Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ang gugma magpalihok nato nga unahon ang kaayohan sa uban, dili ang atong kaugalingon

Kon Unsaon Pagpakitag Gugma sa Isigkatawo

Kon Unsaon Pagpakitag Gugma sa Isigkatawo

Ingong kaliwat sa unang tawo, si Adan, usa ta ka pamilya. Ang matag membro sa pamilya gidahom nga magpakitag gugma ug pagtahod sa usag usa, pero kini nga gugma lisod nga makita karon. Dili kini ang gusto sa atong mahigugmaong Diyos.

ANG GIINGON SA BALAANG KASULATAN BAHIN SA GUGMA

“Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.”​—LEVITICO 19:18.

“Padayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway.”​—MATEO 5:44.

KON UNSAY IPASABOT SA PAGHIGUGMA SA ISIGKATAWO

Matikdi kon unsay giingon sa Diyos bahin sa gugma diha sa 1 Corinto 13:4-7:

“Ang gugma taas ug pailob ug maayo.”

Hunahunaa kini: Unsay imong bation kon ang uban magpailob ug magpakitag kaayo nimo ug dili dayon masuko kon masayop ka?

“Ang gugma dili seloso.”

Hunahunaa kini: Unsay imong bation kon ang uban kanunay nga magduda o masina nimo?

Ang gugma “dili mangita sa kaugalingong kaayohan.”

Hunahunaa kini: Unsay imong bation kon tahoron sa uban ang imong opinyon ug dili nila ipamugos ang ilang mga ideya?

Ang gugma “dili maghupot ug listahan sa kadaot.”

Hunahunaa kini: Ang Diyos andam nga mopasaylo sa mga nakasala nga naghinulsol. “Dili niya padayong hinumdoman ang kasaypanan, ug dili siya maghambin ug kayugot.” (Salmo 103:9) Malipay gyod ta dihang pasayloon ta sa uban. Busa kinahanglang andam sab tang mopasaylo niadtong nakasala nato.​—Salmo 86:5.

Ang gugma “dili magsadya sa pagkadili-matarong.”

Hunahunaa kini: Kon dunay daotang mahitabo nato, dili gyod ta ganahan nga malipay ang uban sa atong pag-antos. Busa dili sab ta malipay kon mag-antos ang uban, bisan pag gidaogdaog ta nila.

Aron madawat ang panalangin sa Diyos, kinahanglan natong higugmaon ang uban bisag unsay ilang edad, nasyonalidad, o relihiyon. Ang usa ka paagi nga mahimo nato ni mao ang pagtabang sa mga nanginahanglan.