Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 Mga Batan-on Nangutana

Unsa ang Tinuod nga Lalaki?

Unsa ang Tinuod nga Lalaki?

“Si Papa namatay sa tres anyos pa ko. Usahay maibog ko sa akong mga amigo nga nagdako nga dunay amahan. Morag mas may kompiyansa sila kay kanako.”—Alex. *

“Dili kaayo ko suod sa akong amahan. Nakakat-on ko sa pagkahimong tinuod nga lalaki nga ako-ako ra.”—Jonathan.

SAMA ka bag gibati niining mga batan-ona? Nabalaka ka ba nga basig dili gyod ka makakat-on sa pagkahimong tinuod nga lalaki? Kon mao, ayawg kabalaka!

Palandonga ang paagi sa pagbuntog sa duha ka komon nga mga problema.

PROBLEMA 1: Sayop nga ideya bahin sa pagkalalaki

Ang gisulti sa uban:

  • Ang tinuod nga lalaki tig-a ug emosyon, dili mohilak.
  • Ang tinuod nga lalaki dili gustong sultihan kon unsay buhaton.
  • Ang lalaki mas maayo kay sa babaye.

Laing paagi sa paglantaw niini: Ang pagkahimong tinuod nga lalaki kaatbang sa batang lalaki. Ikaw mahimong tinuod nga lalaki kon dili ka na magbinata. Si apostol Pablo misulat: “Sa dihang ako bata pa, ako nagasulti ingon sa usa ka bata, naghunahuna ingon sa usa ka bata, nangatarongan ingon sa usa ka bata; apan karon nga ako hingkod na, ako nang giwagtang ang mga kinaiya sa usa ka bata.” (1 Corinto 13:11) Sa ato pa, kon ang binata nga panghunahuna,  panulti, ug panglihok imong pulihan ug hinamtong nga panghunahuna, panulti, ug panglihok, tinuod ka nga lalaki. *

Sulayi kini: Isulat sa papel ang imong tubag niini nga mga pangutana:

  1. Unsay akong nahimo sa pagwagtang sa “mga kinaiya sa usa ka bata”?
  2. Unsa pay angay nakong pauswagon?

Sugyot nga basahon: Lucas 7:36-50. Tan-awa kon giunsa pagpakita ni Jesus nga siya tinuod nga lalaki pinaagi sa (1) pagbarog sa kon unsay husto ug (2) pagtratar sa uban nga matinahoron, lakip sa mga babaye.

“Nakadayeg ko sa akong amigong si Ken. Lig-on siya nga pagkalalaki—sa pisikal, emosyonal, ug sa espirituwal—ug siya buotan sab. Nakakat-on ko sa iyang maayong panig-ingnan nga dili pakamenoson sa tinuod nga lalaki ang ubang tawo aron lang siyay lantawong mas maayo.”—Jonathan.

PROBLEMA 2: Kakulag maayong impluwensiya sa amahan

Ang gisulti sa uban:

  • Kon walay amahan diha sa imong pamilya, dili ka gayod makakat-on kon unsaon sa pagkahimong tinuod nga lalaki.
  • Kon dili maayog panig-ingnan ang imong amahan, seguradong maparehas ka niya.

Laing paagi sa paglantaw niini: Bisag dili kaayo maayo ang imong kahimtang, may paglaom gihapon ka! Mapauswag pa nimo ang imong situwasyon. (2 Corinto 10:⁠4) Mahimo nimong sundon ang tambag ni Haring David ngadto sa iyang anak nga si Solomon: “Magmakusganon ka ug pamatud-i ang imong kaugalingon nga usa ka lalaki.”—1 Hari 2:2.

Ang tinuod, lisod nga magdako uban sa usa ka mapinasagdanong amahan​—⁠o kon walay amahan. “Dako kaayong problema kon wala kay nailhang  amahan,” miingon si Alex, nga gihisgotan sa sinugdanan. “Bayente-singko na ko, pero morag karon lang ko nakakat-on sa mga butang nga angay unta nakong makat-onan sa bata-bata pa ko.” Kon sama ka kang Alex, unsay imong mahimo?

Sulayi kini: Pangitag mentor—usa ka tawo nga maayong panig-ingnan ingong tinuod nga lalaki. * Pangutan-a siya kon unsang mga hiyas ang iyang gituohang importante kaayong huptan sa tinuod nga lalaki. Dayon pangutan-a siya kon unsaon nimo pag-ugmad kining mga hiyasa.—Proverbio 1:5.

Sugyot nga basahon: Proverbio kapitulo 1-9. Matikdi ang inamahang tambag nga makatabang sa batang lalaki sa pagdako nga maalamon ug diyosnon.

“Kontento na ko kon unsa ko karon. Bisag nangandoy ko nga unta ang akong amahan nakatabang sa akong pag-uswag, positibo kog panglantaw. Nagtuo gyod ko nga molampos ra ko.”—Jonathan.

^ par. 3 Ang ubang ngalan giilisan.

^ par. 24 Ang mga ansiyano sa Kristohanong kongregasyon mahimong maayong mga mentor.

NGANONG DILI NIMO PANGUTAN-ON ANG IMONG GINIKANAN?

Unsa ang tinuod nga lalaki? Ako ba ­nagpakita nga ako tinuod nga lalaki?