Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Usa ka Kalibotan nga Wala nay Kagutom?

Usa ka Kalibotan nga Wala nay Kagutom?

Usa ka Kalibotan nga Wala nay Kagutom?

HANDURAWA kon unsay bation sa usa ka mahingawaong amahan nga nagtan-aw sa iyang mga anak nga nag-antos sa kakulang ug pagkaon. Daw gikumot ang iyang kasingkasing. Kon mao kanay reaksiyon sa usa ka tawhanong ginikanan, handurawa ang pagbati sa atong mahigugmaon nga langitnong Amahan. Siya nahibalo gayod sa pag-antos sa gatosan ka milyong tawo nga gigutom.

Sa pagsugod sa ika-21ng siglo, ang kagutom kaylap gihapon bisan pa sa maayong mga intensiyon sa tawo sa pagtaganag pagkaon sa mga tawong gigutom sa tibuok kalibotan. Apan, ang atong langitnong Amahan, si Jehova, makawagtang ug mowagtang gayod sa kagutom sa bug-os. Nganong nahibalo man kita niana?

Ang Bibliya nagpatin-aw nga sa dihang gibutang sa Diyos si Adan ug Eva diha sa tanaman sa Eden, sila iyang gihatagan sa tanan nilang gikinahanglan aron sila mahimong malipayon, kontento, ug busog. Ang Diyos miingon kanila: “Gihatag ko kaninyo ang tanang tanom nga nagapatunghag binhi nga anaa sa nawong sa tibuok yuta.” Ang katuyoan ni Jehova mao nga ‘ang yuta mapuno’ sa mga anak ni Adan ug Eva ug nga ang tanang tawo makabaton ug daghang lamiang pagkaon.—Genesis 1:28, 29.

Bisan pag ang unang tawhanong magtiayon mirebelde batok sa ilang Maglalalang ug nawad-an sa iyang panalangin, ang orihinal nga katuyoan sa Diyos alang sa mga tawo wala mausab. Ang Bibliya nag-ingon nga si Jehova mao “ang Usa nga nagahatag ug tinapay sa mga gigutom,” ug kini adunay daghang tagna nga nagpakita nga iyang pagawad-on ang tanang problema bahin sa pagbaton ug pagkaon.—Salmo 146:7.

Sa dihang ang mga tinun-an ni Jesus nangutana kaniya sa ilhanan, o pamatuod, aron mahibaloan kon kanus-a magmando ug mangilabot ang iyang Gingharian sa mga kalihokan sa yuta, gisulti ni Jesus ang mga kahimtang nga maglungtad una pa mahitabo ang maong pagpangilabot. Usa niana mao ang “kanihit sa pagkaon.” Ang matukiong pagtuon sa mga pulong ni Jesus makapalig-on sa atong pagsalig nga sa dili madugay matapos na ang pag-antos sa mga tawo. *Mateo, kapitulo 24.

Mahitungod sa Paraiso nga ipahinabo unya sa Diyos, ang Salmo 72:16 nagtagna: “Aduna unyay dagayang lugas sa ibabaw sa yuta; sa tumoy sa kabukiran adunay pagsugwak.” Sa karaang Israel ang mga trigo kasagarang manubo diha sa mga walog. Apan, ilalom sa maayong mga kahimtang nga gihubit niini nga tagna, ang binhi nga ipugas bisan diha sa umaw, uga, ug dili-mabungahong yuta—nga kasagaran dili tuboan ug mga tanom—motubo ug mamungag daghan. “Sa panahon unya sa Mesiyas,” matod sa usa ka eskolar sa Bibliya, “ang mahitabo mao nga mora bag ang lapad kaayong kaumahan sa trigo magbawodbawod, bisan diha sa mga taluktok sa kabukiran, o kaha mora bag ang mga bungtod gitamnan hangtod sa kinatayuktokan niini, mao nga ang tibuok yuta mangawankawan sa maanindot kaayong nagbawodbawod nga alanihon.”

Pagkalahi gayod sa umaabot nga gitagna sa Bibliya kon itandi sa kahimtang sa milyon-milyong tawo karon! Oo, sa pagkatinuod, sa umaabot nga kahimtang nga gisaad sa Diyos, “ang yuta magapatungha gayod sa iyang bunga; ang Diyos, ang atong Diyos, magapanalangin kanato.”—Salmo 67:6.

Kon buot kang mahibalo kon sa unsang paagi ikaw ug ang imong mga minahal makatagamtam niini ug sa uban pang mga panalangin nga gihubit diha sa makapalipay nga mga tagna sa Bibliya, ayaw pagpanuko sa pagpangutana sa mga Saksi ni Jehova sa imong lugar o sa pagsulat sa nahiangayng adres diha sa panid 5 niining magasina.

[Footnote]

^ Alang sa mga detalye kon sa unsang paagi natuman ang tagna ni Jesus, tan-awa ang kapitulo 11 sa librong Kahibalo nga Motultol sa Kinabuhing Walay Kataposan, nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

[Tibuok-panid nga hulagway sa panid 10]