Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ako ug si Tabitha nga nanangyaw

ANG BIBLIYA MAKABAG-O SA KINABUHI

Para Nako, Walay Diyos

Para Nako, Walay Diyos
  • NATAWO: 1974

  • NASOD: GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

  • KANIADTO: ATEYISTA

AKONG KAAGI

Natawo ko sa baryo sa Saxony, nga sakop kaniadto sa German Democratic Republic (GDR). Suod kaayo ang among pamilya ug gitudloan ko sa akong ginikanan ug maayong mga prinsipyo. Ang GDR maoy usa ka Komunistang nasod, busa ang kadaghanan sa Saxony walay interes sa relihiyon. Ug para nako, walay Diyos. Duha ka ideolohiya nakaimpluwensiya nako hangtod sa nag-edad kog 18: ang ateyismo ug Komunismo.

Nganong nainteres ko sa Komunismo? Tungod kay nakaangay ko sa ideya nga ang tanang tawo patas. Nagtuo sab ko nga ang tanang propidad angayng patas nga iapod-apod, aron walay mahimong sobra ka dato ug sobra ka pobre. Busa aktibo ko sa organisasyon sa mga batan-ong Komunista. Pag-edad nakog 14, puliki ko sa proyektong pag-recycle sa mga papel nga basura. Ang lungsod sa Aue nakadayeg sa akong gihimo ug gihatagan kog award sa mga opisyales didto. Bisag batan-on pa, may mga kaila na ko nga prominenteng mga politiko sa GDR. Nagtuo ko nga husto ang akong gipangagpas ug maayo kog kaugmaon.

Dayon kalit nga nahugno ang akong kalibotan kay pagka-1989, nalumpag ang Berlin Wall ug ang Komunismo sa Eastern Europe. Nakurat ko sa sunodsunod nga mga hitabo. Akong nahibaloan nga komon diay ang inhustisya sa GDR. Pananglitan, kadtong dili mga Komunista gilantaw ingong ubos nga mga tawo. Pero ngano man? Dili ba ang mga Komunista nagtuo man nga patas ang tanang tawo? Ilusyon lang ba ang Komunismo? Na-depress ko.

Busa nausab ang akong mga prayoridad, ug ang musika ug art na ang akong gihatagag atensiyon. Kay nakaeskuyla sa usa ka music academy ug may posibilidad nga makapadayon sa unibersidad, nangandoy ko nga mahimong musician-artist. Wala na sab ko magsunod sa maayong mga prinsipyo nga gitudlo kanako niadtong bata pa ko. Ang akong kinabuhi puro na lang paglipaylipay, sama sa pagpakigdeyt ug daghang babaye. Pero bisag nalingaw na kaayo ko sa musika, art, ug sa mapatuyangong pagkinabuhi, magul-anon gihapon ko. Makita diha sa akong mga dibuho ang akong kahadlok. Unsa kahay anaa sa umaabot? Ug unsay katuyoan sa kinabuhi?

Sa nakita na nako ang tubag sa akong mga pangutana, nahingangha ko. Usa ka gabii niana diha sa academy, milingkod ko uban sa grupo sa mga estudyante nga nag-estoryahay bahin sa umaabot. Usa kanila mao si Mandy * nga Saksi ni Jehova. Nianang gabhiona, iya kong gitudloan sa hustong direksiyon. Siya miingon, “Andreas, kon gusto nimong matubag ang imong mga pangutana bahin sa kinabuhi ug sa umaabot, susiha ang Bibliya.”

Nagduhaduha ko, pero gusto kong mahibalo. Gipabasa ko ni Mandy sa Daniel kapitulo 2, ug nakurat ko sa akong nabasa didto. Kini nga tagna naghisgot bahin sa sunodsunod nga gahom sa kalibotan, mga gobyerno nga dakog epekto hangtod sa atong panahon. Gipakita sab ni Mandy ang ubang mga tagna sa Bibliya bahin sa umaabot. Nakita ra gyod nako ang tubag sa akong mga pangutana! Pero kinsay nagsulat niining mga tagnaa, ug kinsay makatagna sa umaabot nga tukma kaayo? Dili kaha nga duna gyoy Diyos?

NABAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI

Gipailaila ko ni Mandy kang Horst ug Angelika, magtiayong Saksi nga nagtudlo nako bahin sa Pulong sa Diyos. Nakita nako nga ang mga Saksi ni Jehova lang ang bugtong relihiyon nga naggamit ug nagpaila sa personal nga ngalan sa Diyos, si Jehova. (Salmo 83:18; Mateo 6:9) Nahibaloan nako nga si Jehova nga Diyos nagtanyag sa mga tawo ug paglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa paraisong yuta. Ang Salmo 37:9 nag-ingon: “Ang mga nagalaom kang Jehova mao ang magapanag-iya sa yuta.” Nalipay ko nga kini nga paglaom bukas para sa tanang tawo nga naningkamot sa pagkinabuhi sumala sa mga prinsipyo sa Diyos nga mabasa diha sa Bibliya.

Pero naglisod ko sa pagsunod sa mga prinsipyo sa Bibliya. Taas kaayo kog garbo kay popular ko ingong musician-artist, busa kinahanglang magtuon ko nga mahimong mapainubsanon. Dugang pa, naglisod ko sa pagbiya sa akong imoral nga pagkinabuhi. Nagpasalamat gyod ko nga si Jehova taas ug pailob, maluluy-on, ug masinabtanon niadtong naningkamot sa pagsunod sa mga gitudlo sa Bibliya!

Ang Komunismo ug ateyismo nakaimpluwensiya nako sulod sa unang 18 ka tuig sa akong kinabuhi, pero ang Bibliya nakapausab sa akong kinabuhi sukad niadto. Tungod sa akong nakat-onan, dili na ko mabalak-on sa umaabot ug may katuyoan na ang akong kinabuhi. Pagka-1993, nabawtismohan ko ingong Saksi ni Jehova, ug pagka-2000, nagminyo mi ni Tabitha nga usa ka madasigong Saksi. Gigamit namo ang among panahon sa pagtabang sa uban nga makakat-on sa Bibliya. Daghan sa among nasangyawan parehas pod nako sa una nga naimpluwensiyahan sa Komunismo ug ateyismo. Malipay kaayo ko dihang tudloan nako sila kon unsay himoon aron makaila sila kang Jehova.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN

Dihang nakig-uban ko sa mga Saksi ni Jehova, ang akong mga ginikanan nasuko. Pero nakita nila ang maayong epekto sa mga Saksi diha nako. Malipayon ko kay sila nagabasa nag Bibliya ug nagatambongan na sa Kristohanong mga tigom sa mga Saksi ni Jehova.

Malipayon kami ni Tabitha sa among kaminyoon kay nagsunod kami sa mga tambag sa Bibliya alang sa magtiayon. Pananglitan, ang pagsunod sa tambag niini bahin sa pagpabiling maunongon sa kapikas nakapalig-on sa among kaminyoon.​—Hebreohanon 13:4.

Dili na ko mabalak-on bahin sa umaabot. Mibati ko nga bahin ko sa tibuok kalibotang pamilya sa mga isigkamagtutuo, nga malinawon ug nagkahiusa. Niini nga pamilya, patas ang among pagtratar sa usag usa. Kana ang akong gituohan ug gipangandoy sukad pa niadto.

^ par. 12 Ang ngalan giilisan.