diyos. (Genesis 2:16, 17) Bisan pa niana, tinuyo nilang gidaot ang ilang relasyon sa Diyos ug nawala nila ang ilang pagkahingpit. *

Ang pagkadili-hingpit sa atong rebelyosong unang ginikanan atong napanunod. Busa, bisan pa sa tanang paningkamot sa pagwagtang sa mga sakit, kita masakit gihapon.

UNSAY IMONG HIMOON?

Ang Bibliya nagtudlo nga kon ikaw makigsuod sa Diyos pinaagi sa pagkinabuhi uyon sa iyang maalamong mga prinsipyo, sa ngadto-ngadto imong matagamtam ang hingpit nga panglawas diha sa paraisong yuta. (Isaias 33:24) Ang Diyos nagsaad sa pagwagtang sa kasakit, balatian, ug kamatayon.—Pinadayag 21:3, 4.

Gidili ba sa Bibliya ang pagpatambal sa doktor?

“Ang mga tawong himsog wala magkinahanglan ug mananambal, kondili ang mga masakiton.”—Mateo 9:12.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang uban nagduso sa faith healing imbes magpatambal ug doktor.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Sa panahon sa Bibliya, gitugotan sa Diyos ang iyang katawhan nga magpatambal sa doktor ug magkuhag mananabang. (Genesis 38:28; Colosas 4:14) Walay giingon ang Bibliya nga supak ang Diyos sa ilang paggamit ug herbal nga mga tambal, haplas, ubang medisina, ug pagdiyeta. Gani, si Jesus miingon nga “ang mga tawong himsog wala magkinahanglan ug mananambal, kondili ang mga masakiton.”—Mateo 9:12.

Apan, dunay paagi sa pagpanambal nga supak sa Bibliya. Pananglitan, ang Bibliya wala magrekomendar ug faith healing nga ginahimo karon. Ang Diyos supak usab sa pamaagi sa pagpanambal nga naglangkit ug espiritismo. (Galacia 5:19-21) Imbes magpatambal sa paagi nga gihukman sa Bibliya, mas maayo nga magpakonsulta dayon ug doktor.

^ par. 10 Niini nga artikulo, ang pulong “hingpit” ug “pagkahingpit” nagtumong sa himsog nga panglawas ni Adan ug Eva dihang gilalang sila sa Diyos, nga dili magsakit ug mamatay.