Laktaw ngadto sa video

 Mga Batan-on Nangutana

Kinsa ang Akong Tinuod nga mga Higala?

Kinsa ang Akong Tinuod nga mga Higala?

“Daghan kaayo kog nakat-onan kang Cori. Kon kauban nako siya, daghan kog makaila, makasulay kog bag-ong mga butang, ug malingaw kaayo ko. Nausab gyod ang akong kinabuhi tungod niya!”—Tara. *

Sa imong hunahuna, imposible bang makakitag ingon niana nga higala? Kon mao, ayawg kaguol. Makakita ka rag maayong mga higala. Kining artikuloha motabang nimo bahin niini.

‘DAGHAN kog higala pero wala koy suod nga higala.’ Mao kanay giingon sa 21-anyos nga si Shayna tungod kay daghan siyag kaila pero wala siyay suod bisag usa. Sagad kanay bation kon diha ka lang sa social network nakighigala. “Tingali daghan kag contact diha sa social network ug daw popular ka,” matod sa 22-anyos nga si Serena, “pero sa pagkatinuod pipila lang kanila ang imong suod.” *

Unsay gusto nimo—daghang contact o pipila ka tinuod nga mga higala? Bisan tuod parehas kining may bentaha, ang tinuod nga higala mounong kanimo sa kalisdanan ug modasig kanimo nga mahimong maayong tawo. (1 Corinto 16:17, 18) Konsideraha ang mosunod nga mga punto aron mahibalo ka kon kinsa sa imong mga kaila ang dunay mga hiyas sa usa ka tinuod nga higala.

ANG TINUOD NGA HIGALA KASALIGAN

“Ang akong amiga mosulti sa iyang mga sekreto, ug abi nakog kasaligan siya sa pagtago ug sekreto. Dayon usa ka adlaw gisultihan ko siya nga duna koy naibgan. Nasayop gyod ko kay iya dayon kining gipanabi!”—Beverly.

“Makasulti ko kang Alan sa akong mga sekreto kay nahibalo ko nga dili niya kini ipanabi.”—Calvin.

Hain niining duha ka batan-on ang dunay tinuod nga higala? Kinsa sa imong mga higala ang imong kasaligan ug mga sekreto? * Ang Bibliya nag-ingon nga “ang tinuod nga higala mahigugma sa tanang panahon.”—Proverbio 17:17.

 Isulat sa ubos ang mga ngalan sa duha ka higala nga imong kasaligan.

  1. ․․․․․
  2. ․․․․․

ANG TINUOD NGA HIGALA MOSAKRIPISYO PARA NIMO

“Sa panaghigalaay, may panahon nga ang imong higala mas lig-on kay kanimo. Ang tinuod nga higala makamatikod kon duna kay problema ug dayon motabang. Siyempre, kana nga higala makasalig nga mao sab nay imong buhaton kon siya na pod ang magkinahanglag tabang.”—Kellie.

“Sa namatay ang akong Mama, nakakita kog bag-ong amiga. Dili pa mi suod, pero nagsabot mi nga motambong ug kasal. Apan ang diskurso sa paglubong naatol sa adlaw sa kasal. Di ko makatuo nga mitambong ang akong amiga sa diskurso imbes sa kasal. Niana, akong napamatud-an nga tinuod gyod siya nga higala!”—Lena.

Kinsa sa imong mga higala ang andam mosakripisyo para nimo? Ang tinuod nga higala ‘magpadayon sa pagpangita, dili sa iyang kaugalingong kaayohan, kondili sa kaayohan sa uban.’—1 Corinto 10:24.

Isulat sa ubos ang mga ngalan sa duha nimo ka higala nga napamatud-ang mosakripisyo.

  1. ․․․․․
  2. ․․․․․

ANG TINUOD NGA HIGALA MAKAIMPLUWENSIYA NIMO NGA MAHIMONG MAS MAAYONG TAWO

“Gusto sa uban nakong mga higala nga mounong o mouyon ko nila bisan pag makakompromiso ko o makasupak sa akong konsensiya. Sila dili tinuod nga mga higala.”—Nadeine.

“Suod mi sa akong magulang nga babaye. Iya kong dasigon sa pagbuhat sa akong maarangan ug tabangan nga magmahigalaon. Iya kong sultihan sa tinuod bisan pag di ko makaangay niana.”—Amy.

“Sa nagkaproblema ko, ang akong suod nga mga higala wala maglipod-lipod nako; mihatag silag matinud-anong tambag. Ang uban naghulat lang nga masulbad ko ra kini o miingon nga dili na lang tagdon ang problema. Morag gibalewala lang nila ang akong problema.”—Miki.

“Nakita sa akong amiga ang akong mga katakos nga wala makita sa uban, ug gidasig ko niya sa pagkab-ot sa akong mga tumong. Di gyod siya magpanuko sa pagsulti nako sa tinuod—ug mao nay akong gusto!”—Elaine.

Ang imo bang mga higala modasig nimo sa pagkab-ot sa imong kinamaayohang mahimo, o kinahanglan pa nimong ipaubos ang imong sukdanan aron lang mosibo sa ilang sukdanan? Ang Proverbio 13:20 nag-ingon: “Siya nga nagalakaw uban sa mga tawong maalamon mahimong maalamon, apan siya nga may pakiglabot sa mga hungog mahisugamak sa kadaot.”

Isulat sa ubos ang mga ngalan sa duha ka higala nga nakatabang nimo nga mahimong mas maayong tawo.

  1. ․․․․․
  2. ․․․․․

Tan-awa ang mga ngalan nga imong gisulat sa tulo ka seksiyon. Kon ang ngalan sa usa ka tawo nasulat diha sa tulo ka seksiyon, tinuod siya nga higala! Apan kon wala kay nahunahunaang isulat, ayawg kaguol. Seguradong duna gyod kay makitang tinuod nga higala. Nagkinahanglag panahon ang pagpangitag tinuod nga higala. * Sa pagkakaron, paningkamot nga mahimo kang maayong higala. “Maningkamot gyod ko sa pagtabang sa akong mga amiga,” miingon ang 20-anyos nga si Elena. “Kon duna silay panginahanglan, motabang ko. Kon gusto silang makig-estorya, maminaw ko. Kon sila maguol, modasig ko.”

Tingali daghan kag kaila, ug mas maayo kana kay sa makighigala lang ug pipila ka tawo. (2 Corinto 6:13) Pero dili ba mas maayo nga duna kay pipila ka tinuod nga mga higala nga mounong “sa panahon sa kasakit”? (Proverbio 17:17) “Maayo nang daghan kag kaila,” miingon ang 20 anyos nga si Jean, “apan sama kanag kabinet nga punog hinanger nga sininang nindot pero walay maeksakto nimo. Ang ibalik-balik nimog sul-ob kadto lang pipila ka sinina nga komportable ug eksakto kaayo nimo. Ingon pod niana ang suod nga mga higala.”

^ par. 3 Ang ubang ngalan niining artikuloha giilisan.

^ par. 5 Alang sa dugang impormasyon bahin sa social networking, tan-awa ang mga artikulo sa “Mga Batan-on Nangutana” sa Hulyo ug Agosto 2011 nga isyu sa Pagmata!

^ par. 10 Usahay ang pagtagog sekreto dili maayo—pananglitan, kon ang imong higala nakahimog grabeng sala, naghunahuna sa paghikog, o nakasulay sa pagdaot sa kaugalingon. Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang mga isyu sa Pagmata! sa Disyembre 2008, panid 19-21, ug Mayo 2008, panid 26-29.